Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

W drogę z kluczem wędrownych ptaków... Wędrówka z Małym Księciem.

Ewa ołownia prezentuje

CZAS I MIEJSCE AKCJI

CZAS

MIEJSCA

,,Jego planeta

była niewiele
większa niz dom!"

ASTEROIDA B612

 • Ziemia, pustynia Sahara, gdzie Mały Książę wylądował po swoich międzyplanetarnych podróżach.
 • Miejsca, które poznajemy dzięki opowiadaniom Małego Księcia: asteroida B612; planety odwiedzane w czasie podróży: Króla, Próżnego, Pijaka, Bankiera, Latarnika, Geografa.

 • Akcja utworu trwa osiem dni.
 • Rozpoczyna się przymusowym lądowaniem Pilota na Saharze.
 • W tym czasie Pilot spotyka Małego Księcia, poznaje jego przeszłość, naprawia samolot, wędruje wraz ze swym małym przyjacielem w poszukiwaniu wody i przeżywa rozstanie z nim.
 • Fabuła obejmuje jeden rok z życia Małego Księcia, poświęcony wędrówkom po różnych planetach i Ziemi, na której spotyka Pilota.
 • Narrator (a jednocześnie bohater) snuje swą opowieść po sześciu latach, jakie minęły od tych wydarzeń.

Dlaczego

Mały Książę
opuścił swoją
planetę?

 • Chęć poznania świata, odwiedzenia nieznanych terenów.
 • Tęsknota do podróżowania, bycia w drodze, przeżywania przygód.
 • Pragnienie poznania siebie i sprawdzenia się w trudnych chwilach.
 • Poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące go pytania.
 • Poznanie istoty przyjaźni i miłości, aby rozwiązać problemy z Różą.

Król uwielbia rozkazywać, jest szczęśliwy, gdy ktoś wykonuje jego polecenia, chciałby rządzić nawet zachodami słońca, ale rozsądnie dopasowuje się do sytuacji, bo bardzo zależy mu na autorytecie. Próbuje przekupić Małego Księcia, aby ten pozostał na jego planecie.

planta 325 Króla

UOSABIA ŻĄDZĘ WŁADZY

UOSABIA ŻĄDZĘ WŁADZY

 • ,,Dorośli są bardzo dziwni".
 • ,,Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego".
 • ,,Autorytet opiera się na rozsądku".

Próżny jest skupiony przede wszystkim na sobie, uwielbia pochwały i chce być nieustannie podziwiany; nakłania Małego Księcia do jednostajnej zabawy w ,,oklaskiwanie", przyjemność sprawia mu jedynie udawanie.

planEta 326 próżnego

 • ,,Uwielbiam cię, ale co ci to daje?"
 • ,,Dorośli są zdecydowanie śmieszni".

UOSABIA PRÓŻNOŚĆ, ŻĄDZĘ UWIELBIENIA, EGOCENTRYZM

planEta 327 pijaka

Pijak to alkoholik uwikłany w błędne koło: piję - bo chcę zapomnieć - że się wstydzę - bo piję...; znajduje się w sytuacji bez wyjścia, gdyż sam nie może sobie poradzić ze swoim nałogiem; jest zrezygnowany, nie podejmuje walki.

 • ,,Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak Małego Księcia w głębokim smutku".
 • ,,Dorośli są naprawdę bardzo, bardzo śmieszni".

UOSABIA UZALEŻNIENIE, SŁABOŚĆ

Bankier zajmuje się zliczaniem gwiazd, zapisuje cyfry i przechowuje je w banku; postrzega świat jako zbiór rzeczy, które można posiadać dla samej chęci posiadania, gdyż nic innego nie można z nimi zrobić, jest skupiony na swojej pracy , nie lubi towarzystwa.

planEta 328 bankiera

UOSABIA ŻĄDZĘ POSIADANIA, MATERIALIZM

 • ,,Ten człowiek [...] rozumuje jak mój Pijak".
 • ,,To zabawne [...] to poetyczne. Ale to nie jest zbyt poważne".
 • ,,Dorośli są jednak nadzwyczajni".

UOSABIA ŻĄDZĘ POSIADANIA I MATERIALIZM

Latarnik wypełnia w sposób rzetelny i obowiązkowy otrzymane kiedyś polecenie zapalnia i gaszenia latarni, jednak czyni to w sposób bezmyślny (musi je gasić i zapalać co minutę, a na planecie nie ma nikogo poza nim).

planEta 329 latarnika

UOSABIA PRACOHOLIZM, BIERNOŚĆ

 • ,,Możliwe, iż ten człowiek jest niedorzeczny. Ale mniej niedorzeczny niż Król, Próżny, Bankier i Pijak. Jego praca jest przynajmniej pożyteczna".
 • ,,[...] poczuł sympatię dla tego człowieka, który tak wiernie wypełniał rozkaz".

Geograf to starszy pan, który uważa się za poważnego badacza, ważną osobę; gromadzi informację o rzeczach, które nie są efemeryczne - miastach, rzekach, górach, nic jednak nie wie o swojej planecie i nie chce jej poznać; opiera się na pracy innych, sam niczego nie sprawdza. Rozmowa z Geografem na temat kwiatów jako zjawisk efemerycznych skłoniła Małego Księcia do odwiedzenia Ziemi.

planEta 330 geografa

 • ,,To bardzo ciekawe. [...] Nareszcie odkryłem pożyteczne zajęcie!".
 • ,,Mały Książę był rozczarowany".

UOSABIA PYCHĘ, POZORY NAUKOWOŚCI

TRASA MAŁEGO KSIĘCIA

podsumowanie

Jak rozumieć wizyty małego księcia

na kolejnych planetach?

+info


 • Wizyta na planecie Króla pokazuje jak absurdalna jest ludzka żądza władzy. Coś co ludzkość uważa za wartość tak pożądaną, że toczy o nią wojny, zdolna jest do zdrady, morderstwa, podstępów – to głupota, którą uosabia śmieszna, marionetkowa postać Króla, który nie może żyć bez poddanych i budzi politowanie w oczach Małego Księcia.
 • Wizyta u Próżnego uczy, że uroda i zapatrzenie w siebie, potrzeba pochwał
  i uwielbienia – tak częste wśród dorosłych – też są wartościami żałosnymi.
  Król chciał władzy, Próżny chce sławy i uwielbienia. I też jest politowania godną marionetką.
 • Spotkanie z Pijakiem poucza, jak smutny jest obraz zmarnowanego życia bez sensu. Pijak mówi, że wstydzi się swojego pijaństwa i dlatego pije. Paradoks, według którego żyje wielu dorosłych – po prostu w oczach dzieci jest jawna bzdurą. I jest!
 • Wizyta u Bankiera pokazuje następną zgubną namiętność psującą ludziom życie. Była już władza, sława, nałóg –czas na pieniądze. Bankier jest opętany przez chciwość, pragnienie posiadania. Liczy gwiazdy, przelicza, sumuje.
 • Portret Latarnika to przykład bezsensownego sposobu na życie wybranego przez wielu ludzi. Dziś nazwalibyśmy ich pracoholikami. Pracować, pracować, zapalać latarnie co chwila – bez ustanku, bez chwili przerwy na to, by zastanowić się, po co i jaki to ma sens? Latarnik to sympatyczny wariat, nie jest szkodliwy dla otoczenia, ale i on nie jest bratnią duszą Małego Księcia, którego coraz bardziej przeraża absurdalność świata dorosłych.
 • Wizyta u Geografa to spotkanie z namiętnością do liczb. Symbol człowieka dorosłego – umie ująć wszystko w liczby, jego świat jest policzony i ujęty w tabelkach. Mamy ileś tam lat, kilogramów wagi, centymetrów wzrostu, ileś tam nominałów comiesięcznej pensji. Oto definicja człowieka. Brrr. Na szczęście Mały Książę znajdzie coś co nijak się ma do liczb.

 • START: z rodzinnej planety B-612.
 • Planeta Króla bez podwładnych. Król widzi w Małym Księciu poddanego…
 • Planeta Próżnego bez wielbicieli. Próżny widzi w Małym Księciu wielbiciela.
 • Planeta Pijaka, który wstydzi się, że pije, ale właśnie z tego powodu pije.
 • Planeta Bankiera chciwego, wciąż obliczającego gwiazdy jak monety.
 • Planeta Latarnika, pracusia, który co minutę zapala i gasi latarnię.
 • Planeta Geografa – teoretyka, który nie opuszcza gabinetu, więc nie zna ziemi, którą bada.
 • Planeta Ziemia – tu Mały Książę spotyka Pilota.

Wykonaj kartę pracy pt:

,, W drogę z kluczem
wędrownych ptaków"

PRACA DOMOWA

do zobaczenia!