Want to make creations as awesome as this one?

klasa trzecia

Transcript

Utrwalamy terminy matematyczne

Klasa trzecia

Start

Beata Skrzypiec

1. Wynik dodawania to:

suma

różnica

składnik

2. Liczby, które mnożymy to:

składniki

czynniki

dzielniki

3. Liczba, od której odejmujemy to:

odjemna

dzielna

odejmnik

4. Liczba, którą dzielimy to:

czynnik

dzielnik

dzielna

5. Liczby, które mnożymy to

składniki

dzielniki

czynniki

6. Gdy mnożymy przez siebie liczby parzyste, to iloczyn zawsze jest:

zakończony zerem

parzysty

nieparzysty

7. Gdy mnożę liczbę przez zero to iloczyn:

wynosi zero

równa się liczbie, którą mnożymy

nie mogę mnożyć przez 0

8. Liczba, przez którą dzielę to:

dzielna

dzielnik

iloraz

9. Wynik dzielenia to:

iloczyn

iloraz

dzielna

10. Gdy mnożę przez 8, iloczyn jest liczbą

z cyfrą jedności 7

nieparzystą

parzystą

Gratulacje! Jesteś mistrzem!

Start over?