Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dzień KsiążkiiPraw Autorskich

+

#23 KWIETNIA#

#2020

W prezentacji znajdują się interaktywne punkty, na które należy najechać myszką

Mała biblioteczka

Przeczytaj wiersz

Wiersz "Książka"http://wiersze.doktorzy.pl/ksiazka.htm

Historia książki

Zobacz i zapamiętaj. Informacje przydadzą się do rozwiązania pytań.https://www.youtube.com/watch?v=DVW-JE4_ujU

Zaśpiewaj Światowy Hymn Książkihttps://www.youtube.com/watch?v=BCjRDBt3Gok

"Książka" w różnych językach

Książka - język polski

Book - język angielski

Kнига - język rosyjski

Carte- język rumuński

Liber - język łaciński

Buch- język niemiecki

Libro- język hiszpański

Könyv- język węgierski

Leabhar- język irlandzki

Zalety Książki

wzbogaca słownictwo

pobudza wyobraźnię

dobrze wpływa na pamięć

ćwiczy mózg

wspomaga rozwój

doskonali nas

uprzyjemnia życie

Prawa Autorskie

Introduction here

Definicja - Prawa autorskieOgół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

Prawa majątkowe

Prawa osobiste

A tak świętowanopięć lat wcześniejkiedy nie byłoKoronawirusa

Zastanów się i odpowiedz:1. W którym roku ustanowiono Święto przedstawione w prezentacji?2. Podaj imię i nazwisko autora wiersza "Książka".3. W jakim kraju było używane pismo klinowe?4. Dokończ zdanie: "Hieroglify to znaki pisma..."5. Kto jest wynalazcą ruchomej czcionki drukarskiej?6. Dokończ zdanie: "Wynalazkiem XX wieku jest..."7. Podaj tłumaczenie wyrazu "książka" w języku łacińskim.8. Podaj rodzaje praw autorskich.

Odpowiedzi prześlij na adres:bibliotekaszkolnaspgrudusk@gmail.com lub Messenger Mirka Krzyczkowska lub Anna Szczyglak

Powodzenia