Want to make creations as awesome as this one?

4.razred

More creations to inspire you

CREATE AMAZING STORIES

Click-to-action

Transcript

click!,click!,,1. Gdje rastu miješane šume?,,Miješane šume rastu na brežuljcima i gorama.,2. Koje drveće u njima raste?,Raste bukva, jela i smreka.,click!,click!,3. Usporedi miješanu i listopadnu šumu.,U listopadnoj šumi raste listopadno drveće i ima dovoljno svjetlosti te rastu različiti grmovi i gljive.,4.Gdje rastu vazdazelene šume?,Vazdazeleno drveće raste na višem gorju.,click!,5.Zašto se zovu vazdazelene?,Zovu se vazdazelene jer nikad ne gube lišće pa uvijek izgledaju zeleno.,click!,6. Nabroji najpoznatije drveće vazdazelenih šuma.,To su : smreka, jela i bor.,click!,7.Čime se hrane srndaći i srne?,,Biljojedi su, hrane se biljem.,click!,8. Objasni zašto je vuk zaštićena zvijer u našim krajevima.,,Vuk je zaštićena zvijer jer mu prijeti izumiranje.,click!,9. Zašto upravo zimi vuk napada domaće životinje?,,Zimi teško pronalazi hranu u šumi.,click!,10.Koja je najveća životinja u šumama Like i Gorskog kotara?,,smeđi medvjed,click!,11.Čime se pretežno hrani?,Hrani se pretežno bukvicom i ostalim slatkim plodovima.,click!,12.Opiši lisicu. Čime se ona hrani?,Ima smeđe krzno, dug rep, hrani se miševima i zečevima.,click!,13.Opiši vjevericu. Čime se ona hrani?,Vjeverica ima smeđe krzno, kitnjast rep, a hrani se lješnjacima, žirevima, bukvicom , ali i pupovima drveća i gljivama.,click!,14.Koji kukci žive u šumi?,U šumi žive mnogi kukci: jelenak(zaštićen), hrušt,strizibube, skakavci,vretenca...,click!,15. Koje ptice žive u šumi?,U šumi žive jastreb, sova, žuna, djetlić...