Want to make creations as awesome as this one?

Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu.

More creations to inspire you

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

Transcript

Zadanie 5.,QUIZ MATEMATYCZNY,20,A,B,C,15,C,Ile to jest? 5x4=,Kliknij w prawidłową odpowiedź i baw się dalej:),5,Ile to jest ? 20: 4 =,4,B,2,5,QUIZ MATEMATYCZNY,A,Zadanie 1.,Zadanie 6,C,B,9,8,Ile to jest? 32:4=,A,7,A,mnożenia,QUIZ MATEMATYCZNY,Zadanie 10,C,Suma to wynik?,QUIZ MATEMATYCZNY,B,dodawania,dzielenia,Zadanie 2.,16,12,24,QUIZ MATEMATYCZNY,A,Kliknij w prawidłową odpowiedź,C,B,A,B,Ile to jest? 6 x 4=,14,21,C,Ile to jest? 4x7=,28,QUIZ MATEMATYCZNY,Zadanie 8,B,Zadanie 3.,12,A,21,14,QUIZ MATEMATYCZNY,C,Ile to jest? 7 x 3 =,Ile to jest? 27:9=,B,A,Zadanie 7,7,C,QUIZ MATEMATYCZNY,4,C,3,QUIZ MATEMATYCZNY,10,B,30,Ile to jest? 30:10=,3,Zadanie 9,19,Zadanie 4.,Ile to jest? 3 x 8=,A,18,C,A,QUIZ MATEMATYCZNY,B,24,GRATULACJE!!!,Start over,QUIZ MATEMATYCZNY,Wspaniały wynik BRAWO!!!,Opracowała Joanna Kuroczko,10/10