Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

LEGENDY O POLSKICH MIASTACH

+info

Slajd wykorzystany ze stronyhttps://dominikaroseclay.com/

OTO NIEKTÓRE POLSKIE LEGENDY

Przyjrzyj się uważnie mapie Polski. Jak widzisz wiele miast ma swoje legendy. Jeżeli naciśniesz przycisk przy wybranym miejscu będziesz mógł poznać legendę z nim związaną.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

PRACA Z TEKSTEM

1. Wysłuchaj wiersza czytanego przez nauczyciela ( przyciśnij trójkącik).

2. Przeczytaj wiersz samodzielnie.3. Odszukaj w wierszu fragmenty mówiące o znanych Ci legendach.

mądreprostedobre

Przeczytaj jeszcze raz pierwsze zdanie z wiersza. Powiedz, które wyrazy są przymiotnikami. Odmień przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

O przymiotniki pytamy: jaki?, jaka?, jakie? to nazwy cech.

Stopień równy

???

mądrzejszeprostszelepsze

Stopień wyższy

???

najmądrzejszenajprostszenajlepsze

Stopień najwyższy

Legendy - mądre myśli, proste, dobre słowa.

Legendy - mądre myśli, proste, dobre słowa.

Przymiotnik "dobre" stopniujemy nieregularnie. Na stronie ukryte są 4 podpowiedzi :)

Uważnie przeczytaj polecenia. Jeżeli masz problem skorzystaj ze wskazówki. Pamiętaj, aby z pozostałych sylab utworzyć i napisać hasło.

Otwórz ćwiczenia na str. 15

ćw. 1

Pamiętaj o naklejkach!

ćw. 2

Odmieniaj dopisywane przymiotniki np. postacie (jakie?) historyczne.

ćw. 3

Nazwy postaci: Popiel, bazyliszek, Syrenka, koziołki.

W tych skrótach na końcu stawiamy kropki.

Zapamiętaj!

Nie stawiamy kropki, gdy skrót zawiera ostatnią literę wyrazu.

Zapamiętaj!

nr numerwg wedługmgr magisterdr dokotor

Nie stawiamy kropki, w skrótach polskich jednostek monetarnych, nazwach miar i wag.

Zapamiętaj!

zł złotykg kilograml litrcm centymetr

godz. - godzina min - minuta

UWAGA!

Uważnie przeczytaj polecenia.

Nazwy postaci: bazyliszek, Syrenka, koziołki

Otwórz ćwiczenia na str. 16

ćw. 4

Skrót powinien być tego samego koloru, co jego rowinięcie.

ćw. 5

Podkreśl w zdaniu skrót, a następnie w liniach napisz jego rozwinięcie np. wg - według.

ćw. 6

Jeżeli nie pamiętasz jeszcze skrótów wyrazów szukaj ich na poprzednich slajdach.

ćw. 7

To zadanie było łatwe! Na końcu czeka nagroda!

Zapraszam do grania :)