Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dzień Książki

i
Praw Autorskich+

#23 KWIETNIA#

#2020

W prezentacji znajdują się interaktywne punkty, na które należy najechać myszką

Mała biblioteczka

Przeczytaj wiersz

Wiersz "Książka"

http://wiersze.doktorzy.pl/ksiazka.htm

Historia książki

Zobacz i zapamiętaj. Informacje przydadzą się do rozwiązania pytań.

https://www.youtube.com/watch?v=DVW-JE4_ujU

Zaśpiewaj Światowy Hymn Książki

https://www.youtube.com/watch?v=BCjRDBt3Gok

"Książka" w różnych językach

Könyv- język węgierski

Książka - język polski

Kнига - język rosyjski

Book - język angielski

Liber - język łaciński

Carte - język rumuński

Buch - język niemiecki

Libro - język hiszpański

Leabhar - język irlandzki

Zalety Książki

wzbogaca słownictwo

pobudza wyobraźnię

dobrze wpływa na pamięć

ćwiczy mózg

wspomaga rozwój

doskonali nas

uprzyjemnia życie

Prawa Autorskie

Introduction here

Definicja - Prawa autorskie

Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

Prawa majątkowe

Prawa osobiste

A tak świętowano

pięć lat wcześniej
kiedy nie było
Koronawirusa

Zastanów się i odpowiedz:

1. W którym roku ustanowiono Święto przedstawione w prezentacji?
2. Podaj imię i nazwisko autora wiersza "Książka".
3. W jakim kraju było używane pismo klinowe?
4. Dokończ zdanie: "Hieroglify to znaki pisma..."
5. Kto jest wynalazcą ruchomej czcionki drukarskiej?
6. Dokończ zdanie: "Wynalazkiem XX wieku jest..."
7. Podaj tłumaczenie wyrazu "książka" w języku łacińskim.
8. Podaj rodzaje praw autorskich.

Odpowiedzi prześlij na adres:

bibliotekaszkolnaspgrudusk@gmail.com lub Messenger Mirka Krzyczkowska lub Anna Szczyglak

Powodzenia