Want to make creations as awesome as this one?

Presentació dels màsters universitaris impartits a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Transcript

DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA UB - Curs 2021-2022

MÀSTERS

start

MÀSTERS OFICIALS DE LA FACULTAT - Curs 2021-2022

Coordinació:

GEMMA CELIGUETA COMERMA master.antropologia@ub.edu
93 403 77 51

CONTACTE

60

CRÈDITS

Familiarització amb els debats contemporanis de l’antropologia


Èmfasi en la recerca i en el TFM

Debats a l’aula i dinàmica de seminari

MÀSTER EN ANTROPOLOGIA I ETNOGRAFIA

Vivim en una societat diversa, canviant i globalitzada, sovint conflictiva, on s’entremesclen constantment diferents cultures donant lloc a noves maneres de viure i concebre el món. Dins d’aquest context, el Màster d’Antropologia i Etnografia té com a objectiu dotar els estudiants d’eines teòriques i metodològiques per a la investigació antropològica tant en l’àmbit més proper com en d’altres contextos socials i culturals des d’una perspectiva crítica i comparativa.

Preinscripció

Fins al 23 de juliol

Presentació

tríptic promocional

Web

Més informació

Idioma

Castellà i català

CONTACTE

60

CRÈDITS

Línies de coneixement i formació:

  • Bioarqueologia i paleoambient
  • Arqueologia dels materials i dels processos tecnològics
  • Territori i SIG

Primer ensenyament d'Arqueologia de l'Estat i al lloc 47 segons el QS World Universities Ranking.

Programa de beques i pràctiques extracurriculars propi.

MÀSTER EN Estudis Avançats en Arqueologia

Coordinació:

JAVIER MANGADO LLACH
master.arqueologia@ub.edu

El Màster d'Estudis Avançats en Arqueologia de la Universitat de Barcelona ofereix, mitjançant el seu professorat altament qualificat i reconegut internacionalment, una formació rigorosa i de qualitat per al futur desenvolupament professional i d'investigació dels alumnes relacionat amb els estudis analítics en Arqueologia.

Idioma

Castellà i anglès

Preinscripció

Fins al 23 de juliol

Presentació

tríptic promocional

Web

Més informació

Coordinació:

ROSA MARIA CREIXELL CABEZA
masterart@ub.edu
934 031 938

CONTACTE

60

CRÈDITS

S'estructura en dues especialitats:

  • L'Art en el Temps i el Pensament: coneixements sobre la historiografia i la metodologia en la recerca d'història de l'art.
  • L'Art en la Societat: aprofundeix en activitats vinculades al col·leccionisme artístic, el mercat i la difusió de l'art.

Participació de professorat convidat i professionals del món de l'art.

Àmplia oferta de pràctiques professionals en institucions museístiques, espais d'art, tallers d'artista o galeries.

MÀSTER EN Estudis Avançats en Història de l'Art

El màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art té com a objectiu aprofundir en els mecanismes de recerca en la història de l'art així com dotar d'una formació professional de qualitat per treballar en l'àmbit del mercat artístic i les institucions museístiques i patrimonials.

Idioma

Català i castellà

Preinscripció

Fins al 23 de juliol

Presentació

Vídeo promocional

Web

Més informació

L'objectiu general del màster és formar investigadors i professionals capaços d'introduir la perspectiva de gènere en la recerca, la docència i la governança, i així contribuir a desenvolupar els valors de la igualtat i la millora del benestar de dones i homes en una societat justa i equitativa.

CONTACTE

90

CRÈDITS

Professorat de reconegut prestigi procedent de les 7 universitats catalanes i dels àmbits de les Humanitats, Estudis Jurídics, Ciències Socials, Ciències de la Salut, Ciències Ambientals, Art i Arquitectura.

Dues especialitats: “Teoria, Crítica i Cultura” i

“Dones, Treballs i Polítiques Públiques”.

Es pot cursar en modalitat presencial i modalitat en línia.


MÀSTER EN Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Coordinació:

NÚRIA PUMAR BELTRAN
master@iiedg.org
934 03 19 37

Idioma

Preinscripció

Català i castellà

Tancat

Presentació

Vídeo promocional

Web

Més informació

El màster d'Estudis Llatinoamericans ofereix una formació d'especialista en el coneixement avançat de les institucions socials, econòmiques, polítiques i culturals llatinoamericanes perquè puguin dur a terme la seva feina tant en l'àmbit acadèmic com en organismes especialitzats a l'Amèrica Llatina.

CONTACTE

60

CRÈDITS

El màster capacita per a fer recerca, anàlisi, interpretació i crítica dels fenòmens socials i culturals que es produeixen a Amèrica Llatina. Fent èmfasi en el coneixement de marcs teòrics i metodològics avançats que permetin accedir al doctorat.

Màster bienal: Amb docència per al curs 2021-2022

MÀSTER EN Estudis LLATINOAMERICANS

Coordinació:

NATÀLIA MORAGAS SEGURA
nataliamoragas@ub.edu
934 03 77 64

Idioma

Preinscripció

Català i castellà

Fins al 23 de juliol

Les matèries que s'hi desenvolupen són d'espectre ampli: socials, polítiques, històriques...

Presentació

Vídeo promocional

Web

Més informació

CONTACTE

90

CRÈDITS

Màster interdisciplinari amb la participació de professorat de molts departaments diferents de la UB i amb la col·laboració de professionals externs.

Complert programa de visites i pràctiques obligatòries a diferents institucions i museus del territori.

Participació d'alumnat internacional que aporta riquesa i multiplicitat de mirades.

MÀSTER EN Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Coordinació:

MARIA FELIU TORRUELLA
museologia@ub.edu
934 035 006

El màster Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia ofereix formació professional per treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, i preveu també les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.

Idioma

Català i castellà

Preinscripció

Tancat

Presentació

Vídeo promocional

Web

Més informació

Coordinació:

JORDI ROCA VERNET
masterhistoriaub.uoc@ub.edu
934 037 809

CONTACTE

60

CRÈDITS

Màster interuniversitari amb participació de professorat de la UB i la UOC, i la col·laboració puntuals d'especialistes en temes concrets.

Programa centrat en l'estudi de les dinàmiques socials i polítiques dels segles XIX i XX, per entendre la complexitat del món en què vivim.

S'imparteix simultàniament en dues modalitats: presencial i online.

MÀSTER EN Història Contemporània i Món Actual

El màster d'Història Contemporània i Món Actual pretén formar estudiants i professionals interessats a aprofundir en el coneixement de la història i les dinàmiques dels segles XIX i XX, que ajuden a entendre la complexitat del món actual.

Preinscripció

Fins al 23 de juliol

Idioma

Català i castellà

Presentació

Vídeo promocional

Web

Més informació

CONTACTE

60

CRÈDITS

Màster impartit conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), amb la col·laboració d'Enderrock.

Àmplia oferta de pràctiques professionals.

Foment de la creativitat i la recerca interdisciplinàries.

MÀSTER EN Música com a Art Interdisciplinària

Coordinació:

JOSEP LLUÍS I FALCÓ
josep_lluis@ub.edu
934 037 581

El màster universitari de Música com a Art Interdisciplinària ofereix una atractiva proposta de treball teòric i pràctic sobre diverses facetes de la música, com ara la vinculació del fet sonor a activitats culturals com la creació plàstica, audiovisual o literària, l'activitat concertística clàssica o de músiques populars.

Preinscripció

Fins al 23 de juliol

Presentació

Vídeo promocional

Idioma

Castellà

Web

Més informació

MÀSTER EN Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Coordinació:

XOSÉ A. ARMESTO LÓPEZ
master.planificacio@ub.edu
93 403 7504

CONTACTE

El màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental pretén desenvolupar competències teòriques i capacitats professionals que facultin els estudiants tant per a la investigació com per a l'exercici professional en el camp de la planificació territorial i la gestió ambiental, aplicada a diferents entorns i escales geogràfiques (medi urbà i rural i espais litorals, d'interior o de muntanya).

60

CRÈDITS

Presentació

Vídeo promocional

Línies de coneixement i formació:

- Planificació del desenvolupament local i regional
- Evaluació, gestió ambiental i paisatge
- Dinàmiques urbanes i planejament urbà

Àmplia oferta de pràctiques professionals

Idioma

Castellà

Aprenentatge reforçat amb treball de camp

Web

Més informació

Preinscripció

Tancat

CONTACTE

60

CRÈDITS

Enfocament interdisciplinar i alumnat altament internacionalitzat

És possible realitzar TFM de recerca o professionalitzadors

Àmplia oferta de pràctiques en empreses i institucions especialitzades en turisme


MÀSTER EN TURISME URBÀ

Coordinació:

DOLORES SÁNCHEZ AGUILERA
turisme.urba@ub.edu

El màster en Turisme Urbà constitueix una oportunitat per formar-se en un àmbit professional de gran dinamisme actual i futur, en un context de transformació ràpida de les ciutats, de consolidació del paradigma de ciutat intel·ligent (smart city) i d'eclosió de l'entorn urbà com a escenari turístic.

Preinscripció

Fins al 23 de juliol

Presentació

Tríptic promocional

Idioma

Castellà

Web

Més informació