Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ucho - narząd słuchu i równowagi

biologia, kl. vii

cele lekcji:

1. Zdefiniowanie ucha jako narządu zmysłu.2. Omówienie budowy ucha.3. Określenie funkcji poszczególnych elementów budowy ucha.4. Wyjaśnienie mechanizmu odbierania dźwięków.5. Omówienie sposobu działania zmysłu równowagi.

Info

Zanim przystąpisz do pracy z prezentacją:1. Zapisz temat lekcji: Ucho - narząd słuchu i równowagi.2. Pod tematem zapisz zagadnienia do tematu:- ucho narząd słuchu- budowa i funkcje elementów budowy uchanarząd zmysłu równowagi3. Przeczytaj temat w podręczniku str. 200 - 202

Lorem Ipsum

Fale dźwiękowe są emitowane z różnych źródeł np.głos ptaków czy ruch uliczny.

Fale dźwiękowe emitowane są z różnych źródeł np.

Ośrodek słuchu w mózgu

Powietrze wokół Ciebie nieustannie drga, a dokładnie mówiąc, przenosi fale dźwiękowe (akustyczne). Twoje ucho jest wrażliwe na dźwięki, lecz doznania dźwiękowe odbierasz za pomocą mózgu.

budowa ucha

Ucho składa się z trzech cześci: - ucha zewnętrznego (małżowina uszna , przewód słuchowy )- ucha środkowego (błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, trąbka słuchowa)- ucha wewnętrznego (ślimak, kanały półkoliste).

Info

Ucho zewnętrzne występuje jedynie u ssaków.Ucho zewnętrzne i środkowe odpowiadają głównie za słuch, ucho wewnętrzne zawiera także elementy odpowiedzialne za równowagę.

Ucho zewnętrzne wychwytuje fale dźwiękowe, wzmacnia je i kieruje na błonę bębenkową. Składa się z małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego i powierzchni zewnętrznej błony bębenkowej.Małżowina uszna – jest to fałd skórny rozpięty na elastycznym rusztowaniu z tkanki chrzęstnej. Jej kształt jest przystosowany do zbierania fal dźwiękowych i kierunkowania ich do przewodu słuchowego zewnętrznego.Przewód słuchowy zewnętrzny – kanał doprowadzający fale dźwiękowe do błony bębenkowej, o długości ok. 26-30 mm i średnicy ok. 7 mm. Jest on zbudowany z tkanki chrzęstnej oraz kostnej które dzielą kanał słuchowy zewnętrzny w stosunku 1:2. Pokryty jest od wewnątrz skórą, zawierającą gruczoły woskowinowe, której zadaniem jest wydzielanie woskowiny (wydzieliny zapobiegającej dostaniu się zanieczyszczeń do przewodu słuchowego), oraz włosków rozprowadzających woskowinę. Na jego końcu znajduje się błona bębenkowa.

Ucho środkowe to niewielka przestrzeń w czaszce wypełniona powietrzem.Jego zadaniem jest mechaniczne wzmocnienie i doprowadzenie fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego (poprzez okienko owalne). Część drgań przechodzi też bezpośrednio na okienko okrągłe.W skład ucha środkowego wchodzą:błona bębenkowa -zbudowana z tkanki łącznej. Pod wpływem fali dźwiękowej jest ona wprawiana w drgania, które przekazuje kosteczkom słuchowym.trzy kosteczki słuchowe- młoteczek, strzemiączko, kowadełko przenoszą drgania z błony bębenkowej do ucha wewnętrznego. Strzemiączko jest najmniejszą kością w ludzkim organizmie – około 3 mm.trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza)– łączy ucho środkowe (jamę bębenkową) z gardłem. Umożliwia ona wyrównywanie ciśnienia po obu stronach błony bębenkowej. Przełykanie śliny bądź ziewanie otwiera wejście do trąbki słuchowej pomagając w wyrównywaniu ciśnienia np. w górach czy podczas startu samolotupowierzchnia zewnętrzna okienka owalnego

To najbardziej skomplikowany odcinek narządu słuchu. Składa się ono z przestrzeni wewnątrz kości czaszki, zwanych błędnikiem kostnym. W jego wnętrzu mieści się błędnik błoniasty wypełniony płynem. Część błędnika przylegającego do ucha środkowego to przedsionek. Łączą się z nim ślimak i kanały półkoliste. Kanały półkoliste i.Ucho wewnętrzne:błędnik kostnyz umieszczonym wewnątrzbłędnikiem błoniastymślimakwypełniony limfą. Znajdują się tu receptory odbierające bodźce dźwiękowe.trzy kanały półkoliste-służą do orientacji ciała w przestrzeni, służą do rejestrowania zmian położenia ciała. Są narządem zmysłu równowagi.

Obejrzyj film

VIDEO

+ zadanie

Kliknij i pobierz rysunek przedstawiający budowę ucha. Wytnij, podpisz wskazane elementy i wklej do zeszytu pod tematem.

Jak słyszymy?

Gdy fala dźwiekowa dotrze do Twojego ucha, pobudza odpowiednie receptory słuchowe, które przekształcają ją w informację czyli impulsy nerwowe, które są wzdłuż nerwu słuchowego przenoszone do mózgu, który przekształca je w doznania określane mianem słyszenia.

Myśl: Kto robi ten hałas?

fala dźwiekowa

impuls nerwowy

mózg

obejrzyj film

VIDEO

zadanie

+ zadanie

Uszereguj chronologicznie podane etapy procesu odbierania dźwięków (A–G).Następnie zapisz je w zeszycie w odpowiedniej już kolejności (1-7)A. Nerw słuchowy przekazuje sygnały do mózgu, gdzie są one interpretowane jako dźwięki.B. Drgania są przenoszone i wzmacniane przez kosteczki słuchowe.C. Błona bębenkowa zostaje wprawiona w drgania.D. Strzemiączko przekazuje drgania do ucha wewnętrznego.E. Drgania wprawiają w ruch płyn, który wypełnia kanały ślimaka.F. Fala dźwiękowa dociera przez przewód słuchowy do błony bębenkowej.G. W komórkach zmysłowych ślimaka pod wpływem ruchu płynu powstają impulsy nerwowe.

Uszereguj podane elementy budowy ucha w kolejności zgodnej z kierunkiem przepływu dźwięków.Zapisz w zeszycie tytułując "Droga fali dźwiękowej"błona bębenkowa, kowadełko, młoteczek, nerw przedsionkowo-ślimakowy, ślimak, strzemiączko, mózgfala dźwiękowa → .............................................. → .............................................. → .............................................. → .............................................. → .............................................. → .............................................. → ..............................................

zmysł równowagi

Ucho jest również narządem równowagi. W wewnętrznej części ucha znajdują się kanały półkoliste. Dzieki nim nie przewracasz się, gdy przechylasz głowę i potrafisz określić położenie swojego organizmu względem otaczających Cię przedmiotów. Kanaly półkoliste rejestrują wszystkie odchylenie ciała. Wysyłają informacje do mózgu, dzięki czemu nie tracisz równowagi.

Info

Człowiek może sprawnie poruszać się tylko wtedy, gdy dobrze funkcjonuje jego zmysł równowagi. Trzy kanały półkoliste znajdujące się w uchu wewnętrznym są ułożone w trzech płaszczyznach, wzajemnie do siebie prostopadłych. Wnętrze kanałów wypełnia płyn. W czasie ruchu ciała, szczególnie w czasie obrotu głowy, płyn porusza rzęski komórek receptorowych. Powstały impuls jest przekazywany między innymi do mózgu. Tam następuje analiza położenia ciała i powstają polecenia korygujące odchylenie ciała.

Nadmierne pobudzenie narządu równowagi wywołuje tak zwaną chorobę lokomocyjną. Najczęściej dochodzi do niej podczas podróży statkiem, samolotem lub samochodem, ale także podczas szybkiego obracania się lub huśtania. Objawy to zawroty głowy lub wymioty.

Sprawdź się

Dla chętnych

Klikniji pobierz. Rozwiązaną krzyżówkę wklej do zeszytu.

Dziękuję za uwagę!!!