Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Dan planeta Zemlje

Nevenka Škrabo

Zaštita i čuvanje ololiša

Merkur

Mars

Venera

Neptun

Zemlja

Saturn

Jupiter

Uran

Sunce

Zemlja

Kontinenti

Europa

Hrvatska

Županija

Mjesto

Dom

Zaštita i čuvanje očoliša

Okoliš je sve što nas okružuje. Čovjek je dio okoliša.Čuvanjem okoliša čuvaš sebe, svoju obitelj, svoje prijatelje i sve ljude na Zemlji.

Sve što bacamo, naziva se otpad. Za otpatke koje više ne možemo upotrijebiti kažemo da je smeće. Moramo nastojati smanjivati količinu smeća u svom domu, školi i gdje god se nalazili.

Dio otpada može se ponovo preraditi. Zato ga trebamo razvrstavati. Za razvrstavanje otpada postoje posebni spremnici. Odlaganjem otpada u spremnike čuvamo svoj okoliš od onečišćenja.

Razvrstavanje otpada

PLASTIKA

PAPIR

STAKLO

BATERIJE

METAL

BIO

Recikliranje