Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ASTL

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

Transcript

ZNANJE,JE MAGIJA,proveri znanje kroz igricu!,PODSETIMO SE!,SUBJEKAT je reč u rečenici koja nam kazuje ko vrši radnju.,III,Reči koje označavajumesto, vreme i način vršenja radnje,HVALA!,PREDIKAT je reč u rečenici koja nam kazuje šta radi subjekat.Predikat je iskazan glagolom.,USPAVANA LEPOTICAŠETA.,III,Hajde da pronađemo subjekat i predikat u sledećoj rečenici!,O kome se govori u rečenici? Ko vrši radnju?,USPAVANA LEPOTICA,Šta radi USPAVANA LEPOTICA?,ŠETA,Znači subjekat u rečenici USPAVANA LEPOTICA ŠETA je USPAVANA LEPOTICA.,Znači predikat u rečenici USPAVANA LEPOTICA ŠETA je ŠETA.,USPAVANA LEPOTICAŠETA.,Da li iz rečenice USPAVANA LEPOTICA ŠETA, znamo kada šeta (VREME)? ,Da li iz rečenice USPAVANA LEPOTICA ŠETA, znamo kako šeta (NAČIN)?,Da li iz rečenice USPAVANA LEPOTICA ŠETA, znamo gde šeta (MESTO)? ,III,Reči koje označavaju MESTO, VREME i NAČIN vršenja radnje dodaci su glagolu, odnosno predikatu i zajedno sa njim čine PREDIKATSKI SKUP.,USPAVANA LEPOTICAŠETA.,šeta (VREME)? ,Hajde da odgovorimo na pitanje kada šeta (VREME)? ,UJUTRU,uveče,danas,USPAVANA LEPOTICAŠETA.,šeta (NAČIN)? ,Hajde da odgovorimo na pitanje kako šeta (NAČIN)? ,srećno,lagano,radoznalo,užurbano,USPAVANA LEPOTICAŠETA.,šeta (MESTO)? ,Hajde da odgovorimo na pitanje gde šeta (MESTO)? ,šumom,ulicom,gradom,poredreke,POPODNE,Pogledajmo ponovo rečenicu!