Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

7 Sakramentów Świętych

Sakramentto widzialny znak, niewidzialnej łaki Bożej.Np. polanie główki dziecka wodą święconąto znak, który widać,a łaska to zmazanie grzechu pierworodnegoi stanie się Dzieckiem Bożym (tego nie widać).

Sakramenty dzielimy natakie,które można przyjąć tylko raz:

Chrzest

Bierzmowanie

Kapłaństwo

oraz natakie,które można przyjąć wiele razy:

Najświętszy Sakrament

Namaszczenie chorych

Pokutai pojednanie

Małżeńtwo

Możemy go przyjąć kolejny raz jeżeli nasza żona lub nasz mąż nie żyją

Chrzest

Najświętszy Sakrament

Bierzmowanie

Pokutai pojednanie

Namaszczenie Chorych

Kapłaństwo

Małżeństwo

1

4

5

6

7

3

2

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Sakramenty służby

Sakramenty uzdrowienia

I

II

III

Kliknij najpierw w kategorie sakramentów (I, II, III)

Jeśli przecztałeś informacje o wszystkich sakramentach kliknij tutaj:

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Brzmi to dość zagadkowoi tajemniczo prawda? Wtajemniczenie oznacza wprowadzenie, pokazanie.Te trzy sakramety: Chrzest, Bierzmowanie i Najświętszy Sakramentwpowadzają nas w chrześcijaństwo, pokazują Chrystusa i Kościół. Dzięki nim stajemy się częścią wspólnoty ludzi wierzących.

-> CHRZEST

-> NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

-> BIERZMOWANIE

Sakramenty uzdrowienia

Sakramenty uzdrowienia pokazują nam ogromną miłość Boga do nas. Troszczy się On o nasze ciała i dusze.Dzięki namaszczeniu chorych możemy uzyskać powrót do zdrowia, a spowiedź zmazuje grzechy i przywraca przyjaźń między Bogiem a człowiekiem.

-> NAMASZCZENIE CHORYCH

-> POKUTA I POJEDNANIE

Sakramenty służby

Sakramenty służby kierują nas do drugiego człowieka. W nich okazujemy miłość do innych ludzi.Dzięki nim możemy pomóc ludziom w spotkaniu Boga i twaniu przy nich na drodze do nieba

-> KAPŁAŃSTWO

-> MAŁŻEŃSTWO

Chrzest

Przez chrzest zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego oraz stajemy się członkami wiekiej rodziny dzieci Bożych. Dawniej chrzest odbywał się przez trzykrotne zanurzenie w wodzie całego człowieka. Obecnie trzy razy polewa się wodą święconą głowę osoby, która ma zostać ochrzczona. Kapłan wypowiada przy tym słowa:"(imię osoby) Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

gr. baptizma - zanurzenie

Chrzcielnica ma najczęściej kształt kielicha i jest zrobiona tylko z kamienia, albo z kamienia i metalu. Jest na stałe przymocowana do podłogi, aby nie można było jej nigdzie przenosić. Obok tabernakulumi ołtarza to niezwykle ważne miejsce w kościele, ponieważ przy chrzcielnicy udziela się sakramentu chrztu, poprzez który człowiek staje się dzieckiem Bożym. Zazwyczaj w pobliżu chrzcielnicy umieszcza się też Paschał.

Bierzmowanie

Słowo "bierzmować" znaczy to samo co "umacniać". Bierzmowanie jest więc umocnieniem naszej wiary. Jest to sakrament, w którym w szczególny sposób zostajemy obradowani darami Ducha Świętego. Daje on nam moc do odważnego przyznania się do Jezusa w każdej sytuacji oraz do postępowania zgodnie z przykazaniami Bożymi, dlatego bywa nazywany też sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Bierzmowanie dopełnia łaskę chrztu świętego, dlatego tego sakramentu udziela się osobom już ochrzczonym.

1. Dar mądrości - aby uznać, że Bóg jest miłością.2. Dar rozumu - aby rozumieć prawdy wiary.3. Dar rady - aby podejmować właściwe decyzje.4. Dar męstwa- aby bronić wartości.5. Dar umiejętności- aby dostrzegać Boga w świecie.6. Dar pobożności - aby doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi.7. Dar bojaźni Bożej-aby być ufnym.

Najświętszy Sakrament

W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus błogosławił chleb, łamał go i rozdawał Apostołom. Kiedy wypowiedział słowa: "To jest Ciało moje. To jest moja Krew", chleb i wino zamieniły się w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Z chleba i wina pozostały jedynie postacie.To znaczy, że ich wygląd zewnętrzny, smaki zapach pozostał taki sam. Patrząc widzimy jedynie hostię oraz wino i wodę. Wierzymy jednak, że w Najświętszym Sakramencie, nawet w najmniejszej cząsteczce, jest obecnyz duszą i ciałem prawdziwy Jezus.

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu,i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,uniżone wswojej nicościiTwojejświętej obecności.Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości,niewysłowionej Eucharystii.Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku,jaki oferuje Ci mój umysł.Czekając na radość z sakramentalnej komunii,pragnę przyjąć Cię w duchu.Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja,ze swojej strony, przychodzę do Ciebie!NiechTwoja miłość ogarnie mojecałe jestestwo wżyciu iśmierci.Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

Pokuta i pojednanie

W sakramencie pokuty i pojednania miłosierny Ojciec daje nam szansę zmiany i powrotu na drogę, która wiedzie do Boga. On nie chce nikogo przekreślić i pozbawić szansy na życie wiecznew niebie, dlatego dał nam spowiedź.Przy spowiedzi wyznajemy swoje grzechy przed kapłanem, który reprezentuję wspólnątę Kościoła.Przez rozgrzeszenie, które udziela nam spowiednik, Bóg odpusza nam grzechy. od tego momemntu nasze serce jest czyste.Do spowiedzi powinniśmy przystępować często. Dobrą praktyką są spowiedzi przed pierwszym piątkiem miesiąca,a jeśli zgrzeszymy nawet częściej.

Kiedy nie możemy przed kapłanem wyznać grzechów. Możemy to zrobić w sposób duchowy. Tak jak przyjmujemy Komunię duchową.Instrukcja obsługi jak to zrobić:1. Wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty(z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji).2. Zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości(jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej).3. Wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga(tak uczciwie, jak tylko potrafimy).4. Przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy (pożyteczne, lecz niekonieczne).5. Przyjąć Komunię świętą(sakramentalnie lub duchowo).

Namaszczenie chorych

Kapłan udziela go poprzez namaszczenie olejem czoła i dłoni chorego. Ten skarament ma być umocnieniem dla osoby chorej. Daje pociechę i odwagę do walki z chorobą. Pomaga znosić cierpienie. W tym skaramencie prosimy Boga nie tyle o fizyczne uzdrowienie, ale o to by wspomagał nas swoją łaską, a także, byśmy w cierpieniu nie poddawali się, nie oddalili się od Boga, ale trwali przy nim blisko. Możemy go przyjmować wiele razy w życiu, w każdej trudnej sytuacji zdrowotnej lub przed operacją.

Sakrament namaszczenia chorych łączy się ze spowiedzią.Przed przyjęciem namaszczenia, należy się wyspowiadać.

Kapłaństwo

Kapłanem jest ochrzczony mężczyzna stanu wolnego (nie ma żony lub jest wdowcem), który odpowiadając na Boże powołanie, dobrowolnie zdecydwał się poświęcić swoje życie Bogu. Po otrzymaniu odpowiedniego wykształcenia i przyjęciu święceń kapłańskich jest on zobowiązany do codziennego odprawiania brewiarza oraz przestrzegania celibatu. Przede wsztystkim otrzymuje od Boga władzęi łaski potrzebne do udzielania sakramentów świętych. Strojem noszonym przez kapłana poza Mszą Świętą jest sutanna lub koloratka.

Sutanna - długa szata z długimi rękawami, zapinana na guziki. Jest ona ubiorem księży i tylko oni mają prawą ją nosić. Księża noszą sutanny w kolorze czarnym, biskupi zaś w kolorze fioletowym. Kardynałowie mają sutanny purpurowe. Białą sutannę nosi papież. Sutanna księdza Sutanna biskupa Sutanna kardynała Sutanna papieżaKoloratka - (fr. collerette, „kołnierzyk”) – kołnierzyk zdobiony haftemlub koronką, popularny w XVIII wieku. Obecnie nazwa ta odnosi się do kołnierzyka stosowanego przez duchownych.

Kiedy spotykamy księdza zwracamy się do niego:"Szczęść Boże!"lub"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!".

Małżeństwo

W obecności rodziny, przyjaciół oraz księdza kobieta i mężczyzna ślubują sobie wzajemną miłość, wiernośći uczciwość. Przyrzekają, że bez względu na to, co się wydarzy w ich życiu, będą razem aż do śmierci. Będą się kochaći szanować oraz pomagać sobiew dążeniu do świętości, a także wychowywac swoje dzieci w miłości do Boga. Ślubując sobie w Kościele zapraszają do swojego małżeństwa także Pana Boga, aby pomagał imw wypełnianiu złożonej przysięgi. Znakiem ich miłości oraz zawartego małżeństwa są obrączki.

Kapłan na ślubie tylko potwierdza złożenie ślubu przez kobietę i mężczyznę.To oni sami udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa.

Hymn o miłości jest najczęściej czytanym fragmentemPisma Świętego na ślubach.https://youtu.be/H5vgdr_Vt4E

Na zakończenie podziękuj swoimi słowami Panu Bogu za dary jakimisą sakramenty!