Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Universit Logo

שיעור ללמידה עצמאית ליום הזיכרון

Authors Name

? מהו הזיכרון לדעתכם ? מהי המשמעות שלו

כיצד מגדיר החוק את יום הזיכרון?

"ד באייר הוא יום זכרון גבורה ללוחמי צבא-הגנה לישראל שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל וללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי . גבורתם "

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג - 1963

אחד הישירים שנכתבו ליום הזיכרון הוא באב .אל וואדהאזינו וקראו את השיר? מה הוא מתאר? כיצד הוא רואה את יום הזיכרון

.מילים ולחן

.רקע על התקופה ועל חייו של הסופר

חיים גורי

באב אל וואד

כנסו ולמדו את אחד מבתי השיר או יותר ממנו לעומק. נסו להבין את המילים. לאחר מכן נסחו את הבית במילים שלכם ושתפו את הכיתה בקובץ הכיתתי המשותף

רבי דוד בוזגלו

.רקע על התקופה ועל חייו של הסופר

.מילים ולחן

כר3

  בינו נא מורדים

  לחצו כאן למאמרים שנכתבו על הפיוט

  רוצים לדעת ?

  נסו לחשוב

  איזה תוכן חדש יוצק רבי דוד בוזגלו ליום הזיכרון?

  כתבו בקובץ הכיתתי המשותף את המחשבות שלכם על יום הזכרון הקרוב, כיצד פיוט ושיר זה מאירים אותן

  בנו של רבי דוד בוזגלו, ד"ר מאיר בוזגלו מספר על משמעותו של הפיוט (מתחילת הסרטון עד דקה 3:54) .פגישה בין מאיר בוזגלו לחיים גורי

  הרחבות