Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Eines per elaborar rúbriques

22.04.20

Title 1

Qualitat d'una producció

Criteris de realització:

Criteris de resultats:

continguts a assolir.aspectes que s’espera que apliqui la persona participant en realitzar una determinada tasca.tasques concretesExemple: demandar a un grup aportació de millora dins de l’activitat d’un altre grup.

qualitats que ha de tenir una tasca en relació als criteris de realització.concretar paràmetresexemple: rúbrica i guia d'avaluació.

Title 1

Guia de qualificació o avaluació

Criteris de realització:

instrument d'avaluació avançadacriteri--> valor numèriccriteris amb descripcions per l'alumnat i professorat.eines: Moodle i documents de Google, per exemple.

Title 1

Rúbrica

Criteris de realització:

’autorregulació, ja que l'ajuda a saber en quin moment es troba dins del procés d’aprenentatge i li especifica què ha de fer per millorar.

Title 1

Rúbrica

Criteris de realització:

analitzar la qualitat de dades que s’hagin pogut recollir a partir de la realització de tasques complexes i de tipus molt divers..primera columna --> criteris d’avaluació de realitzacióaltres columnes --> criteris d’avaluació de qualitat o de resultats, que expliciten nivells possibles .l'estudiant pot anticipar i planificar el treball.aquestes matrius o rúbriques es poden utilitzar per avaluar diferents activitats al llarg d’un curs o etapa escolar, canviant només els indicadors

Title 1

Competències transversals

( )

No es poden avaluar com les específiques.

Title 1

Rúbrica

Pautes

Compartir amb l’alumnat la tasca a realitzar i avaluar: objectius, procés, resultats esperables…Elaborar una base d’orientació.Analitzar tasques semblants ja realitzades de diferents nivells de qualitat.Traspassar els passos de la base d’orientació anterior a la columna dels criteris de realització de la rúbrica (1ª columna).Constituir els criteris de resultats o categories de qualitat de la tasca (altres columnes).Aplicar la rúbrica a l’avaluació de la tasca d’un company i/o la pròpia.Revisar entre tots si els criteris de realització i de resultats funcionenIncorporar la rúbrica a la documentació sobre l’avaluació de l’àrea o matèria, profe i alumne.

Title 1

Rúbrica

Banc de rúbriques

Per l'ESO: https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/Per Primària: https://sites.google.com/site/rubriquesdinfantilabatxillerat/primariaPer Infantil: https://sites.google.com/site/curscbeivissa/rubriques

Title 1

Eines rúbriques

Formularis de Googlehttp://www.mouelcos.cat/?p=9092 Rubistar http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es& Explicació: https://campusextensrecursos.uib.es/2016/11/25/rubistar-crea-rubriques-davaluacio/ Teach-nology https://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/ Altres eines:http://tics-ti.blogspot.com/2015/07/10-tic-para-elaborar-rubricas-para.html IDOCEO: App de pagament per iOs.Additio: App.

Title 1

Gràcies!