Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

Transcript

Co się dzieje,kiedy opady są na tyle duże , że woda nie jest w stanie wsiąkać , parować lub odpływać korytami rzek?,Ochrona przeciwpowodziowaa występowanie i skutki powodzi,Next,Ważna informacja - surprise,Obszary zagrożone powodzią,Jak przeciwdziałać powodziom,Propozycje lepszych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,Przyczyny powodzi,Karta pracy do wypełnienia po zapoznaniu się z materiałem,Obszary zagrożone powodziami w województwach dolnośląskim i małopolskim,Największe powodzie w Polsce,Skutki powodzi,Next,Przyczyny powodziw Polsce,Powódź,długotrwałe, intensywne deszczewiosenne roztopyzatory na rzecepodniesienie poziomu wody w ujściu rzeki (tzw. cofka),+ info,Next,Watch,W naszym karju największe straty przynoszą powodzie opadowe, które wywołane są długotrwałymi i intensywnymi opadami deszczu. Występują najczęściej wiosną i latem (od maja do września). Obszrami szczególnie zagrożonymi powodziami są dorzecza Odry na Dolnym Śląsku i Wisły w Małopolsce. Zagrożenia stanowią nie tylko dwie największe polskie rzeki, lecz także ich dopływy, np. Nysa Kłodzka (dopływ Odry) oraz Dunajec (dopływ Wisły).,Obszary zagrożone powodzią,mapy - obszarów zagrożonychw woj. dolnośląskim i małopolskim,Next,województwo dolnośląskie,Esto es un párrafo. Puedes escribir aquí lo que quieras. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh,+ info,+ info,województwo małopolskie,Esto es un párrafo. Puedes escribir aquí lo que quieras. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh,Next,Skutki powodzi,Next,Największe powodzie w Polsce,+ info,lipiec 1997 roku,maj i czerwiec 2010 roku,+ info,Next,Jak przeciwdziłać powodziom?,Aby zapobiegać powodziom i łagodzić ich skutki, podejmuje się wiele działań. Polegają one między innymi na:- regulowaniu koryt rzecznych,- wznoszeniu wałów przeciwpowodziowych,- budowaniu sztucznych zbiorników gromadzących nadmiar wody.:,+ info,Next,Tradycyjne metody nie zabezpieczają dostateczmie przed nadmiernymi wezbraniami. Programy ochrony przed powodziami powinny obejmować między innymi:- odpowiednie zagospodarowanie obszarów nadrzecznych,- działania służące czasowemu zatrzymaniu wód powodziowych, w tym przywracaniu retencji naturalnej na obszarach zagrożonych powodzią,unikanie regulacji koryt rzecznych tam, gdzie nie jest to konieczne,- projektowanie i budowę polderów powodziowych ( obszarów, gdzie woda może swobodnie się rozlewać bez wyrządzania strat).,Jak zabezpieczyć lepiej?,Next,karta pracy do wypełnienia po zapoznaniu sięz materiałem dla uczniów7a SP StawiskiSP Porytetermin zwrotu 26.04.2020,Karta pracy do wypełnienia po zapoznaniu sięz materiałem dla uczniów7bc sp Stawiskitermin zwrotu 26.04.2020,zastanów się, którą kartę musisz wypełnić,Next,Informacjadla wszystkichklas 7,Dziekuję, że wytrwaliście do końca,Wioletta Orłowska