Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Czasem tak trudno podjąć
decyzję...

Dzień dobry.

Przed Tobą trudny wybór - niebawem będziesz musiał (-ła) podjąć decyzję, do jakiej szkoły pójdziesz po podstawówce. Może już wiesz. A może wciąż jeszcze się wahasz...

Na lekcjach polskiego poznałeś (-aś) wielu bohaterów literackich, którzy musieli podjąć decyzję. Nie zawsze była ona łatwa. Często wymagała wiele odwagi i zaangażowania.

Przypomnimy sobie dziś tych, którzy stanęli przed życiowymi wyborami.


"Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój.

Wybór należy do Ciebie."

Wayne Dyer

Balladyna - opętana pragnieniem wyrwania się w szeroki, piękny świat. Przytłoczona nudną egzystencją, aby zrealizować marzenia, była gotowa na wszystko. Pragnęła dostatku i szacunku, a potem bogactwa i władzy. Balladyna nie lubiła swego skromnego życia. Od początku dramatu poznajemy ją jako osobę przedmiotowo traktującą bliskich. Ta jej cecha ulegnie rozwojowi w momencie, gdy tragiczna bohaterka dojdzie do władzy i będzie mogła narzucać swoją wolę innym.

Dokonała wyboru - zabiła siostrę. Mogła postąpić inaczej. Wiesz doskonale, jakie były skutki tej decyzji.

Ebenezer Scrooge - to przedstawiciel negatywnych cech ludzkich : jest chciwy, chytry, złośliwy, oziębły oraz zgorzkniały. Nie dbał on o innych ludzi, nie wspierał akcji charytatywnych. Odnosił się wrogo do świąt Bożego Narodzenia - uważał je za stratę czasu i przede wszystkim pieniędzy.

Pod wpływem duchów zmienia się. Postanawia być innym człowiekiem, chce naprawić swoje błędy,

Ta decyzja przynosi korzyści - życzliwość, dobroć płynącą z serca oraz bezinteresowność. Przemiana jaka zaszła u bohatera, pozwoliła mu odnaleźć szczęście, które zagubił w zgubnej drodze po bogactwo.

Rudy, Alek i Zośka - mieli bardzo racjonalne podejście do życia. Kierowali się przyjaźnią , patriotyzmem i rodziną. Wiedzieli , że nie przyszło im żyć w najłatwiejszych czasach , ale nie użalali się nad sobą. Wybrali walkę przeciw hitlerowcom. Każdy dzień był dla nich podejmowaniem decyzji - trudnych, ryzykownych, odpowiedzialnych, bo chodziło często o ludzkie życie.

Mogli wybrać łatwiejszą drogę i poddać się okupantom? Oczywiście, że tak. Jednak każdy z nich wierzył , że dzięki temu, co robią, przyczynią się do obalenia hitleryzmu.

Przypomnij sobie akcję pod Arsenałem oraz akcje Małego Sabotażu.

Poddać się zaborcy? A może przeciwstawić się mu?

Przypomnij sobie wybranych bohaterów powieści.

Andrzej Radek

-chłopak o bardzo silnym charakterze,

- ma głębokie poczucie własnej przynależności narodowej i społecznej. Zdaje sobie sprawę, że system szkolnictwa w zaborze rosyjskim służy nie tylko wpajaniu wiedzy, ale i pozbawianiu poczucia polskości,

- w pełni czuje się Polakiem, jest patriotą, gotowym nawet do walki,

- dla własnej wygody mógł poddać się rusyfikacji, ale podjął inną decyzję -


Bernard Zygier - uczeń wydalony z gimnazjum w Warszawie z powodu działalności antyrosyjskiej i przeciwstawiania się rusyfikacji. To młody patriota, walczący o prawo do posługiwania się językiem polskim i zdobywania rzetelnej wiedzy. Jest bardzo zdolny, sam się kształci. Powiela romantyczne wzorce, doskonale zna biografię Mickiewicza - założył kółko samokształceniowe w Klerykowie (Mickiewicz wraz z przyjaciółmi założył w czasie studiów Towarzystwo Filomatów i Towarzystwo Filaretów, wspólnie poszerzali wiedzę). Umie porwać za sobą innych uczniów. Ma niezwykłą osobowość, jest bardzo odważny, gotów na wszystko, aby zamanifestować, że jest Polakiem. Dzięki niemu i jemu podobnym praca rusyfikatorów okazała się „syzyfowa”.

Pamiętasz jego recytację "Reduty Ordona"? A. Mickiewicza?


Marcin Borowicz - początkowo poddawał się rusyfikacji, był bierny i uległy. Był łatwowierny, imponowały mu powierzchowność i zachowanie profesorów (to, że są eleganccy, zapraszają go do teatru, gdzie przychodzą z pięknymi kobietami). Dla Marcina taki styl życia to szczyt marzeń. W tym czasie wyrzekł się własnej polskości, a nawet religii, Pod wpływem recytacji Zygiera zmienił się. Odzyskał poczucie własnej narodowości, kształtował swój system wartości, w którym na pierwszym miejscu stały: ojczyzna, wolność, niepodległość, niezależność. Stał się młodym Polakiem, gotowym za wszelką cenę przeciwstawić się rusyfikatorom. To bardzo dojrzała decyzja, świadczy o ogromnej przemianie bohatera.


* Przypomij sobie, o pojęcie bohater dynamiczny.

Wielu innych bohaterów naszych lektur musiało podjąć różne decyzje życiowe, tu przypomniałam Ci tylko kilka postaci.

Przypomnij sobie m.in. Jacka Soplicę, Piotra z "Żony modnej", żonę z ballady "Lilije". Ich decyzje miały ogromny wpływ na to, jak potem potoczyło się ich życie.


Życzę Ci, by Twoje decyzje przynosiły korzyści i były rozważne.


Sukces

"Śmiać się często i szczerze. Zyskać szacunek mądrych ludzi i podziw dzieci. Zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków. Cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół. Doceniać piękno.
Znajdować w bliźnich to, co najbardziej wartościowe. Pozostawić po sobie świat nieco lepszym – czy to w postaci zdrowego dziecka lub alejki w ogródku.
Mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, iż my istnieliśmy na tym świecie.

Na tym właśnie polega sukces"

Emerson