Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

PRE RAPHAELITES

Challenge

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

Transcript

Gutenberg,Marie Curie,Hi havia una vegada...,PREGUNTA 06,Jaume I,Què saps de Com es fa un llibre?,Enhorabona!,Tornar a jugar,Il·lustrador/a,Traductor/a,Promotor/a,PREGUNTA 03,PREGUNTA 04,D'un diccionari,D'unes ulleres,D'un pinzell,El corrector/a,El dissenyador/a,L'editor/a,Correctora,PREGUNTA 05,PREGUNTA 02,Dramaturg,Bé!,Bé!,Bé!,Bé!,Ara, una d'història... Qui va inventar la impremta l'any 1450?,Novel·lista,Tots els qui escriuren llibres són escriptores i escriptors, però també tenen noms específics segons el gènere literari a què es dediquen. Atenció, se'ns n'ha escapat un que no es correspon a cap tipus d'escriptor!,Quina és la persona que s'encarrega de fer els dibuixos que acompanyen moltes vegades als llibres?,De què no se separaria mai un traductor o traductora?,Qui ha de revisar que els textos d'un llibre estiguen ben escrits?,Corregir.,Fer la coberta del llibre.,Adaptar el text informàticament.,PREGUNTA 07,Els dissenyadors i maquetistes prenen decisions molt importants sobre diversos aspectes del llibre. Quina funció no és cosa seua?,Bé!,A les llibreries.,A les carnisseries.,A les escoles.,PREGUNTA 08,I els distribuïdors... què fan? A quin tipus d'establiments fan arribar els llibres?,Corregir.,PREGUNTA 01,Inventar històries.,Triar les obres que es publiquen.,La faena de l'editor implica moltes tasques diferents, però només una de les proposades és correcta. Quina?,Bé!,El promotor/a,El dissenyador/a,L'editor/a,I quan el llibre ja està a les llibreries, com ho saben els lectors i les lectores? Qui ho difon?,Bé!,PREGUNTA 09,PREGUNTA 10,Més de 20,Més de 3,Més de 5,Aleshores, quantes persones poden intervindre en la creació d'un llibre?,Bé!,Bé!,Bé!