Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

Разломци

1 1 1 1 3 6 9 7

2

1

4

Твој задатак је да помоћу трећег правоугаоника представиш једну деветину и напишеш је у облику разломка, као у примерима изнад.Нацртај правоугаоник а=7cm, b= 1 cm.

једна трећина

једна деветина

Нацртај, један испод другог, три правоугаоника тако да је страница а=9cm, а страница b=1cm.

једна шестина

једна седмина

Правоугаоник је подељен на 3 једнака дела.Jедно цело има три трећине.Задаци:1. Израчунај 1 броја 27. 27 : 3 = 9 3 Делимо на три дела.2. Одреди број чија трећина износи 20. 3 * 20 = 60 Три дела по 20.

Правоугаоник је подељен на 6 једнаких делова.Jедно цело има шест шестина.Задаци:1. Израчунај 1 броја 60. 60 : 6 = 10 6 Делимо на 6 делова.2. Одреди број чија шестина износи 5. 6 * 5 = 30 Шест делова по 5.

Правоугаоник је подељен на 7 једнаких делова.Jедно цело има седам седмина.Седмину израчунавамо тако што цело поделимо на 7 делова.Седмина броја је 50. Израчунај тај број.7 * 50 = 350

Jедно цело има девет деветина.

1

Напиши у облику разломка део фигуре који је обојен. Не треба да црташ фигуре у свесци.

3

2

1

4

Урадите задатке са 207. и 208. стране у раној свесци.8. задатак на 208. страни. Покушај да урадиш на овај начин. Када израчунаш трећину, биће лако одредити дужину целог пута.

3

2

1

4

III3

Хвала на пажњи!