Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

święci

Temat: Miłosierdzie Boże ratunkiem dla ludzi.

LEKCJA RELIGII

miłość

modlitwa

Bóg

Witam Cię na naszej e-lekcji, zacznijmy modlitwą.

Pomódl się do Pana Jezusa dowolną modlitwą lub swoimi słowami w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

„Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech…”Wj 34,6-7

Księga Pisma Świętego wielokrotnie wskazuje nam na miłosierdzie Pana. Tu kolejny fragment:„ Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.” (Księga Micheasza 7, 18-19)

Czym jest miłosierdzie?

Jest to przymiot Boga, Bóg widzi w nas dobro, pomimo zła, które czynimy, przebacza nam, nigdy nas nie skreśla.

Jezus ukazywał się św. Faustynie Kowalskiej, aby przypomnieć światu prawdę o Bożym miłosierdziu, zakonnica wszystko to opisała w swoim Dzienniczku

św. Faustyna Kowalska

Pan Jezus prosił o ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego

Przypada ono w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników.

Kliknij na obrazek

Pan Jezus związał z tym świętem wielkie obietnice.Największa z nich:-"zupełne odpuszczenia win i kar"(czyli taka łaska, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego)Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar: - sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej), - Komunia święta, - modlitwa w intencjach Ojca Świętego - całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu - wykonanie aktu religijnego (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego). "W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (…) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat". (Dz. 699).

Nowenna do bożego Miłosierdzia

Trwa 9 dni, rozpoczyna się w Wielki Piątek. Jest modlitwą, która przygotowuje nas do Święta Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział św. Faustynie, że w tej nowennie udzieli duszom wszelkich łask.

Można się zapoznać z nowenną tu:https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=243&doc=178

Godzina Miłosierdzia Bożego

czyli godzina, w której Jezus umarł na krzyżu

Kliknij

"Staraj się w tej godzinie – powiedział do Siostry Faustyny – odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogikrzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż sięw modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę". (Dz. 1572).W tej godzinie – obiecał Pan Jezus – uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572).

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Kliknij obrazek

Tu jest forma śpiewana, bardzo pięknahttps://www.youtube.com/watch?v=wjekiuxtmNwZachęcam do tej modlitwy.Obietnice Jezusa dane św. Faustynie związane z tą modlitwą:- "Przez odmawianie tej koronki, podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić będą- "Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem" - "Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego."- "Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie ich w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie"

"Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łask z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu." Jezus

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kliknij

Tekst litanii:https://www.milosierdzieboze.pl/litania.php?text=76

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz,z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 47).

Kliknij obrazek

Obietnice dla tych, którzy będą czcić obraz i modlić się przed nim:(...) "dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie". (Dz. 48)"Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego" (Dz. 570).

Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest postawa chrześcijańskiej ufności względem Pana Boga iczynnej miłości wobec bliźnich. Pan Jezus żąda zaufania od swych stworzeń (Dz. 1059) ipełnienia uczynków miłosierdzia: czynem, słowem lub modlitwą. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (Dz. 742). Chrystus pragnie, aby Jego czciciele wykonali w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłości bliźniego z miłości do Niego.

Kliknij

Wybrane fragmenty Dzienniczka:„Byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. (...) umarła bym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. (...) zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że piekło jest. (...) nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze...” (Dz. 741).

Wizja piekła

„W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. (...) największym dla nich cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę” (Dz. 20).

Wizja czyśćca

„...byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają nieustannie cześć i chwałę Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła wszelka chwała i cześć uszczęśliwienia i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga. (...) To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia” (Dz. 777).

Wizja nieba

Bóg jest sprawiedliwy

Mówiąc o miłosierdziu Boga, należy też powiedzieć o Jego sprawiedliwości. Bóg umarł za nas na krzyżu, aby nas zbawić i chce, aby każdy skorzystał z tego daru. Jednak jeśli, ktoś całe życie świadomie odrzuca Boga, nie chce się nawrócić i zwrócić do zdroju miłosierdzia Bożego, dosięgnie go sprawiedliwość Boża. To znaczy poniesie karę wieczną za swoje czyny.

Kliknij na obrazek

Jezus wyraził swój ogromny ból zwracając się do św. Faustyny:„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.

Dziękuję za udział w e-lekcji.