Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

Transcript

ŚRODOWISKO przyrodnicze,SPRAWDZIAN 28.04.2020 13.00,Ale to już było ....,W Amazonii,SZKOŁA PODSTAWOWAklasa VIII,AMERYKA PÓŁNOCNAI AMERYAK POŁUDNIOWA,Tornada i cyklony tropikalne,Ameryka leży w zasięgu wszystkich stref klimatycznych, co wynika z jej dużej rozciągłości południkowej.skutkiem tego jest między innymi występowanie bardzo dużych kontrastów klimatycznych. .Na klimat Ameryki bardzo duży wpływ wywiera rzeżba terenu,karta pracy do zwrotu,Kanada i Stany Zjednoczone,Urbanizacja w Ameryce,Ameryka,dzisiejsza ludność jest bardzo slilnie zróżnicowaną mieszanką wszystkich odmian ludzi.,powtórzenie wiadomości,Ludność Ameryki,20-26.04.2020,Wioletta Orłowska, Podstawowe wiadomośćio Ameryce Południowej,Podstawowe wiadomości o Ameryce Pólnocnej, Środowisko przyrodnicze,TORNADO TO INACZEJ TRĄBA POWIETRZNA , która występuje prawie ma wszustkich kontynentach , również w Europie i Polsce.,Cykony tropikalne występują nie tylko w Ameryce Północnej, lecz także w innych częściach świata. Nosza jednak różne nazwyHURAGANY- na zachodnim Atlantyku i wschodnim PacyfikuTAJFUNY - na północno-zachodnim pacyfikuCYKLONY - w rejonie Zatoki Bengalskiej, Morza Arabskiego i w Południowej częśći Oceanu IndyjskiegoWILLY-WILLY - północno-zachodnia i północno-wschodnia Australia,Jak zbudowany jest cyklon?,Skąd się bierze oko cyklonu?,Dla mieszkańcówAmeryki Północnej , fakt że nadciągnie huragan jest oczywisty. Dlatego kiedy nadchodzi sezon huraganów, przygotowują się na najgorsze., Tornada i cykolny tropikalne,Tornado, huragan, cykoln - czym sie różnią?,Negatywnymi skutakmi wylesienia są:- wzrost średniej temperatury powietrza;-ograniczenie bioróżnorodnośći;-erozja gleb;-zaburzenie obiegu wody w atmosferze;- przesiedlenie rdzennej ludnośći do miast.,flora i fauna, W Amazonii,Zaginiony świat mazonii - Warto obejrzeć,Wilgotny las równikowy zwany również lasem deszczowym charakteryzuje się specyficzna piętrowością roślinną. Dzięki wysokiej temperaturze powietrza oraz obfitym opadom deszczu przez cały rok następuje tam szybki rozkład marerii organicznej. takie warunki sprzyjają bujnemu rozwojowi roślinności w wyższych piętrach.,Przyczyny i skutki wylesienia Amazonii - sprawdź się,Ludność i kultury pierwotne,Ludność Ameryki,Urbanizacja w Ameryce,Zmiany liczbyludnościna świecie,Kanada,To kraj uprzemysłowiony i zaawansowany technologicznie. Tutejsza gospodarka opiera się głównie na bogacrwach naturalnych takich jak surowce mineralne i leśne, a także wymianie handlowej zwałaszcza z USA.,Next,Stany Zjednoczone - potęga godpodarcza świata,Informacjeo sprawdzianie28.04.2020 13.00,Karta Pracy do zwrotupo zapoznaniu sięz materiałemtermin 26.04.2020,Dziękuję, że wytrwaliście do końca .