Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

22.04.20

Eines per elaborar rúbriques

 • qualitats que ha de tenir una tasca en relació als criteris de realització.
 • concretar paràmetres
 • exemple: rúbrica i guia d'avaluació.
 • continguts a assolir.
 • aspectes que s’espera que apliqui la persona participant en realitzar una determinada tasca.
 • tasques concretes
 • Exemple: demandar a un grup aportació de millora dins de l’activitat d’un altre grup.

Criteris de resultats:

Criteris de realització:

Qualitat d'una producció

Title 1

 • instrument d'avaluació avançada
 • criteri--> valor numèric
 • criteris amb descripcions per l'alumnat i professorat.
 • eines: Moodle i documents de Google, per exemple.

Criteris de realització:

Guia de qualificació o avaluació

Title 1

 • ’autorregulació, ja que l'ajuda a saber en quin moment es troba dins del procés d’aprenentatge i li especifica què ha de fer per millorar.

Criteris de realització:

Rúbrica

Title 1

 • analitzar la qualitat de dades que s’hagin pogut recollir a partir de la realització de tasques complexes i de tipus molt divers.
 • .primera columna --> criteris d’avaluació de realització
 • altres columnes --> criteris d’avaluació de qualitat o de resultats, que expliciten nivells possibles .
 • l'estudiant pot anticipar i planificar el treball.
 • aquestes matrius o rúbriques es poden utilitzar per avaluar diferents activitats al llarg d’un curs o etapa escolar, canviant només els indicadors

Criteris de realització:

Rúbrica

Title 1

 1. No es poden avaluar com les específiques.

( )

Competències transversals

Title 1

 1. Compartir amb l’alumnat la tasca a realitzar i avaluar: objectius, procés, resultats esperables…
 2. Elaborar una base d’orientació.
 3. Analitzar tasques semblants ja realitzades de diferents nivells de qualitat.
 4. Traspassar els passos de la base d’orientació anterior a la columna dels criteris de realització de la rúbrica (1ª columna).
 5. Constituir els criteris de resultats o categories de qualitat de la tasca (altres columnes).
 6. Aplicar la rúbrica a l’avaluació de la tasca d’un company i/o la pròpia.
 7. Revisar entre tots si els criteris de realització i de resultats funcionen
 8. Incorporar la rúbrica a la documentació sobre l’avaluació de l’àrea o matèria, profe i alumne.

Pautes

Rúbrica

Title 1

 • Per l'ESO: https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/
 • Per Primària: https://sites.google.com/site/rubriquesdinfantilabatxillerat/primaria
 • Per Infantil: https://sites.google.com/site/curscbeivissa/rubriques

Banc de rúbriques

Rúbrica

Title 1

 • Formularis de Google
  • http://www.mouelcos.cat/?p=9092
 • Rubistar
  • http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&
  • Explicació: https://campusextensrecursos.uib.es/2016/11/25/rubistar-crea-rubriques-davaluacio/
 • Teach-nology
  • https://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
 • Altres eines:
  • http://tics-ti.blogspot.com/2015/07/10-tic-para-elaborar-rubricas-para.html
  • IDOCEO: App de pagament per iOs.
  • Additio: App.

Eines rúbriques

Title 1

Gràcies!

Title 1