Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza w epoce koronawirusa

More creations to inspire you

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

Transcript

:-),(-:,:-),(-:,Przypomnij sobie ulubioną pieśń św. Jana Pawła II. Czy wiesz, że warto modlić się tą pieśnią?Refren pieśni to odpowiedź na Chrystusowe „Pójdź za Mną!”.,NA ZAKOŃCZENIE,WPROWADZENIE,Jednym z najstarszych przedstawień Jezusa Chrystusa w ikonografii chrześcijańskiej jest Dobry Pasterz.W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Dobrego Pasterza ukazywano jako młodzieńca bez brody,trzymającegow ramionach owcę. Z czasem Dobrego Pasterza zaczęto przedstawiać z brodą, dodano także takie atrybuty jak płaszcz, laskę pasterską, torbę, niekiedy również flet i naczynie z mlekiem.,CZY WIESZ, ŻE...,+info,:-),(-:,KATECHEZA 7,Katecheza w epoce koronawirusa,(-:,Jezus jest Dobrym Pasterzem,:-),+info,VS,CZYTAJ,POMYŚL,"Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz" (J 10,11-16).,Teraz zastanówmy się KTO jestprawdziwym, dobrym pasterzem?Pomoże nam w tym fragment zPisma Świętego, który umieszczony jest obok.Zastanów się:- Kto powiedziałte słowa: „Ja jestem DobrymPasterzem”?- Jaki jest ten Pasterz? - Dlaczego nazywamy godobrym?- W jaki sposób Pasterz zwraca siędo swoichowiec?- Kogo Pan Jezus nazywa swoimiowcami?,+info,WYKONAJ ĆWICZENIA,Ćwiczenie 2,Ćwiczenie 1,Ćwiczenie 4,Ćwiczenie 3,Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitwo nowe powołania kapłańskiei zakonne. Kościół zachęca do modlitwy o nowe i święte powołania na wzór Dobrego Pasterza. Sam Jezus zachęca nas do tego, mówiąc: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje”(Mt 9,37-38).,NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA,+info,POTRZEBUJEMY LUDZI, KTÓRZY...,MAMY SIĘ MODLIĆ O POWOŁANIA, PONIEWAŻ...,DLACZEGO MAMY MODLIĆ SIĘ O POWOŁANIA?,+info,+info,Biskup Rzymu i papież od 13 marca 2013 r.,Jakich znacie obecnie pasterzy Kościoła?,Biskup Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej od 4 lipca 2009 r.,papież FRANCISZEK,Czy znasz imię i nazwisko księdza wikariusza Twojej parafii?,Ksiądz WIKARIUSZ,bp KRZYSZTOF NITKIEWICZ,Ksiądz PROBOSZCZ,Czy znasz imię i nazwisko księdza proboszcza Twojej parafii?,taka jest wola Pana Jezusa (Łk 10,2)potrzeba Kościołowi głosicieli Ewangeliicały lud Boży jest odpowiedzialny za powołaniamamy obowiązek budzenia nowych powołańz powołania kapłańskiego korzystają wszyscy chrześcijaniemodląc się o powołania duchowne, modlę się o dobro i zbawienia dla samego siebie,Katechezę rozpocznijmy modlitwą.Pomyśl o Jezusie, który jest Dobrym Pasterzem i troszczy się o każdego człowieka.Teraz w duchu modlitwy śpiewajna cześć Pana.,MODLITWA,+info,(-:,:-),:-),Diecezja Sandomierska,Już wkrótce kolejna katechezaZapraszamy!!!,:-),"Ja jestem dobrym pasterzem"(j 11,10),+info,W Piśmie Świętym jest wiele miejsc, gdzie Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem.Określenie Dobrego Pasterza nie zostało więc przez kogoś wymyślone lub narzucone.