Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Sprawy Ojczyzny traktuje jak własne

eKATECHETA KATECHEZAINTERAKTYWNA

<--- Przyciski nawigacyjne znajdują się po lewiej i prawej stronie ekranu --->

kliknij obrazek --->

DO KRAJU TEGO...

Dzisiejsza katecheza poświęcona jest osobie Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Syn Stanisława, organisty i Julianny Karp, urodził się 3 września 1901 r. w Zuzeli. Początkowo uczył się w Zuzeli, szkołę podstawową ukończył jednak w Andrzejewie. Następnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum Wojciecha Górskiego (1912–1915) oraz gimnazjum w Łomży. Egzamin maturalny złożył w Liceum im. Piusa X we Włocławku. Tam wstąpił do seminarium duchownego, gdzie w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1925–1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzyskując stopień doktora. Następnie przez rok odbywał podróże studyjne po Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech. Po powrocie w 1924 r. mianowany został wikariuszem w katedrze włocławskiej, a w 1931 r. wikariuszem w Przedeczu i wykładowcą w seminarium duchownym we Włocławku. W latach 1932–1939 pełnił też obowiązki redaktora czasopisma „Ateneum Kapłańskie” i był członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Po wybuchu II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego, był kapelanem Okręgu Wojskowego Żoliborz-Kampinos. Po wojnie został kanonikiem gremialnym włocławskim.

W latach 1946–1948 sprawował godność biskupa lubelskiego. 18 listopada 1948 r. został przeniesiony przez papieża na arcybiskupstwo gnieźnieńskie i warszawskie. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 2 lutego 1949 r., a do warszawskiej 6 lutego. Początkowy okres jego prymasostwa przypadł na czas konfrontacji państwo – Kościół. W latach 1953–1956 Wyszyński był internowany. W czasie internowania narodził się pomysł idei Wielkiej Nowenny, mającej przygotować wiernych do obchodów Milenium Chrztu Polski i zrealizowany w latach 1957–1966. W tym czasie zorganizowano pielgrzymkę kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce, a kard. Wyszyński zaangażował się intensywnie w pracę duszpasterską w odwiedzanych parafiach – wygłosił setki kazań.

Przez cały okres swego pontyfikatu był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Był też uczestnikiem czterech konklawe (wybory: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II). Brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II, obecny był też na wszystkich jego sesjach. Uczestniczył w pracach Nadzwyczajnych Synodów Biskupów w Rzymie w 1969, 1971 i 1974 r. Był także jednym z inicjatorów „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich” w 1965 r. Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Jego pogrzeb odbył się 31 maja, ciało złożono w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Od 1989 r. prowadzony jest proces beatyfikacyjny Wyszyńskiego.

zobacz archiwalny materiał video

"

Czy wiesz, że Prymas Polski to tytuł przysługujący urzędującym arcybiskupom gnieźnieńskim, podkreślający ich pierwszeństwo w episkopacie.

"

ciekawostka

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU

czytaj więcej

Odczytane zostały na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 r. w 300 rocznicę Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza. Autorem tekstu ślubowania był uwięziony jeszcze wówczas w Komańczy Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.Tekst ślubowania Prymas napisał wwięzieniu, 16 maja 1956r. Został on odczytany po uroczystej Mszy św. naWałach Jasnogórskich zudziałem ok. miliona wiernych.Przy ołtarzu stał pusty fotel, naktórym przeor Jasnej Góry złożył wiązankę biało czerwonych róż. Był to wymowny znak przypominający ouwięzieniu kard. Wyszyńskiego.Śluby odczytane zostały przezbp. Michała Klepacza, którego papież Pius XII upoważnił doudzielenia wiernym Apostolskiego Błogosławieństwa wrazzodpustem zupełnym podzwykłymi warunkami.Kard. Wyszyński zwolniony został dokładnie 2 miesiące później, 26 października 1956 r.

Odczytane zostały na Jasnej Górze , 26 sierpnia 1956 r. w 300 rocznicę Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza. Autorem tekstu ślubowania był uwięziony jeszcze wówczas w Komańczy Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński .

Odczytane zostały na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 r. w 300 rocznicę Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza. Autorem tekstu ślubowania był uwięziony jeszcze wówczas w Komańczy Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.Tekst ślubowania Prymas napisał wwięzieniu, 16 maja 1956r. Został on odczytany po uroczystej Mszy św. naWałach Jasnogórskich zudziałem ok. miliona wiernych.Przy ołtarzu stał pusty fotel, naktórym przeor Jasnej Góry złożył wiązankę biało czerwonych róż. Był to wymowny znak przypominający ouwięzieniu kard. Wyszyńskiego.Śluby odczytane zostały przezbp. Michała Klepacza, którego papież Pius XII upoważnił doudzielenia wiernym Apostolskiego Błogosławieństwa wrazzodpustem zupełnym podzwykłymi warunkami.Kard. Wyszyński zwolniony został dokładnie 2 miesiące później, 26 października 1956 r.

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU

czytaj więcej

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!Królowo świata iPolski Królowo!Gdy upływają trzy wieki odradosnego dnia, wktórym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego iTwoje dzieci, krew zkrwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości inadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.My, biskupi polscy ikrólewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów doTronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia iwszelkiego pocieszenia.Przynosimy dostóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu iKościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego wwodach Chrztu świętego.Składamy u stóp Twoich siebie samych iwszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie idomostwa, zagony polne iwarsztaty pracy, pługi, młoty ipióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc iporywy woli.Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.Stajemy przed Tobą pełni skruchy, wpoczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów iprzyrzeczeń Ojców naszych.Spojrzyj nanas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego iwysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się kuTobie zgłębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych iCiebie zaPatronkę naszą iza Królową Narodu polskiego uznajemy.Zarówno siebie samych, jak iwszystkie ziemie polskie iwszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece iobronie.Wzywamy pokornie pomocy imiłosierdzia wwalce odochowanie wierności Bogu, Krzyżowi iEwangelii, Kościołowi świętemu ijego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu iSercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, naoddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, podopieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży wnaszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim iTwojego Syna, poddanym całkowicie podTwoje panowanie, wżyciu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym ispołecznym.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec wkażdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.Pragniemy, aby każdy znas żył własce uświęcającej ibył świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym iBramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - podprzewodem Kościoła katolickiego - doOjczyzny wiecznej.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Święta Boża Rodzicielko iMatko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci zoczyma utkwionymi wŻłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy nastraży budzącego się życia.Walczyć będziemy wobronie każdego dziecka ikażdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli obyt iwolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym.Dar życia uważać będziemy zanajwiększą łaskę Ojca wszelkiego życia iza najcenniejszy skarb Narodu.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Matko Chrystusowa iDomie Złoty! Przyrzekamy Ci stać nastraży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać naprogu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.Przyrzekamy Ci umacniać wrodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać wumysły iserca dzieci ducha Ewangelii imiłości kuTobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich iojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie wwierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem izepsuciem iotoczyć czujną opieką rodzicielską.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się wodwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć zaSłońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby wOjczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły wmiłości isprawiedliwości, wzgodzie ipokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy iwyzysku.Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi iowocami pracy, aby podwspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych ipłaczących.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć podTwoim sztandarem najświętszy inajcięższy bój znaszymi wadami narodowymi.Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu ilekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności isumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie iwzajemnego poszanowania, miłości isprawiedliwości społecznej.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych iprzyrzekamy, że zwielką usilnością umacniać iszerzyć będziemy wsercach naszych iw polskiej ziemi cześć Twoją inabożeństwo doCiebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona wtylu świątyniach naszych, aszczególnie wTwej Jasnogórskiej Stolicy.Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom ikażde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała wustach naszych dnia każdego, azwłaszcza wdni Twoich świąt.Przyrzekamy iść wślady Twoich cnót, Matko Dziewico iPanno Wierna, iz Twoją pomocą wprowadzać wżycie nasze przyrzeczenia.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci odgranitów ibrązów. Niech nas zobowiązują dogodnego przygotowania serc naszych naTysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać otym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia zniewoli igrzechu; że Ty pierwsza stanęłaś wobronie maluczkich iłaknących, iokazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać otym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy iŻycia, że wTwoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, kuktóremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je wsercach naszych izłóż przed Oblicze Boga wTrójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość iprzyszłość, całe nasze życie narodowe ispołeczne, Kościół Syna Twego iwszystko, co miłujemy wBogu.Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo!

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!Królowo świata iPolski Królowo!Gdy upływają trzy wieki odradosnego dnia, wktórym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego iTwoje dzieci, krew zkrwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości inadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.My, biskupi polscy ikrólewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów doTronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia iwszelkiego pocieszenia.Przynosimy dostóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu iKościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego wwodach Chrztu świętego.Składamy u stóp Twoich siebie samych iwszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie idomostwa, zagony polne iwarsztaty pracy, pługi, młoty ipióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc iporywy woli.Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.Stajemy przed Tobą pełni skruchy, wpoczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów iprzyrzeczeń Ojców naszych.Spojrzyj nanas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego iwysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się kuTobie zgłębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych iCiebie zaPatronkę naszą iza Królową Narodu polskiego uznajemy.Zarówno siebie samych, jak iwszystkie ziemie polskie iwszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece iobronie.Wzywamy pokornie pomocy imiłosierdzia wwalce odochowanie wierności Bogu, Krzyżowi iEwangelii, Kościołowi świętemu ijego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu iSercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, naoddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, podopieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży wnaszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim iTwojego Syna, poddanym całkowicie podTwoje panowanie, wżyciu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym ispołecznym.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec wkażdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.Pragniemy, aby każdy znas żył własce uświęcającej ibył świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym iBramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - podprzewodem Kościoła katolickiego - doOjczyzny wiecznej.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Święta Boża Rodzicielko iMatko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci zoczyma utkwionymi wŻłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy nastraży budzącego się życia.Walczyć będziemy wobronie każdego dziecka ikażdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli obyt iwolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym.Dar życia uważać będziemy zanajwiększą łaskę Ojca wszelkiego życia iza najcenniejszy skarb Narodu.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Matko Chrystusowa iDomie Złoty! Przyrzekamy Ci stać nastraży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać naprogu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.Przyrzekamy Ci umacniać wrodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać wumysły iserca dzieci ducha Ewangelii imiłości kuTobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich iojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie wwierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem izepsuciem iotoczyć czujną opieką rodzicielską.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się wodwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć zaSłońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby wOjczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły wmiłości isprawiedliwości, wzgodzie ipokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy iwyzysku.Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi iowocami pracy, aby podwspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych ipłaczących.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć podTwoim sztandarem najświętszy inajcięższy bój znaszymi wadami narodowymi.Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu ilekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności isumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie iwzajemnego poszanowania, miłości isprawiedliwości społecznej.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych iprzyrzekamy, że zwielką usilnością umacniać iszerzyć będziemy wsercach naszych iw polskiej ziemi cześć Twoją inabożeństwo doCiebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona wtylu świątyniach naszych, aszczególnie wTwej Jasnogórskiej Stolicy.Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom ikażde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała wustach naszych dnia każdego, azwłaszcza wdni Twoich świąt.Przyrzekamy iść wślady Twoich cnót, Matko Dziewico iPanno Wierna, iz Twoją pomocą wprowadzać wżycie nasze przyrzeczenia.Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci odgranitów ibrązów. Niech nas zobowiązują dogodnego przygotowania serc naszych naTysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać otym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia zniewoli igrzechu; że Ty pierwsza stanęłaś wobronie maluczkich iłaknących, iokazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać otym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy iŻycia, że wTwoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, kuktóremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je wsercach naszych izłóż przed Oblicze Boga wTrójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość iprzyszłość, całe nasze życie narodowe ispołeczne, Kościół Syna Twego iwszystko, co miłujemy wBogu.Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

JASNOGÓRSKIE SLUBY NARODU

ZOBACZ

Kliknij ikonkę ZOBACZ by posłuchaćŚlubów Jasnogórskich.

obejrzyj kolejny materiał video

ZADANIE DOMOWE

Ułóż modlitwę, w której poprosisz Boga o rozwiązanie aktualnych problemów Ojczyzny.

źródła:prymaspolski.pl/dziedzictwo.ekai.pl

przygotowanie prezentacji

ekatecheta.blogspot.com

prezentacja opracowana na podstawie materiałów wydawnictwa Jedność