Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

4

5

benvinguda

els idiomes

orientació

batxillerat plus

famílies i alumnes

acompanyament dels alumnes

7

6

3

2

el nostre centre

INici

Imma, directora de l'Institut


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

benvinguts

A L'INSTITUT


APRENDRE A CONÈIXER I A FER

APRENDRE A SER I A VIURE JUNTS

INici

Un projecte
en forma!!

INici

El batxillerat
on construiràs
el teu futur...

Oriol, Cap d'Estudis Batxillerat

Matèries de Batxillerat

INici

1r
Batxillerat

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Educació física

MATÈRIES COMUNES

Ciènciesper al món contemporani

Filosofia

Tutoria


matèries modalitat i específiques

comuna

OPTATIVES 1

OPTATIVES 2

OPTATIVES 3

Matemàtiques I

Física I

Tecnologia Industrial I

Dibuix Tècnic I

Matemàtiques CS I

Ciències Terra I

Química I

Biologia I

Llatí

Economia empresa I

Economia I

Història Món Contemporani

Grec I

Literatura catalana

Literatura Universal

Psicologia-sociologia

Francès / Alemany

Estada a l'empresa

Treball Recerca

INici

2n
Batxillerat

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Història

MATÈRIES COMUNES

Història de la Filosofia

Treball Recerca

Tutoria


matèries modalitat i específiques

comuna

OPTATIVES 1

OPTATIVES 2

OPTATIVES 3

Matemàtiques II

Física II

Tecnologia Industrial II

Dibuix Tècnic II

Matemàtiques CS II

Ciències Terra II

Química II

Biologia II

Llatí II

Economia empresa II

Geografia

Electrotècnia

Grec II

Literatura castellana

Història de l'Art

INici

Montse, coordinadora GEP


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A

les llengües estrangeres

Anglès a nivell avançat

Educació física i ciències món contemporani en anglès

càpsules formatives
en anglès

francès o alemany com optatives


INici

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A

INici

Núria, departament d'Orientació


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A

Assessorament
personalitzat

pla d'acció tutorial

competències i valors

càpsules formatives

projecte silencisorientació educativa

INici


Acompanyament
dels alumnes

Bloc de Batxillerat

Dolors i Mònica, tutores

INici

Fina i Pau


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A

Famílies i alumnes

Acompanyament i orientació acadèmica


Relació família i centre. els tutors


Relació amb els companys

Aprenentatge de la llengua anglesa


INici

moltes gràcies!