Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Next

Co się dzieje,kiedy opady są na tyle duże , że woda nie jest w stanie wsiąkać , parować lub odpływać korytami rzek?

Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi

Next

Ważna informacja - surprise

Propozycje lepszych zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Jak przeciwdziałać powodziom

Obszary zagrożone powodziami w województwach dolnośląskim i małopolskim

Karta pracy do wypełnienia po zapoznaniu się z materiałem

Największe powodzie w Polsce

Skutki powodzi

Obszary zagrożone powodzią

Przyczyny powodzi

Watch

Next

+ info

  • długotrwałe, intensywne deszcze
  • wiosenne roztopy
  • zatory na rzece
  • podniesienie poziomu wody w ujściu rzeki (tzw. cofka)

Przyczyny powodzi w Polsce

Powódź

Next

W naszym karju największe straty przynoszą powodzie opadowe, które wywołane są długotrwałymi i intensywnymi opadami deszczu. Występują najczęściej wiosną i latem (od maja do września). Obszrami szczególnie zagrożonymi powodziami są dorzecza Odry na Dolnym Śląsku i Wisły w Małopolsce. Zagrożenia stanowią nie tylko dwie największe polskie rzeki, lecz także ich dopływy, np. Nysa Kłodzka (dopływ Odry) oraz Dunajec (dopływ Wisły).

mapy - obszarów zagrożonych w woj. dolnośląskim i małopolskim

Obszary zagrożone powodzią

Next

+ info

+ info

Esto es un párrafo. Puedes escribir aquí lo que quieras. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Esto es un párrafo. Puedes escribir aquí lo que quieras. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

województwo małopolskie

województwo dolnośląskie

Next

Skutki powodzi

Next

+ info

+ info

maj i czerwiec 2010 roku

lipiec 1997 roku

Największe powodzie w Polsce

Next

+ info

Aby zapobiegać powodziom i łagodzić ich skutki, podejmuje się wiele działań. Polegają one między innymi na:- regulowaniu koryt rzecznych,- wznoszeniu wałów przeciwpowodziowych,- budowaniu sztucznych zbiorników gromadzących nadmiar wody. :

Jak przeciwdziłać powodziom?

Next

Tradycyjne metody nie zabezpieczają dostateczmie przed nadmiernymi wezbraniami. Programy ochrony przed powodziami powinny obejmować między innymi:- odpowiednie zagospodarowanie obszarów nadrzecznych,- działania służące czasowemu zatrzymaniu wód powodziowych, w tym przywracaniu retencji naturalnej na obszarach zagrożonych powodzią,unikanie regulacji koryt rzecznych tam, gdzie nie jest to konieczne,- projektowanie i budowę polderów powodziowych ( obszarów, gdzie woda może swobodnie się rozlewać bez wyrządzania strat).

Jak zabezpieczyć lepiej?

Next

zastanów się, którą kartę musisz wypełnić

Karta pracy do wypełnienia po zapoznaniu się z materiałem dla uczniów 7bc sp Stawiskitermin zwrotu 26.04.2020

karta pracy do wypełnienia po zapoznaniu się z materiałem dla uczniów7a SP StawiskiSP Poryte termin zwrotu 26.04.2020

Wioletta Orłowska

Dziekuję, że wytrwaliście do końca

Informacjadla wszystkich klas 7