Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE MOST FAMOUS SELFIE IN THE WORD

Interactive Image

FIRST MAN ON THE MOON

Interactive Image

THE HAMBURG PLANETARIUM

Interactive Image

THE EUKARYOTIC CELL

Interactive Image

PYRAMIDS OF GUIZA

Interactive Image

EXTREME WEATHER

Interactive Image

MARTIN LUTHER KING

Interactive Image

Transcript

Formywypowiedzi,Rozprawka,Step 2,Step 3,Step 4,Step 5,Step 6,Step 3,Step 2,Step 1,list oficjalny,artykuł,1. Pamiętaj o ciekawym tytule.,3. Rozwinięcie: argument + uzasadnienie + przykład.,2. Wstęp: teza.,4. Zakończenie: wniosek ogólny.,5. Ciekawy cytat.,Przemówienie,Opowiadanie twórcze,Podróż, wydarzenie, wycieczka, Reportaż,- trójdzielna kompozycja- ciekawy tytuł- kto, co, kiedy- chronologia- fakty- autor musi być wiarygodny iobiektywny,List prywatny,Zwrot do adresata,Miejscowość i data,Podpis,Pozdrowienia,- na środku lub z lewej strony,- zakończony wykrzyknikiem,- prawy dolny róg,- prawy górny róg,- we wstępie lub zakonczeniu,słowo-klucz"informuję",kto, gdzie, kiedy, na co, dlaczego,Ogłoszenie,Zaproszenie,słowo-klucz"zapraszam",argumenty,argumenty,kto, gdzie, kiedy, co, dlaczego,słowo-klucznp."Kochanej Babci",kto, komu, czego, dlaczego,Gratulacje,Dedykacja,może mieć charakter oficjalny lub osobisty,słowo-klucz"gratuluję",mogą mieć charakter oficjalny lub osobisty,kto, komu, co, dlaczego,wskazówki służące do wykonania czegoś,składniki (konkretne ilości),Przepis,wskazówki służące do wykonania czegoś,Instrukcja,konsekwencja form czasowników,sposób wykonania (konsekwencja formy czasoników),punkty,tójdzielna kompozycja,skąd go mam, do czego służy,Opis postaci,trójdzielna kompozycja,Opis przedmiotu,kolor, kształt, rozmiar, materiał,prezentacja postaci i opinia,wygląd zewnętrzny i cechy charakteru,trójdzielna kompozycja,co przedstawia, jakie wrażenia,trójdzielna kompozycja,Opis krajobrazu,Opis przeżyć,pierwszy plan, tło, rozmieszczenie elementów, przymiotniki,emocje, zewnętrzne oznaki, porównania, czasowniki, czego dotyczy, jakie wrażenia,Charakterystyka,2. Wygląd zewnętrzny,3. Charakterystyka,1. Przedstawienie postaci,4. Usposobienie i upodobania,5. Mój stosunek do postaci,A,B,C,Dłuższe formy wypowiedzi,Krótkie formy,Dziękuję za uwagę!,Dacie radę!,Droga Babciu!,Kraków, 15 kwietnia 2020 rok,Step 1,1,2,3,4,5,6,Autorka:Hanna Koniorczyk,trójdzielna kompozycja,część informacyjna - informacje o tematyce dzieła,Sprawozdanie z filmu,Recenzja,trójdzielna kompozycja,część oceniająca - ocena elementów dzieła.- w zakończeniu opinia ogólna,streszczenie i preblematyka w rozwinięciu - rzeczowo i obiektywnie.- zakończeniu opinia,informacje o filmie we wstępie,stałe elementy: miejscowość i data, dane osobowe, nagłówek, tekst główny, podpis,nowoczesna odmiana życiorysu,CV,Życiorys,pismo urzędowe,stałe elementy: miejscowość i data, dane osobowe, nagłówek, informacje podzielone na bloki tematyczne,odwrócony porządek chronologiczny, na początku aktualne informacje,zwięzłość, fakty z życia, chronologia, 1.os. l.poj.,tekst użytkowy kierowany do władz lub instytucji w konkretnej sprawie,stałe elementy: miejscowość i data, dane nadawcy, dane adresata, trójdzielna kompozycja,List motywacyjny,Podanie,oficjalne pismo składane przez osobę, która ubiega się np. o pracę,stałe elementy: miejscowość i data, dane osobowe, adresat, nagłówek,informacje o sobie, wykształcenie, osiągnięcia, umiejętności, zalety,prośba, uzasadnienie, zwrot grzecznościowy, załączniki, podpis