Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1

4

5

benvinguda

els idiomes

orientació

batxillerat plus

famílies i alumnes

acompanyament dels alumnes

7

6

3

2

el nostre centre

INici

Imma, directora de l'Institut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

benvinguts A L'INSTITUT

APRENDRE A CONÈIXER I A FER

APRENDRE A SER I A VIURE JUNTS

INici

Un projecte en forma!!

INici

El batxilleraton construiràsel teu futur...

Oriol, Cap d'Estudis Batxillerat

Matèries de Batxillerat

INici

1r Batxillerat

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Educació física

MATÈRIES COMUNES

Ciènciesper al món contemporani

Filosofia

Tutoria

matèries modalitat i específiques

comuna

OPTATIVES 1

OPTATIVES 2

OPTATIVES 3

Matemàtiques I

Física I

Tecnologia Industrial I

Dibuix Tècnic I

Matemàtiques CS I

Ciències Terra I

Química I

Biologia I

Llatí

Economia empresa I

Economia I

Història Món Contemporani

Grec I

Literatura catalana

Literatura Universal

Psicologia-sociologia

Francès / Alemany

Estada a l'empresa

Treball Recerca

INici

2nBatxillerat

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Història

MATÈRIES COMUNES

Història de la Filosofia

Treball Recerca

Tutoria

matèries modalitat i específiques

comuna

OPTATIVES 1

OPTATIVES 2

OPTATIVES 3

Matemàtiques II

Física II

Tecnologia Industrial II

Dibuix Tècnic II

Matemàtiques CS II

Ciències Terra II

Química II

Biologia II

Llatí II

Economia empresa II

Geografia

Electrotècnia

Grec II

Literatura castellana

Història de l'Art

INici

Montse, coordinadora GEP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A

les llengües estrangeres

Anglès a nivell avançatEducació física i ciències món contemporani en anglèscàpsules formativesen anglèsfrancès o alemany com optatives

INici

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A

INici

Núria, departament d'Orientació

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A

Assessorament personalitzatpla d'acció tutorialcompetències i valorscàpsules formativesprojecte silencis

orientació educativa

INici

Acompanyament dels alumnes

Bloc de Batxillerat

Dolors i Mònica, tutores

INici

Fina i Pau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A

Famílies i alumnes

Acompanyament i orientació acadèmicaRelació família i centre. els tutorsRelació amb els companysAprenentatge de la llengua anglesa

INici

moltes gràcies!