Want to make creations as awesome as this one?

Krótka historia św Faustyny i kultu Jezusa Miłosiernego

Transcript

o. W. Zyskowski CSsR

Milosierdzie

Lekcja on-line

Największy z przymiotów Boga

-

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lk 24,36-40

-

s. Faustyna Helena Kowalska

Siostra Faustyna przekazała światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia oraz zachętę do całkowitego zawierzenia Stwórcy.Pracowała w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie. Pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. W tym czasie wielokrotnie objawiał jej się Jezus przekazując orędzie miłosierdzia, które Faustyna spisywała w swoim „Dzienniczku”. Swe przeżycia zapisywała w przerwach między ciężką pracą fizyczną, a innymi zajęciami – pomimo zmęczenia obowiązkami, ciężkiej choroby i braku wykształcenia.

25 sierpnia 1905rodzi się Helena Kowalska

Historia Faustyny i kultu

22 lutego 1931 rozpoczęcie objawień Jezusa

1935 Jezus przekazuje Faustynie treść koronki do Miłosierdzia

1 sierpnia 1925 wstępuje do zgromadzenia sióstr MB Miłosierdzia

1934 pierwszy obraz autorstwa E. Kaźmirowskiego

5 października 1938 umiera na gruźlicę w wielku 33lat

18 kwietnia 1993- beatyfikacja30 kwietnia 2000- kanonizacja

Dom sióstr MB Miłosierdzia w Warszawie

Koronkę do Bożego miłosierdzia odmawia się na różańcuhttps://www.youtube.com/watch?v=ndkHRiyS63k

Dom państwa Kowalskich w Głogowcu

Dom sióstr w Płocku - tutaj Jezus po raz pierwszy kazał namalować obraz

W pokoju, w którym z marła św Faustyna dziś jest kaplica z jej relikwiami

Św. Faustyna wyprasza miłosierdzie dla nas i całego świata!

Autorem pierwszego obrazu był malarz Eugeniusz Kazimirowski, prace nad nim trwały od stycznia do czerwca 1934 roku. Po raz pierwszy został pokazany wiernym w 1935 w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w dniu Święta Miłosierdzia Bożego w Ostrej Bramie w Wilnie. Obraz nie spodobał się Faustynie, gdyż nie odpowiadał pięknu jej wizji Jezusa. Jezus miał jej wówczas odpowiedzieć, że Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej...

Obraz i obrazy

Obraz łagiewnicki

Najbardziej znaną wersję wykonał w 1944 roku prof. Adolf Hyła dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Jego kopie opatrzone słowami "Jezu ufam Tobie" w wielu różnorodnych językach są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego pędzla tego malarza powstał w 1943 roku.

stopy

podpis

spojrzenie

promienie

błogosławieństwo

Cytat z "Dzienniczka" nr 327W pewnej chwili zapytał mnie spowiednik141, jak ma być umieszczony ten napis, ponieważ to wszystko się nie mieści na tym obrazie. Odpowiedziałam, że się pomodlę i odpowiem na przyszły tydzień. Kiedy odeszłam od konfesjonału - i przechodząc koło Najświętszego Sakramentu - otrzymałam wewnętrzne zrozumienie, jak ma być ten napis. Jezus mi przypomniał, jako mi mówił pierwszy raz, to jest, że te trzy słowa muszą być uwidocznione. Słowa te są takie:Jezu, ufam Tobie. Zrozumiałam, że Jezus pragnie, ażeby była umieszczona cała formułka, ale nie kładzie wyraźnego nakazu, jako na te trzy słowa.- Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie.Zaufanie Bogu, to wielki egzorcyzm - szatan nienawidzi posłuszeństwa Bogu

Jezus staje na posadzce, tej samej na jakiej my stajemy. TO znaczy, że zna człowieka, chce być z nim nawet w jego najtrudniejszym czasie.Jezus jest w ruchu, wychodzi, tzn. On pierwszy wychodzi do nas aby odpuszczać nam grzechy.

Cytat z "Dzienniczka" nr 326W pewnej chwili powiedział mi Jezus: Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża.Spojrzenie Jezusa w Ewangelii wielokrotnie sprawiało, że ludzie nawracali się i odmieniali swoje życie jak na przykład Zacheusz, celnik Mateusz, jawnogrzesznica.

Cytat z "Dzienniczka" nr 47Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. - Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.Promienie na obrazie są obrazami sakramentów, które jako przejawy swojego miłosierdzia daje nam Bóg.

Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów». - Dz 3, 26

Kult Miłosierdzia Bożego rozpoczęty przez św. Faustyne, rozprzestrzenił się na cały świat.Dziś znany jest we wszysztkich zakątkach globu. Św. Faustyna jest najbardziej na świecie znaną Polką, a wizerunek Jezusa Miłosiernego naczęsciej czczonym przedstawieniem Zbawiciela.

"Iskra wyjdzie z Polski"

AzjaAfryka

100%

Znany nacałym świecie

Kult Bożego Miłosierdzia

Siostrę Faustynę wybrał Pan Jezus na sekretarkę i apostołkę swego miłosierdzia, aby przez nią przekazać światu wielkie orędzie."Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moimmiłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca" (Dz. 1588).

ObrazJezu ufam Tobie

Święto Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godzina Miłosierdzia

Uczynki Miłosierdzia

Święta Siostra Faustyna

Jest „darem Boga dla naszych czasów”, wielkim mistykiem, mistrzynią życia duchowego, prorokiem, który przypomniał biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywa do głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

Jezu ufam Tobie

Do zobaczenia ;-)

o. W. Zyskowski CSsR