Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

No tens el graduat escolar, Però vols...

Seguir estudiant?

Formar-te en un ofici?

Accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?

No tens massa clar què vols fer, però no et vols quedar sense fer res?

DESCOBREIX AQUESTA OPORTUNITAT

Depenent de l'edat que tinguis tens diferents opcions:


Presentar-te a les proves d'accés de CFMG

Inscriure't a un curs per preparar les proves d'accés.

Estudiar a l'escola d'adults per obtenir el Graduat Escolar (+18 anys)


Si vols seguir estudiant...

Nosaltres et presentem l'oportunitat dels PFIs (PTT-FIAP) per a joves entre 16 i 21 anys

Veure

Aquesta pot ser una bona oportunitat per tu, en els PFIs (PTT-FIAP)
hi ha una part de formació general i una part de formació professional.

Si et vols formar en un ofici...

Auxiliar vendes, oficina i atenció al públic

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Auxiliar de vivers i jardins

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

Et presentem els oficis que podràs aprendre amb nosaltres:

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
- Auxiliar de dependent de comerç
- Auxiliar d’animació del punt de venda
- Auxiliar de venda
- Auxiliar de promoció de vendes
- Reposador
- Preparador de comandes
- Auxiliar de recepció i expedició
- Auxiliar d’informació en establiments comercials
- Repartidor de proximitat

Auxiliar vendes, oficina
i atenció al públic

info

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

- Auxiliar i/o ajudant/a de cuina
- Auxiliar de col·lectivitats
- Ajudant/a de cambra
- Ajudant de bar
- Ajudant/a d’economat
- Empleat/ada de petit establiment de restauració

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

info

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

- Auxiliar de perruqueria
- Auxiliar de manicura i pedicura
- Auxiliar de maquillatge
- Auxiliar de depil·lació

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

info

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
- Peó agrícola
- Peó agropecuari
- Peó en horticultura o fructicultura
- Peó en cultius herbacis o de flor tallada
- Peó de jardineria
- Peó de viver
- Peó de centres de jardineria
- Peó de camps esportius
- Peó/auxiliar de floristeria
- Auxiliar de magatzem de flors

info

Auxiliar de vivers i jardins


Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

- Peons d’indústries manufactureres
- Auxiliars de processos automatitzats
- Auxiliar de soldadura
- Ajudant de fusteria metàl·lica i PVC
- Auxiliar de serralleria de metall

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

info


Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

- Peons d’indústries manufactureres
- Auxiliars de processos automatitzats
- Auxiliar de soldadura
- Ajudant de fusteria metàl·lica i PVC
- Auxiliar de serralleria de metall

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

info

Per accedir a un cicle de grau mitjà tens diferents opcions:

Si vols accedir a un cicle formatiu de grau mitjà...

- tenir el graduat escolar

- tenir més de 17 anys i superar la prova d'accés

- superar amb un 5 o més un


PFIs (PTT - FIAP)

- Coneix aquesta formació que et presentem.


- Tingues en compte que al llarg del curs realitzarem tutories individuals i grupals per fomentar l'orientació personal, acadèmica i professional.

Si no tens massa clar què vols fer, però no et vols quedar sense fer res...

Més informació sobre

PFIs (PTT - FIAP)

15 anys, però fas els 16 anys en el mateix any en què t'inscrius


Entre 16 i 20 anys

Fas els 21 anys en el mateix any en què t'inscrius


Si tens...

Aquesta formació que et presentem està pensada per tu:

PFIs (PTT - FIAP)

En què consisteix?

ÉS UN CURS D'EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA D'UN ANY ESCOLAR (DE SETEMBRE A JUNY )

"GRATUÏT* (el material escolar i professional va a càrrec de l'alumnat )
1000 HORES DE FORMACIÓ DISTRIBUÏDES EN:

FORMACIÓ GENERAL 295 H

FORMACIÓ PROFESSIONAL 435 h

TUTORIES GRUPALS 40H

TUTORIES INDIVIDUALS (al llarg de tot el curs)

PRÀCTIQUES EN EMPRESA 180 H

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 50H

INFO

Què vols saber sobre el curs?

Pràctiques

Contacte

Formació

Com treballem?

Avaluació

Inscripcions

Opcions al finalitzar

Lloc de realització

Sortides professionals

Comunicació

Matemàtiques

Entorn

Incorporació al Món Professional

Mòduls relacionats amb l’ofici escollit

Prevenció de Riscos Laborals (35h)


INFO

A més, al llarg de tot el curs es realitzen tutories individuals per fer seguiment i acompanyar en el procés de creixement personal, acadèmic i professional.

Espai grupal per treballar la cohesió, la cooperació, la participació (1 hora a la setmana. En total 40 hores al curs).


icono 1

Duis autem vel eum

icono 3

Duis autem vel eum

info

VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

perruqueria i estètica

VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Botigues, supermercats, oficines...

Botigues, supermercats, oficines...

Empreses del sector

VIVERS I JARDINS

Vivers, càmpings, empreses de jardineria, floristeries....

HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

Hotels, restaurants, cafeteries, bars...

ALGUNES EMPRESES COL·LABORADORES

pràctiques a empreses

SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

Empreses locals relacionades en l'ofici

Existeix la possibilitat de cercar noves empreses col·laboradores.

L'alumne pot fer una proposta d'empresa col·laboradora.

- Procurant fer classes pràctiques i dinàmiques
- Fent sortides i visites
- Treballant de forma individual i grupal
- A través de les TIC
- Procurant relacionar els aprenentatges generals amb els professionals
- De forma flexible i tenint en compte les individualitats de cadascú
- En aules de 16 alumnes
- Utilitzant notícies, vídeos i documentals
- Intentem que allò que aprenem tingui sentit per l'alumnat
- Treballant per

Com treballem?

PROJECTES

MICROPROJECTE

Projecte realitzat en el marc de cada PFI o de forma conjunta amb altres PFIs, on relacionem aprenentatges de formació general i professional.

PROJECTE INTEGRAT

Durant unes setmanes, realitzem un projecte per al poble Posem en pràctica tot l'après durant el curs, fem el disseny, el pressupost, busquem materials, l'executem i l'exposem.

ALTRES PROJECTES

En alguns mòduls realitzem petits projectes per treballar algun tema en concret, per exemple: la simulació de la creació d'una empresa, la decoració de l'stand de l'expojove...

Quins projectes realitzem?


Quin perfil professional vols conèixer?

HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

Coneix-nos una mica més

VIVERS I JARDINS

Coneix-nos una mica més veient allò que estem fent aquest curs 2019 - 2020

MÒDULS

sortides

sortides

sortides

sortides

MÒDULS

MÒDULS

MÒDULS

Coneix-nos una mica més

Coneix-nos una mica més

instagram @pttpalamospalafrugell

MÒDULS

INSCRIPCIONS!!

Quin perfil professional vols conèixer?

VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

VIVERS I

JARDINS

SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

sortides

MÒDULS

sortides

MÒDULS

sortides

MÒDULS

MÒDULS

sortides

sortides

instagram @pttpalamospalafrugell

- A través de l'avaluació contínua.

- Fent una avaluació dels projectes.

- L'actitud és molt important per nosaltres: el respecte, compromís, participació, el treball en equip...

- Valorem molt l'esforç de cadascú i l'aprenentatge aconseguit (no només els resultats finals).

- Respectem la individualitat de cada alumne

- Primera, segona i tercera avaluació (i avaluació extraordinària)

- Acompanyament i seguiment fins un any després de finalitzar.

- Aconseguiràs una CERTIFICACIÓ:

Com avaluem?


Al finalitzar...

  • Acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

  • Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

  • Certificat del curs CAM (l'alumnat haurà d‘obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits).


Consultar la pàgina web de la Generalitat.


Preinscripcions

Matrícula:

del 2 al 13 de maig de 2022

Entrevistes personals:

Fins el 20 de maig

Publicació llistes provisionals:

26 de maig

Publicació llistes d'admesos:

del 4 al 15 de juliol de 2022

29 de juny

Documentació que cal enviar per correu electrònic entre el 25 de maig i el 5 de juny:

- Document identificatiu de l'alumne (DNI, NIE o passaport)

- TSI (targeta sanitària individual) vigent de l’alumne/a.

- Certificat d'estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que ha realitzat o està realitzant.


Si l'alumne és menor d'edat, també cal adjuntar:

- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

- DNI o NIE del pare/mare o tutor legal


Si el domicili habitual no coincideix amb el document identificatiu (DNI, NIE o passaport) caldrà ajuntar un certificat o volant municipal de convivència.


Cal escanejar (o fer fotografia) d'aquests documents. IMPORTANT: que es vegin bé totes les dades!


Documentació que cal enviar per correu electrònic entre el 25 de maig i el 5 de juny:

- Document identificatiu de l'alumne (DNI, NIE o passaport)

- TSI (targeta sanitària individual) vigent de l’alumne/a.

- Certificat d'estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que ha realitzat o està realitzant.


Si l'alumne és menor d'edat, també cal adjuntar:

- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

- DNI o NIE del pare/mare o tutor legal


Si el domicili habitual no coincideix amb el document identificatiu (DNI, NIE o passaport) caldrà ajuntar un certificat o volant municipal de convivència.


Cal escanejar (o fer fotografia) d'aquests documents. IMPORTANT: que es vegin bé totes les dades!


UBICACIÓ

icono 1

Duis autem vel eum

icono 3

Duis autem vel eum

info

SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

INS Baix Empordà (Palafrugell)

VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Aula d'aprenentatge (Palamós) - Centre Municipal d'Educació (Palafrugell)

HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ


Aula d'aprenentatge (Palamós) - Ins Baix Empordà i Centre Municipal (Palafrugell)

VIVERS I JARDINS

Perruqueria i estètica

Centre Municipal d'Educació de Palafrugell i entorn

Pendent de confirmar

Quines opcions tens a l'acabar el curs?

Continuïtat formativa

Inserció laboral

  • Millorar l’accés al món laboral, mitjançant la formació professional: iniciació a les tasques corresponents al sector professional.

  • Accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Certificat del curs CAM)

  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

  • Els PFIs inclouen pràctiques en empreses (180 hores).

  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

Contacto

Esta propuesta ha sido realizada especialmente para XXXX. Si desea resolver cualquier duda o ampliar información, estaremos encantados de ayudarle.


contacto@mail.com

Tens dubtes?

Vols més informació?


Auxiliar vendes, oficina i atenció al públic

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Auxiliar de vivers i jardins

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estèticaCONTACTA AMB NOSALTRES

INS Baix Empordà

Envia'ns un correu electrònic a b7960009@xtec.cat

Envia'ns un correu electrònic a b7960045@xtec.cat

Envia'ns un correu electrònic a b7002557@xtec.cat

Envia'ns un correu electrònic a b7960009@xtec.cat

http://insbaixemporda.cat/contacte/

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
- Auxiliar de dependent de comerç
- Auxiliar d’animació del punt de venda
- Auxiliar de venda
- Auxiliar de promoció de vendes
- Reposador
- Preparador de comandes
- Auxiliar de recepció i expedició
- Auxiliar d’informació en establiments comercials
- Repartidor de proximitat

Auxiliar vendes, oficina
i atenció al públic

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

- Auxiliar i/o ajudant/a de cuina
- Auxiliar de col·lectivitats
- Ajudant/a de cambra
- Ajudant de bar
- Ajudant/a d’economat
- Empleat/ada de petit establiment de restauració

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
- Peó agrícola
- Peó agropecuari
- Peó en horticultura o fructicultura
- Peó en cultius herbacis o de flor tallada
- Peó de jardineria
- Peó de viver
- Peó de centres de jardineria
- Peó de camps esportius
- Peó/auxiliar de floristeria
- Auxiliar de magatzem de flors

Auxiliar de vivers i jardins


Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

- Peons d’indústries manufactureres
- Auxiliars de processos automatitzats
- Auxiliar de soldadura
- Ajudant de fusteria metàl·lica i PVC
- Auxiliar de serralleria de metall

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

- Auxiliar de perruqueria
- Auxiliar de manicura i pedicura
- Auxiliar de maquillatge
- Auxiliar de depil·lació

Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

info