Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

POLSKA MOJA OJCZYZNA .ŚWIĘTA MAJOWE.

ŚWIĘTA MAJOWE W MAJU ODBYWA SIĘ WIELE WAŻNYCH UROCZYSTOŚCI. ŚWIĘTO PRACY - 1 MAJA ŚWIĘTO FLAGI - 2 MAJA UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA KAŻDE TO WYDARZENIE MA WIELKĄ WARTOŚĆ.

ŚWIĘTO PRACY

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto wszystkich osób pracujących. Znaczenie tego święta jest podkreśleniem wartości pracy. Obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.

ŚWIĘTO FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zostało uchwalone 20 maja 2004 r lecz obchodzimy je 2 maja. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Święto Konstytucji 3 Maja- konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 r. ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.. Konstytucja ta 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Miała na celu zlikwidowanie wad systemu politycznego.