Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

św. Faustyna - apostołka Bożego Miłosierdzia

Temat lekcji:

Zapisz w zeszycie temat lekcji.

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterzaMt 9, 35-36

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». 40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». Łk 23, 39-43

Przeczytaj teksty z Ewangelii. Zastanów się jakie dobre działania podejmował Jezus wobec ludzi. Uzupełnij ćw. 2 str. 100.

+info

Jezus czynił innym dobro, okazywał miłość. Przez swoją śmierć na krzyżu najpełniej objawił Miłość Boga, która jest bezwarunkowa, gotowa do poświęceń i przebacza zawsze. Taka miłość to MIŁOSIERDZIE.

Miłosierdzie to jeden z przymiotów Boga.

Kim była Faustyna?

Otwórz stronę 110 w podręczniku i przeczytaj krótki życiorys Faustyny. Następnię sprawdź swoją wiedzę.

śmierć

polecenia namalowania obrazu

wstąpienie do zakonu

Linia życia siostry Faustyny Kowalskiej

25.08.1905

22.02.1931

1925

22.02.1931

5.10.1938

widzenie Jezusa

narodziny

30.04.2000

kanonizacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Zapisz najważniejsze wydarzenia z życia świętej Faustyny w zeszycie pod tematem.

+info

+info

Kiedy ktoś może potrzebować Twojego miłosierdzia? Pomocy, przebaczenia, wsparcia?Wykonaj ćw. 5 str. 101.

Kiedy Ty potrzebujesz miłosierdzia? Zastanów się i wykonaj ćw. 4 str 101.

+info

JEZU UFAM TOBIE

Trwamy w nowennie przed świętem Miłsoierdzia Bożego - wypada ono w najbliższą niedzielę.Znajdź w tym tygodniu czas na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Wszyscy teraz potzrebują modlitwy i wsparcia. Módl się za chorych, samotnych, pracującacych dla dobra innych oraz by Miłosierny Pan powstrzymał epidemię. Jeśli nie potrafisz się modlić koronką poproś kogoś o pomoc lub pomółdl się tutaj.

Serce Jezusa przebite na krzyżu pokazuje nam ogromną miłość Boga, który dał Syna byśmy mogli być wolni od grzechu i śmierci.

Czerwony kolor, przypomina nam o Krwi, którą Jezus przelał na krzyżu z miłości do nas.

Blady odcień promienia przypomina o wodzie, w której zanurzeni podczas chrztu zostaliśmy oczyszczeni z grzechu.

Jezu ufam Tobie!

Dziękuję!