Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wioletta Orłowska

AMERYKA PÓŁNOCNA I AMERYAK POŁUDNIOWA

karta pracy do zwrotu

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VIII

20-26.04.2020

Ale to już było ....

Kanada i Stany Zjednoczone

Urbanizacja w Ameryce

Ludność Ameryki

dzisiejsza ludność jest bardzo slilnie zróżnicowaną mieszanką wszystkich odmian ludzi.

SPRAWDZIAN 28.04.2020 13.00

W Amazonii

ŚRODOWISKO przyrodnicze

Ameryka leży w zasięgu wszystkich stref klimatycznych, co wynika z jej dużej rozciągłości południkowej.skutkiem tego jest między innymi występowanie bardzo dużych kontrastów klimatycznych. . Na klimat Ameryki bardzo duży wpływ wywiera rzeżba terenu

Tornada i cyklony tropikalne

Ameryka

powtórzenie wiadomości

Podstawowe wiadomośći o Ameryce Południowej

Podstawowe wiadomości o Ameryce Pólnocnej

Środowisko przyrodnicze

Jak zbudowany jest cyklon?

Cykony tropikalne występują nie tylko w Ameryce Północnej, lecz także w innych częściach świata. Nosza jednak różne nazwyHURAGANY- na zachodnim Atlantyku i wschodnim PacyfikuTAJFUNY - na północno-zachodnim pacyfikuCYKLONY - w rejonie Zatoki Bengalskiej, Morza Arabskiego i w Południowej częśći Oceanu IndyjskiegoWILLY-WILLY - północno-zachodnia i północno-wschodnia Australia

Skąd się bierze oko cyklonu?

TORNADO TO INACZEJ TRĄBA POWIETRZNA , która występuje prawie ma wszustkich kontynentach , również w Europie i Polsce.

Tornada i cykolny tropikalne

Dla mieszkańcówAmeryki Północnej , fakt że nadciągnie huragan jest oczywisty. Dlatego kiedy nadchodzi sezon huraganów, przygotowują się na najgorsze.

Tornado, huragan, cykoln - czym sie różnią?

flora i fauna

W Amazonii

Przyczyny i skutki wylesienia Amazonii - sprawdź się

Zaginiony świat mazonii - Warto obejrzeć

Negatywnymi skutakmi wylesienia są:- wzrost średniej temperatury powietrza;-ograniczenie bioróżnorodnośći;-erozja gleb;-zaburzenie obiegu wody w atmosferze;- przesiedlenie rdzennej ludnośći do miast.

Wilgotny las równikowy zwany również lasem deszczowym charakteryzuje się specyficzna piętrowością roślinną. Dzięki wysokiej temperaturze powietrza oraz obfitym opadom deszczu przez cały rok następuje tam szybki rozkład marerii organicznej. takie warunki sprzyjają bujnemu rozwojowi roślinności w wyższych piętrach.

Zmiany liczby ludności na świecie

Urbanizacja w Ameryce

Ludność Ameryki

Ludność i kultury pierwotne

Next

To kraj uprzemysłowiony i zaawansowany technologicznie. Tutejsza gospodarka opiera się głównie na bogacrwach naturalnych takich jak surowce mineralne i leśne, a także wymianie handlowej zwałaszcza z USA.

Kanada

Stany Zjednoczone - potęga godpodarcza świata

Dziękuję, że wytrwaliście do końca .

Karta Pracy do zwrotu po zapoznaniu się z materiałem termin 26.04.2020

Informacje o sprawdzianie28.04.2020 13.00