Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

present perfectlet's learn

grammar doesn't bite

by Agata Jodkowww.tie24.pl

present perfect

I have already eaten breakfast

I have drunk coffee for 3 years

Piję kawę od 3 lat.

She has taken 50 photos so far

He has played tennis since 2005

present perfect

I/you/we/they + have + past participleshe/he/it + has + past participle

Już zjadłem/zjadłam śniadanie.

Piję kawę od 3 lat.

Zrobiła 50 zdjęć jak dotąd.

Gra w tenisa od 2005 roku.

present perfect

I have made a cake.I haven't made a cake.I have not made a cake.Have you made a cake?

She has taken a photo.She hasn't taken a photo.She has not taken a photo.Has she taken a photo?

Watch a video

Watch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

present perfect

Present perfect:sytuacje, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do dzisiaj.I kave known Tom for 10 years.sytuacje, które zakończyły się ale mają efekt w teraźniejszościI have broken a leg and I can't play.Kiedy czynnośc skończyła się niedawnoI have just washed the floor.

usage

Play

Czynność, którą wykonaliśmy, ale czas wykonania nie jest istotny lub nieznanyI have eaten the soup.Kiedy okres czasu o ktorym mówimy jeszcze się nie skończył.I have sung a song this week.Kiedy już coś zrobiliśmy i mamy to w naszym "worku doświadczeń":)I have already been to the USA

present perfect

yet

time expressions

just

since

lately

so far

already

for

this week/month

never

ever

before

I haven't done my homework yet.

I have just washed the floor and it's still wet.

I have played tennis for 3 years.

I have learnt Eng;ish since 2005.

I have made 100 cookies so far.

I have already watched all Bond movies.

Have you read any nice books recently?

I have written a test recently.

I have never been to Japan.

Have you ever been to the USA?

I have never met him before.

present perfect

What has just happened?

Watch

write down 5 things they have done recently

present perfect

Have you ever?Yes, I have.No, I haven't.

Have you ever flown in a ballon?

Have you ever been to Japan?

Have you ever drunk coffee?

Have you ever eaten snails?

Have you ever painted a picture?

Have you ever danced Tango?

Have you ever watched Bond films?

Have you ever made a pizza?

present perfect

watch, play and have fun

Play

Watch

Play

Play

Play

Play

Play

Play - new