Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

HALLOWEEN BREAKOUT

Breakout

BREAKOUT PAZ

Breakout

MINERALS AND ROCKS

Breakout

PATHFINDER: RETURN OF THE RUNELORDS

Breakout

THUNBERG CASE. TIME SOLDIERS

Breakout

HARRY POTTER ESCAPE GAME

Breakout

HARRY POTTER

Breakout

Transcript

INSTRUKCJA,1. Wchodzisz do tajnego pokoju.2. Masz cztery misje do przejścia.3. Po każdej misji otrzymasz pewną cyfrę - zapisz ją w zeszycie.4. Liczba czterocyfrowa będzie Twoim kluczem do wyjścia.5. Pamiętaj! Dotychczasowa wiedza z wyrażeń algebraicznych pomoże Ci wydostać się z pokoju zagadek.,NIEPRAWIDŁOWAODPOWIEDŹ,a+3a+5a-7a-a+2a-4a,KLIKNIJ STRZAŁKĘ, ABY PRZEJŚĆ DO MISJI,a,=,Spróbuj jeszcze raz,6,5,Wykonaj redukcję wyrazów podobnych.,-a,-2a,?,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,2,*Spróbuj jeszcze raz,),2a,3,Które wyrażenie dało wynik: ,x,(,Zaznacz prawidłową odpowiedź, a przejdziesz do następnego pytania.,x,-,Zajrzyj do wyrażeń,1,),Które wyrażenie dało wynik: ,Zaznacz prawidłową odpowiedź, a przejdziesz do następnego pytania.,4,4,6,-,5,Które wyrażenie dało wynik: ,(,-,2,5,),2,Zajrzyj do wyrażeń,4,RESPOND CORRECTLY,6,Zajrzyj do wyrażeń,(,x,2,5,4,(,* Zapisz wynik poniższej operacji w zeszycie - potrzebujesz jeszcze 2 cyfr do otwarcia szyfru.,-,),GRATULACJE!Udało Ci się ukończyć misję nr 2.,5,4,Kliknij na strzałkę, aby przejść do kolejnych misji,x,WŁAŚNIEUKOŃCZYŁEŚ/AŚMISJĘ NR 3,*Spróbuj jeszcze raz,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,6,5,* Kolejna cyfra do kolekcji to różnica kwadratów liczb 5 i 4,Spróbuj jeszcze raz,Kliknij na strzałkę, aby przejść do kolejnych misji,NIEPRAWIDŁOWAODPOWIEDŹ,GRATULACJE!Udało Ci się ukończyć misję nr 1.,-,6,5,* Zapisz wynik poniższej operacji w zeszycie - potrzebujesz jeszcze 3 cyfr do ukończenia misji.,*Spróbuj jeszcze raz,*Spróbuj jeszcze raz,Kliknij na strzałkę, aby przejść do kolejnych misji,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,*Spróbuj jeszcze raz,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,START,Escape Room,Wyrażenia algebraiczne,=,-8a+2b,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,GRATULACJE!UDAŁO CI SIĘ UKOŃCZYĆ WSZYTSKIE MISJE!,-,8a-2b,8a+2b,3a+2b-4a-7b+9a+3b,Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i zaznacz prawidłową odpowiedź,Obejrzyj wideoi odpowiedz na pytania,6,5,*Spróbuj jeszcze raz,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,-8a-2b,?,Właśnie ukończyłeś/aś misję nr 4,Ostatnia cyfra do kolekcji to połowa iloczynu liczb -3 i -6,Kliknij na strzałkę, aby przejść do kolejnych misji,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,GRATULACJE!,-m-4n,*Spróbuj jeszcze raz,*Spróbuj jeszcze raz,Spróbuj jeszcze raz,NIEPRAWIDŁOWAODPOWIEDŹ,Poniższe wyrażenia algebraiczne doprowadź do najprostszej postaci, następnie kliknij w kłódkę, aby przejść do pytań.,*Spróbuj jeszcze raz,=,Kliknij na strzałkę, aby przejść do misji,BŁĘDNAODPOWIEDŹ,-m+4n,(2m+3n),-,?,m-2n,-m+2n,-m-2n,m+4n,(m+n),Jaki jest wynik tego działania?,Kliknij w odpowiednią cyfrę, która jest wynikiem działania,a przejdziesz do kolejnego etapu.,1. Uprość wyrażenie i oblicz jego wartość liczbową3abc-(2cab+3bac) dla a=-1, b=2, c=1,Kliknij w odpowiednią cyfrę, która jest wynikiem działania,a przejdziesz do kolejnego etapu.,630,3. Uprość wyrażenie i oblicz jego wartość liczbową(7x-4y+5z)-[-(-z+10y)+(2y+5x)] dla x=3, y=2, z=-2,630,2. Uprość wyrażenie i oblicz jego wartość liczbową-3a-[6a-4b-(5a-5b)] dla a=-2, b=3,Kliknij w odpowiednią cyfrę, która jest wynikiem działania,a przejdziesz do kolejnego etapu.,0,3,3,MISJA 1,4,2,7,7,4,5,4,5,3,1,8,7,8,9,5,8,6,9,MISJA 2,4,6,6,0,0,9,2,ZATWIERDŹ OK,5,6,MISJA 3,Kliknij na strzałkę, aby przejść do kolejnych misji,3,2,Włączprojektor,Kliknij OKna kalkulatorze,Kliknij na strzałkę, aby przejść do kolejnych misji,Wystukaj teraz kod czterocyfrowy,Kliknij trzecią cyfrę kodu,Kliknij na strzałkę, aby przejść do filmiku,Pierwsze wyrażenie z filmiku będzie ujemne dla liczby:,**,Kliknij na strzałkę, aby przejść do misji,Pytanie 1 z 3,Trzecie wyrażenie z filmiku będzie równe 0 dla liczby:,Kliknij na strzałkę, aby przejść do filmiku,Pytanie 3 z 3,Kliknij na strzałkę, aby przejść do misji,Kliknij drugą cyfrę kodu,*,Kliknij na strzałkę, aby przejść do misji,Drugie wyrażenie z filmiku będzie dodatnie dla liczby:,Kliknij na strzałkę, aby przejść do filmiku,Kliknij na strzałkę, aby przejść do wpisywania kodu,ERROR,Kliknij pierwszą cyfrę kodu,Kliknij na strzałkę, aby przejść do kolejnych misji,***,Kliknij czwartą cyfrę kodu,Pytanie 2 z 3,1,0,MISJA 4,-6,0,2,6,1,2,-2,TWOJE MISJE,4,FINALMission,3,2,1