Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Oddziaływania między organizmami

Oddziaływania antagonistyczne

Dla klas 8
1

Jakie istnieją oddziaływania między organizmami?


Oddziaływania między organizmami dzielimy na 2 grupy:

Dziś zajmiemy się tymi negatywnymi - ANTAGONISTYCZNYMI

+info

+info

W uproszczeniu - negatywne.

Przynajmniej jedna ze stron w tej relacji jest stratna.


Słowo antagonistyczny oznacza przeciwstawny - np. drapieżnik i ofiara mają dwa przeciwne cele na popołudnie myśląc o sobie nawzajem ;)

W uproszczeniu - pozytywne.

Żadna ze stron w tej relacji nie jest stratna.

2

KONKURENCJA


KONKURENCJA

Zachodzi gdy organizmy chcą tego samego.


Może odbywać się między organizmami tego zamego gatunku (wewnątrzgatunkowa) lub między organizmami różnych gatunków (międzygatunkowa).

Konkurencja międzygatunkowa

Konkurencja wewnątrzgatunkowa

-terytorium
-pokarm
-sole mineralne
-światło


-partner do rozrodu
-wyższa pozycja w stadzie

VS

+info

+info

Jej skutkiem może być podział przestrzeni na terytoria, ustalenie hierarchii w stadzie, czasem nawet śmierci słabszych osobników. Dopóki ze sobą konkurują nikt nie ma w 100% tego co by chciał.

Jej skutkiem może być wyparcie osobników jednego gatunku przez drugi, czasem też zmiana niszy ekologicznej. Ktoś może ustąpić, ale dopóki ze sobą konkurują nikt nie ma w 100% tego co by chciał.

KONKURENCJA

Konkurencja wewnątrzgatunkowa o rządy w stadzie

Konkurencja wewnątrzgatunkowa o pożywienie

KONKURENCJA u roślin

Rośliny również ze sobą konkurują!


Każda chce mieć więcej światła, więcej wody, więcej soli mineralnych...

KONKURENCJA u ludzi!

A nasz gatunek?


O co możemy konkurować między sobą - wewnątrzgatunkowo?


A czy konkurujemy o coś z innymi gatunkami - międzygatunkowo?


Zastanów się...

3

DRAPIEŻNICTWO


DRAPIEZNICTWO

Najprościej mówiąc - gdy jeden organizm zabija drugi organizm aby go zjeść.

+info

Cel jest tu bardzo ważny! Zabijanie dla rozrywki to nie drapieżnictwo. Ale (poza naszym gatunkiem) organizmy zabijają raczej wyłącznie w celu pożywienia się lub w samoobronie.

DRAPIEZNICTWO

Słowo ORGANiZM jest kluczowe.

Organizmy żywe to także rośliny! A więc roślinożerca jest DRAPIEŻNIKIEM - zabija roślinę aby ją zjeść.

+info

Przypomnienie - jest 5 królestw organizmów żywych: rośliny, zwierzęta, bakterie, grzyby i protisty

+info

OFIARA (zjadany)

eng: PREY

DRAPIEŻNIK (zjadający)

eng: PREDATOR

 • W tej relacji jest stratny
 • Budową jest przystosowany do obrony lub ucieczki


 • W tej relacji korzysta
 • Budową jest przystosowany do drapieżnictwa

VS

W drapieżnictwie zachodzi relacja:

Przyjrzyj się polowaniu na filmach - jak wygląda drapieznik a jak jego ofiara? Jak sobie próbują poradzić obie strony w tej relacji?

DRAPIEŻNICTWO

Przystosowanie drapieżników mięsożernych do drapieżnictwa

źródło: https://prezi.com/p/lfe9rtgcbioi/drapiezniki/

+info

Sprawdź w Twoim podręczniku do biologii jakie autor wymienia przystosowania organizmów do drapieżnictwa!

źródło: https://prezi.com/p/lfe9rtgcbioi/drapiezniki/

Przystosowanie ofiar do unikania drapieżników

źródło: https://prezi.com/p/lfe9rtgcbioi/drapiezniki/

źródło: https://prezi.com/p/lfe9rtgcbioi/drapiezniki/

+info

+info

Cała prezentacja z super grafikami poniżej:

https://prezi.com/p/lfe9rtgcbioi/drapiezniki/

Przystosowanie drapiezników roślinożernych do roślinożerności

 • długi przewód pokarmowy
 • w układzie pokarmowym bakterie pomagające w trawieniu roślin
 • często spłaszczone zęby
 • odpowiednio przystosowane aparaty gębowe u owadów

Przystosowanie roślin do unikania bycia zjedzonymi

 • liście przekształcone w kłujące ciernie
 • parzące włoski
 • trucizna
 • brzydki zapach
 • upodobnienie się do trujących roślin

DRAPIEŻNIKI VS OFIARY - WZAJEMNY WPŁYW

Liczebność drapieżników i ofiar jest bardzo ściśle powiązana.


Przeanalizuj wykres

Symbole pomogą Ci zrozumieć każdy z etapów

ŹRÓDŁO: biol.uw.edu.pl/informatyka/infocpppodr/cpprys18a.jpg

Im jest więcej ofiar tym więcej pożywienia - liczba drapieżników rośnie

Im mniej jest drapieżników tym bezpieczniej jest dla ofiar - ich liczna rośnie

Im jest mniej ofiar tym jest mniej pożywienia - drapieżników jest coraz mniej

Gdy jest bardzo dużo drapieżników liczba ofiar spada - są zjadane

4

PASOŻYTNICTWO


PASOŻYTNICTWO

Najprościej mówiąc - gdy jeden organizm żyje kosztem drugiego.

+info

WAŻNE - pasożyt nie chce zabić swojego żywiciela!!! Dzięki niemu sam żyje.

Choć niestety czasem mu się to zdarza.

+info

ŻYWICIEL

eng: HOST

PASOŻYT

eng: PARASITE

 • W tej relacji jest stratny
 • Żywicielami mogą być nie tylko zwierzęta i ludzie, ale też rośliny


 • W tej relacji korzysta
 • Budową jest przystosowany do pasożytnictwa
 • Dzielimy je na zewnętrzne i wewnętrzne

VS

W pasożytnictwie zachodzi relacja:

Jemioła jest półpasożytem - roślinom wykrada wodę wraz z solami mineralnymi ale nie wykrada im cukru (pożywienia) - sama przeprowadza fotosyntezę i go sobie produkuje.

Przystosowanie pasożytów do pasożytniczego trybu życia

 • aparaty czepne (przyssawki, haczyki itp)
 • ciało odporne na strawienie (pasożyty wewnętrzne)
 • niewielkie lub spłaszczone ciało

Ciekawostka

Po obejrzeniu filmu będziesz wiedział jakie pasożyty zmieniają zachowania swoich żywicieli. WOW!

+info

A TERAZ...

Zrób w zeszycie krótką notatkę

+info

Jeśli znajdziesz czas wykonaj extra zadanie

Temat: Oddziaływania między organizmami - oddziaływania antagonistyczne.


1. Oddziaływania antagonistyczne - co najmniej jedna strona ponosi straty.

Oddziaływania nieantagonistyczne - żadna ze stron nie ponosi strat, a przynajmniej jedna ze stron ma korzyści,


2. Konkurencja - może być międzygatunkowa (2 różne gatunki) - np. o pokarm, terytorium lub wewnątrzgatunkowa - np. o samicę, wyższą pozycję w stadzie.

3. Drapieżnictwo - relacja drapieżnik (zyskuje) vs ofiara (traci). Oba są przystosowane do tej relacji swoją budową.

4. Pasożytnictwo - relacja pasożyt (zyskuje) vs żywiciel (traci). Istnieją pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, oba typy są dobrze przystosowane do pasożytnictwa.

STWÓRZ PROJEKT PROFILU NA INSTAGRAMIE PRZEDSTAWICIELA JEDNEJ Z OMAWIANYCH DZIŚ GRUP ORGANIZMÓW!Przykład 1: Projekt profilu TASIEMCA z opisem jego przystosowania do pasożytnictwa

Przykład 2: Projekt profilu MUCHOŁÓWKI z opisem jej przystosowania do drapieżnictwa
itp

Olivia Dycewicz

THANKS!