Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

biologia, kl Vi

gady - kręgowce, które opanowały ląd

Info

Cele lekcji:

1. Wskazanie środowiska życia gadów.2. Przedstawienie cech wspólnych charakteryzujących gady.3. Wyjaśnienie, czym jest odrętwienie.4. Analizowanie przystosowań gadów do życia na lądzie.5. Omówienie sposobu wymiany gazowej u gadów.6. Omówienie rozmnażania i rozwoju gadów.

zadanie

Info

Gady to kręgowce występujące głównie w środowisku lądowym. Określa się je jako zwierzęta typowo lądowe, gdyż ich budowa i czynności życiowe świadczą o przystosowaniu przede wszystkim do środowiska lądowego. Są też takie gady, które występują w środowisku wodnym: krokodyle, niektóre żółwie i jaszczurki oraz nieliczne węże. Jednak ich rozród i rozwój przebiega na lądzie.

Występowanie i środowisko życia gadów

Info

Info

Info

Info

Gady to gromada do której należą:

Oczy gadów są zaopatrzone w ruchome powieki.

Info

Gady posiadają suchą skórę, a w niej komórki barwnikowe, które zapewniają gadom ubarwienie kryptyczne, czyli maskujące przed wzrokiem drapieżników, lub ubarwienie ostrzegawcze, sygnalizujące innym zwierzętom, że gad jest dla nich zagrożeniem (np. jest trujący). Niektóre gatunki mają zdolność do zmiany ubarwienia w zależności od barwy podłoża, na którym się aktualnie znajdują, np. kameleon.Gady łuskonośne okresowo muszą zrzucac stary naskórek, który nazywamy wylinką.

Budowa zewnętrzna gadów

zadanie

Info

Płuca gada

Płuca płaza

Jak oddychają gady?

Płuca gada są dużo bardziej pofałdowane - zapewnia to większą powierzchnię oddechową i usprawnia proces oddychania.

Info

Gady sprawnie poruszają się na lądzie dzięki mocnemu szkieletowi i umięśnionym kończynom, które stanowią oparcie dla całego ciała i umożliwiają sprawny ruch. W budowie wyróżniamy głowę, wyraźny odcinek szyjny i tułów z czterema kończynami.

Przystosowania gadów do życia na lądzie /zapisz w zeszycie?

 1. Skóra sucha, zwykle pozbawiona gruczołów, nie przepuszcza wody i gazów.
 2. Naskórek wytwarza łuski (u jaszczurek i węży) lub tarczki (u żółwi)
 3. Gąbczaste płuca - narząd wymiany gazowej.
 4. Powieki chroniące przed uszkodzeniami i zapewniają odpowiednie nawilżenie.
 5. Dobrze rozwinięte zmysły smaku, węchu i czucia.
 6. Dobrze umięśnione kończyny (oprócz węży).
 7. Ostre pazury, które służą do kopania nor w ziemi, rozszarpywania ofiary

Samiec Samica

Dymorfizm płciowy

Gady należą do zwierząt rozdzielnopłciowych, a ich rozmanażanie odbywa się na lądzie. Zapłodnienie jest wewnętrzne (czyli zachodzi wewnątrz organizmu samicy), a rozwój płodu przebiega w jajach, nie występuje stadium larwy, co oznacza, że rozwój jest prosty.U niektórych jaszczurek i węży występuje jajożyworodność - rozwój jaj w ciele samicy.Większość gadów nie opiekuje się jajami ani potomstwem, tylko niektóre pilnują jajdo momentu wylęgu młodych.Do rozwoju potrzebna jest odpowiednia temperatura, dlatego samice składają jaja w ciepłym piasku, a niektóre węże owijają je splotem własnego ciała.

Gady są zwierzętami, które żyją na lądzie, ich rozwój nie zależy od obecności środowiska wodnego, ponieważ w czasie rozwoju zarodkowego w ich jajach wykształcają się błony płodowe, a samo jajo otoczone jest wapienną skorupką chroniącą płód przed uszkodzeniem. Z tego powodu gady zaliczamy do pierwszych owodniowców.

zadanie

 1. Rozdzielnopłciowe
 2. Rozmnażanie odbywa się na lądzie.
 3. Zapłodnienie wewnętrzne
 4. Większość jajorodne
 5. Rozwój prosty.
 6. Młode podobne do rodziców.
 7. Jajo osłonięte wapienną osłonką i zaopatrzone w materiał zapasowy
 8. Wewnątrz jaja rozwija się zarodek otoczony trzema błonami płodowymi.
.

Rozmnażanie gadów /zapisz w zeszycie/

Dla chętnych!!!

sprawdź się