Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Breakoutlingua e literatura galega

IMOS!

Índice

Recompila todos os números completando cada un dos retos e introdúceos en orde no apartado final para acabar o xogo.

Introdución

Recompensa

01Quiz

02Busca!

03Imaxe correcta

04Segue a serie

INTRODUCIÓN

Dragal IV. A estirpe do dragón.escrito por Elena GallegoEditorial Xerais.Podedes descargar o libro completo de balde premendo na portada:

COMEZAR

QUIZ

Completa o seguinte quiz e conseguea primeira cifra para conseguir a túa recompensa!

QUIZ

PREGUNTA 1/5

O protagonista desta novela chámase Hadrián e convértese en dragón.Di por que se acentúan estas palabras

Son agudas

Son graves rematadas en -n

Son agudas rematadas en -n

SEGUINTE

Correcto!

QUIZ

Explicación:Ámbalas dúas palabras son AGUDAS (o acento recae na última sílaba) e leva acento gráfico por seren agudas rematadas en -n

PREGUNTA 2/5

Sinala o grupo de palabras que so ten hiatos

lúa, profecía, aínda, encoar, ía

volvían, súa, enchía, Hadrián

voar, quería, poutas, ladaíña,

QUIZ

SEGUINTE

Correcto!

QUIZ

Explicación:Neste grupo todas as palabras son hiatos.Nos outros nos encontramos "Hadrián" e "poutas" que son ditongos

PREGUNTA 3/5

As palabras últimas, aseñorábanse e furtábanlle, segundo a acentuación, son do mesmo tipo.Que parella tamén o son?

faltáballeosíxeno

coárasecorazón

fatídicamadrugada

QUIZ

SEGUINTE

Correcto!

QUIZ

Explicación:Son palabras esdrúxulas(levan o acento na antepenúltima sílaba)."Corazón" e "madrugada" non o son.

PREGUNTA 4/5

As palabras graves son as que levan o acento na penúltima sílaba.Que palabra non é grave?

hemorraxia

sinal

preocupase

QUIZ

SEGUINTE

Correcto!

QUIZ

Explicación:"Sinal" é unha palabra aguda (e non leva acento gráfico porque non remata nin en vogal nin en -n nin en -s

PREGUNTA 5/5

O acento diacrítico utilízase, sen ter en conta as regras de acentuación, para diferenciar na escrita dúas palabras que se escriben igual pero teñen distinto significado e, en moitos casos, tamén se pronuncian de xeito diferente.Sinala a palabra que non ten acento diacrítico

Ás

Así

Máis

QUIZ

SEGUINTE

Correcto!

QUIZ

Explicación:As aves teñen dúas ás.Ten máis anos que ti mais parece menor.Así é unha palabra aguda e leva acento gráfico por rematar en vogal

Mal!Pensa ben a pregunta, reflexiona coas posibles respostas e volve intentalo. Xa verás que o sabes!!

ERRO!

VOLVER A INTENTALO

QUIZ

BUSCA!

Entre todas as palabras que descubras, rodea as que fan referencia a partes do corpo (ollo, non teñen que ser de humano)

COMEZAR

PULSA SO NAS AFIRMACIÓNS CORRECTAS 1/3

Puedes arrastrar la luz para buscar entre la oscuridad

ACUBILLO

ABRENTE

SONO

ESCAMAS

LUCES

ÁS

Puedes arrastrar la luz para buscar entre la oscuridad

FEIXE

MILAGRO

MORTE

COSTAS

DRAGÓN

¡CORRECTO!

BRAZOS

PULSA SO NAS AFIRMACIÓNS CORRECTAS 1/3

Puedes arrastrar la luz para buscar entre la oscuridad

FEIXE

CRIPTA

PANTASMA

CORAZÓN

PESADELO

¡CORRECTO!

POUTAS

PULSA SO NAS AFIRMACIÓNS CORRECTAS 1/3

ERRO!

Mal!Esa PALABRA non é unha parte dun corpo(humano ou animal)

VOLVE INTENTALO

IMAXE CORRECTA

Elixe a imaxe correcta

COMEZAR

CAL DESTAS IMAXES TEN MÁIS RELACIÓN CO FRAGMENTO QUE LICHES?

Correcto!

O SINAL QUE ESPERABAN OS CABALEIROS VIÑA DE...

Correcto!

HADRIÁN NON QUERÍA PREOCUPAR DE MÁIS A

Correcto!

QUE FERIU A DRAGAL?

¡Correcto!

A DRAGAL FALTÁBALLE OSÍXENO PERO O PRIMEIRO QUE PERDEU FOI ...

ERRO!

VOLVE INTENTALO

COMEZAR

serie

Elixe a PALABRA correcta que segue a serie.Estás a piques de conseguir a última cifra do código!

QUE PALABRA SEGUE A SERIE?

ESCOLLE UNHA ENTRE ESTAS PALABRAS:

?

ESCAMA

MORTE

SANGUE

PUÑADA

FERIDO

MILAGRE

APENAS

BRAZO

CANTO

DRAGÓN

ESCRITO

FÍXATE NO COMEZO DE CADA PALABRA

?

¡CORRECTO!

RAPAZ

SINAL

AQUEL

DRAGÓN

TRAIDOR

MEDRAR

ESCOLLE UNHA ENTRE ESTAS PALABRAS:

SETE

CRIPTA

SANGUE

VOZ

HADRIÁN

MÁXICO

QUE PALABRA SEGUE A SERIE?

ACENTUACIÓN

?

¡CORRECTO!

RAPAZ

NAI

BRAZO

ILUSIÓN

SONO

NOITE

ESCOLLE UNHA ENTRE ESTAS PALABRAS:

SETE

ÚLTIMA

DE

MÁIS

SANGUE

ECOAR

QUE PALABRA SEGUE A SERIE?

CLASE DE PALABRA

ERRO!

¡Mal!Debes fixarte ben nalgún rasgo común que teñasn as palabras... verás que agora te das de conta!

ERRO!

VOLVE INTENTALO

7

XENIAL!!

O PRIMEIRO NÚMERO É:

VOLVER AO ÍNDICE

0

VOLVER AO ÍNDICE

XENIAL!!

O SEGUNDO NÚMERO É:

9

VOLVER AO ÍNDICE

XENIAL!!

O TERCEIRO NÚMERO É:

2

VOLVER AO ÍNDICE

XENIAL!!

O PRIMEIRO NÚMERO É:

8

9

5

7

2

1

6

4

0

3

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

_ _ _ _

9

0

2

8

4

7

6

3

1

5

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

* _ _ _

4

5

2

1

8

9

6

0

7

3

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

* _ _ _

5

8

3

6

4

2

1

9

0

7

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

* * _ _

8

6

5

0

1

2

4

3

9

7

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

* * _ _

2

4

0

5

8

7

9

3

6

1

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

* * * _

5

8

1

9

3

4

7

6

0

2

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

* * * _

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

PARABÉNS!

Conseguiches axudar a DRAGÁN (ou a HADRIÁN) polo que agora xa tes opase gratuíto ao libro completo!!!!

quedanacasa

INTRODUCE O CÓDIGO SECRETO

Oh, non!Código erróneo

VOLVE INTENTAR

IES SAN PAIOTUI

AMALIA OTEROPT DO IES SAN PAIOTUI