Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

FRENCH: LE FUTUR

Presentation

Transcript

Świat i człowiek w "Stepach akermańskich" Adama Mickiewicza,Przygotowała: Anna Stasiak,Zapoznaj się z krótką biografią Adama Mickiewicza,Jednym z najstarszych i najpowszechniejszych motywów w literaturze i kulturze jest wędrówka. Już Biblia opowiada o pierwszych ludziach, Adamie i Ewie, którzy po wygnaniu z Raju musieli wyruszyć na poszukiwanie swojego miejsca na ziemi. Bycie w drodze wiąże się z poznawaniem przez człowieka otaczającej go rzeczywistości. Pokonywanie przestrzeni pozwala gromadzić doświadczenia, zmienia wewnętrznie, jest źródłem wielu doznań. Wędrówka jako motyw kulturowy ma także znaczenie symboliczne – obrazuje życie człowieka od narodzin do śmierci.Warto dążyć do tego, by swoją drogę przemierzać twórczo, mądrze, etycznie, bez wyrządzania krzywdy innym i z wiarą, że to życiowe wędrowanie ma głęboki sens.,"Stepy akermańskie",Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,Omijam koralowe ostrowy burzanu.Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi?To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,Których by nie dościgły źrenice sokoła;Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie,Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.,Warto posłuchać,Zbierzmy informacje na temat osoby mówiącej (bohatera wiersza),rezygnacja, poczucie pustki, gorycz, poczucie osamotnienia ,Jedźmy, nikt nie woła,podziw, zachwyt, zaciekawienie ,Wpłynąłem,napięcie, oczekiwanie, nadzieja, wiara,Stójmy!, Nazwijmy uczucia bohatera lirycznego, wyrażane podanymi cytatami:,Bohater wiersza ma w sobie cechy zarówno wędrowca (odbywa ciekawą podróż w celu poznania nowych miejsc), tułacza (czuje się zagubiony, nie ma własnego miejsca, nawet w otoczeniu pięknej przyrody tęskni za ojczyzną), jak i pielgrzyma (miejsca, które odwiedza, mają niemal sakralny charakter, co znajduje odbicie w jego przeżyciach). Osobiste przeżycia są dla niego impulsem do snucia refleksji egzystencjalnych na temat człowieka i jego miejsca w świecie.Ma to związek z uczuciami Adama Mickiewicza zmuszonego do przebywania na emigracji, poza rodzinnymi stronami, tęskniącego do ojczyzny. , Poddajmy interpretacji ostatnie zdanie wiersza. Jak myślisz, co iod kogo chciały usłyszeć podmiot liryczny?Słyszałbym głos zLitwy od kogo? co? rodzina wróć przyjaciele czekamy rodacy pamiętamy artyści tęsknimy, nie zapomnimy ,Dokonajmy analizy przestrzeni ukazanej w utworze, zbudujmy pola semantyczne, wyciągnijmy wnioski na temat wielowymiarowości świata ukazanego przez poetę.,Środki poetyckie w utworze,Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,Omijam koralowe ostrowy burzanu.Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi?To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,Których by nie dościgły źrenice sokoła;Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie,Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.,Przeanalizujmy budowę wiersza Adama Mickiewicza: ,Sonet – utwór czternastowersowy podzielony na cztery zwrotki. Dwie pierwsze (czterowersowe) mają charakter opisowo-narracyjny, dwie następne (trzywersowe) zawierają refleksje lub filozoficzne uogólnienia. Jego ojczyzną jest trzynastowieczna Italia.Wiersz Mickiewicza:— 4 zwrotki — układ wersów: 4 + 4 + 3+ +3 — układ rymów: abba, abba, aba, bab — pierwsze 2 zwrotki dłuższe = opisowe, kolejne 2 zwrotki krótsze = refleksyjne,Obejrzyj, by usystematyzować swoją wiedzę,Dziękuję za uwagę