Want to make creations as awesome as this one?

wprowadzenie lietry ń, ź oraz zmiękczeń

More creations to inspire you

ALZOLA BASQUE WATER

Interactive Image

MACHU PICCHU

Interactive Image

KING KONG VFX

Interactive Image

EXPEDITIE ROBINSON

Interactive Image

THE HISTORY OF THE VIOLIN

Interactive Image

PYRAMIDS OF GUIZA

Interactive Image

THE MOST FAMOUS SELFIE IN THE WORD

Interactive Image

Transcript

Wprowadzenie liter ń, ź oraz zmiękczeń ni,zi,KLASA 1,ZMIĘKCZENIA,Na początek krótkie filmiki,aby przypomnieć sobie niektóre litery:,Ń,,Ź,Spróbuj znaleźć jeszcze inne wyrazy , w których słychać ń,ź na początku ,w środku albo na końcu wyrazu. POWIEDZ JE GŁOŚNO ;-),W ZESZYCIE:,-wklejamy literę ń oraz ni (lupka)-kolorujemy,-przepisujemy wyrazy z literek,-głoska "ń" na podstawie słowa SŁOŃCE,-głoska "ni" na podstawie słowa NIEBO., - wklejamy literę ź oraz zi ( lupka) -kolorujemy, -przepisujemy wyrazy z literek, -głoska "ź" na podstawie słowa ŹRÓDEŁKO, -głoska "zi" na podstawie słowa ZIEMIA.,ZADANIA C.D.,ĆWICZENIA:-LITERA Ń -str. 72-73-LITERA Ź - ELEMENTARZ:-LITERA Ń -str. 70-LITERA Ź - ,Spółgłoski miękkie zapisujemy przez "i" (zi, ni, ) lub przez kreskę nad literą (ź, ń,) Spółgłoskę miękką ź, ń, (z kreską) piszemy: -Na końcu wyrazów (gałąź, koń, ) - Przed spółgłoską (źrenica, bańka) Spółgłoskę miękką zi, ni, (przez i) piszemy: Przed samogłoskami: (ziarno, niania ) PAMIĘTAJ! Gdy po zi, ni, występuje samogłoska, traktujemy zi, ni jako 1 głoskę! (2 litery, 1 głoska) Przykład: ziarno: zi - a - r - n - o (6 liter, 5 głosek) niania :ni - a - ni - a (6 liter, 4 głoski). ,1,ZADANIE DOMOWE,Teściki z literką ń ,ź , aby sprawdzić , ile zapamiętaliście z dzisiejszych zajęć,Ń,Ź,POWODZENIA!!!!,Wynik proszę przesłać na Whats App (np.10/12 pkt) - wystarczy;-)