Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

التأمين التكافلي الإسلامي

Dossiers

Transcript

Eines per elaborar rúbriques,22.04.20,,Title 1,Gràcies!,Title 1,Qualitat d'una producció,Criteris de realització:,Criteris de resultats:,continguts a assolir.aspectes que s’espera que apliqui la persona participant en realitzar una determinada tasca.tasques concretesExemple: demandar a un grup aportació de millora dins de l’activitat d’un altre grup.,qualitats que ha de tenir una tasca en relació als criteris de realització.concretar paràmetresexemple: rúbrica i guia d'avaluació.,Criteris de realització:,Title 1,Guia de qualificació o avaluació,instrument d'avaluació avançadacriteri--> valor numèriccriteris amb descripcions per l'alumnat i professorat.eines: Moodle i documents de Google, per exemple.,Title 1,Competències transversals,( ),Rúbrica,Title 1,’autorregulació, ja que l'ajuda a saber en quin moment es troba dins del procés d’aprenentatge i li especifica què ha de fer per millorar.,Criteris de realització:,Title 1,analitzar la qualitat de dades que s’hagin pogut recollir a partir de la realització de tasques complexes i de tipus molt divers..primera columna --> criteris d’avaluació de realitzacióaltres columnes --> criteris d’avaluació de qualitat o de resultats, que expliciten nivells possibles .l'estudiant pot anticipar i planificar el treball.aquestes matrius o rúbriques es poden utilitzar per avaluar diferents activitats al llarg d’un curs o etapa escolar, canviant només els indicadors,Criteris de realització:,Rúbrica,Title 1,Rúbrica,Compartir amb l’alumnat la tasca a realitzar i avaluar: objectius, procés, resultats esperables…Elaborar una base d’orientació.Analitzar tasques semblants ja realitzades de diferents nivells de qualitat.Traspassar els passos de la base d’orientació anterior a la columna dels criteris de realització de la rúbrica (1ª columna).Constituir els criteris de resultats o categories de qualitat de la tasca (altres columnes).Aplicar la rúbrica a l’avaluació de la tasca d’un company i/o la pròpia.Revisar entre tots si els criteris de realització i de resultats funcionenIncorporar la rúbrica a la documentació sobre l’avaluació de l’àrea o matèria, profe i alumne.,Pautes,No es poden avaluar com les específiques.,Formularis de Googlehttp://www.mouelcos.cat/?p=9092 Rubistar http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es& Explicació: https://campusextensrecursos.uib.es/2016/11/25/rubistar-crea-rubriques-davaluacio/ Teach-nology https://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/ Altres eines:http://tics-ti.blogspot.com/2015/07/10-tic-para-elaborar-rubricas-para.html IDOCEO: App de pagament per iOs.Additio: App.,Title 1,Eines rúbriques,Rúbrica,Banc de rúbriques,Per l'ESO: https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/Per Primària: https://sites.google.com/site/rubriquesdinfantilabatxillerat/primariaPer Infantil: https://sites.google.com/site/curscbeivissa/rubriques,Title 1