Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

JE MAGIJA

ZNANJE

Reči koje označavajumesto, vreme i način vršenja radnje

III

PODSETIMO SE!

SUBJEKAT je reč u rečenici koja nam kazuje ko vrši radnju.

PREDIKAT je reč u rečenici koja nam kazuje šta radi subjekat.Predikat je iskazan glagolom.

III

USPAVANA LEPOTICAŠETA.

Hajde da pronađemo subjekat i predikat u sledećoj rečenici!

O kome se govori u rečenici? Ko vrši radnju?

USPAVANA LEPOTICA

Šta radi USPAVANA LEPOTICA?

ŠETA

Znači subjekat u rečenici USPAVANA LEPOTICA ŠETA je USPAVANA LEPOTICA.

Znači predikat u rečenici USPAVANA LEPOTICA ŠETA je ŠETA.

III

USPAVANA LEPOTICAŠETA.

Da li iz rečenice USPAVANA LEPOTICA ŠETA, znamo kada šeta (VREME)?

Da li iz rečenice USPAVANA LEPOTICA ŠETA, znamo gde šeta (MESTO)?

Da li iz rečenice USPAVANA LEPOTICA ŠETA, znamo kako šeta (NAČIN)?

Reči koje označavaju MESTO, VREME i NAČIN vršenja radnje dodaci su glagolu, odnosno predikatu i zajedno sa njim čine PREDIKATSKI SKUP.

Pogledajmo ponovo rečenicu!

USPAVANA LEPOTICAŠETA.

šeta (MESTO)?

Hajde da odgovorimo na pitanje gde šeta (MESTO)?

šumom

ulicom

gradom

poredreke

USPAVANA LEPOTICAŠETA.

šeta (VREME)?

Hajde da odgovorimo na pitanje kada šeta (VREME)?

UJUTRU

uveče

danas

POPODNE

USPAVANA LEPOTICAŠETA.

šeta (NAČIN)?

Hajde da odgovorimo na pitanje kako šeta (NAČIN)?

srećno

lagano

radoznalo

užurbano

proveri znanje kroz igricu!

HVALA!