Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

święci


Temat: Miłosierdzie Boże ratunkiem dla ludzi.

LEKCJA RELIGII

miłość

modlitwa

Bóg


Witam Cię na naszej e-lekcji, zacznijmy modlitwą.

Pomódl się do Pana Jezusa dowolną modlitwą lub swoimi słowami w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.


„Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech…”Wj 34,6-7

Księga Pisma Świętego wielokrotnie wskazuje nam na miłosierdzie Pana. Tu kolejny fragment:


„ Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.” (Księga Micheasza 7, 18-19)Czym jest miłosierdzie?

Jest to przymiot Boga, Bóg widzi w nas dobro, pomimo zła, które czynimy, przebacza nam, nigdy nas nie skreśla.

Jezus ukazywał się św. Faustynie Kowalskiej, aby przypomnieć światu prawdę o Bożym miłosierdziu, zakonnica wszystko to opisała w swoim Dzienniczku

św. Faustyna Kowalska

Pan Jezus prosił o ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego

Przypada ono w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników.

Kliknij na obrazek

Pan Jezus związał z tym świętem wielkie obietnice.

Największa z nich:

- "zupełne odpuszczenia win i kar" (czyli taka łaska, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego)


Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar:

- sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej),

- Komunia święta,

- modlitwa w intencjach Ojca Świętego

- całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu

- wykonanie aktu religijnego (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego).


"W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego,
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (…) niech
się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat". (Dz. 699).


Nowenna do bożego Miłosierdzia

Trwa 9 dni, rozpoczyna się w Wielki Piątek. Jest modlitwą, która przygotowuje nas do Święta Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział św. Faustynie, że w tej nowennie udzieli duszom wszelkich łask.

Można się zapoznać z nowenną tu:https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=243&doc=178


Godzina Miłosierdzia Bożego

czyli godzina, w której Jezus umarł na krzyżu

Kliknij

"Staraj się w tej godzinie – powiedział do Siostry Faustyny – odprawiać
drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi
krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się
w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę". (Dz. 1572).


W tej godzinie – obiecał Pan Jezus – uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572).

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Kliknij obrazek

Tu jest forma śpiewana, bardzo piękna


https://www.youtube.com/watch?v=wjekiuxtmNw


Zachęcam do tej modlitwy.

Obietnice Jezusa dane św. Faustynie związane z tą modlitwą:


- "Przez odmawianie tej koronki, podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić będą

- "Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem"

- "Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego."

- "Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie ich w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie"

"Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łask z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu." Jezus

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kliknij

Tekst litanii:

https://www.milosierdzieboze.pl/litania.php?text=76

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz,
z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 47).

Kliknij obrazek

Obietnice dla tych, którzy będą czcić obraz i modlić się przed nim:

(...) "dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie". (Dz. 48)

"Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego" (Dz. 570).


Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest postawa chrześcijańskiej ufności względem Pana Boga i
czynnej miłości wobec bliźnich.
Pan Jezus żąda zaufania od swych stworzeń (Dz. 1059) i
pełnienia uczynków miłosierdzia: czynem, słowem lub modlitwą.

Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (Dz. 742). Chrystus pragnie, aby Jego czciciele wykonali w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłości bliźniego z miłości do Niego.


Kliknij


Wybrane fragmenty Dzienniczka:


„Byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. (...) umarła bym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. (...) zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że piekło jest. (...) nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze...” (Dz. 741).

Wizja piekła„W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. (...) największym dla nich cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę” (Dz. 20).

Wizja czyśćca


„...byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają nieustannie cześć i chwałę Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła wszelka chwała i cześć uszczęśliwienia i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga. (...) To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia” (Dz. 777).Wizja nieba

Bóg jest sprawiedliwy

Mówiąc o miłosierdziu Boga, należy też powiedzieć o Jego sprawiedliwości. Bóg umarł za nas na krzyżu, aby nas zbawić i chce, aby każdy skorzystał z tego daru. Jednak jeśli, ktoś całe życie świadomie odrzuca Boga, nie chce się nawrócić i zwrócić do zdroju miłosierdzia Bożego, dosięgnie go sprawiedliwość Boża. To znaczy poniesie karę wieczną za swoje czyny.


Kliknij na obrazek

Jezus wyraził swój ogromny ból zwracając się do św. Faustyny:

„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.

Dziękuję za udział w e-lekcji.