Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

PHOTOALBUM

O legendzie współczesnych rycerzy

Ewa Majka

Cel lekcji

1. Znam wiersz K.I. Gałczyńskiego.

2. Porównuję tekst literacki

z rzeczywistością historyczną.

3. Charakteryzuję podmiot liryczny.

4. Wyodrębniam obrazy poetyckie.

5. Określam funkcję środków poetyckich.

6. Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi.

7. Korzystam z różnych źródeł wyszukując informację.

8. Rozróżniam prawdę historyczną od przekazu artystycznego.

9. Wzjađniam ynacenie utworu w budowaniu wyorcw patriotzcynzch.

Żołnierze Starachowic i obrońcy Westerplatte.

Wkrótce poznamy utwor poetycki,

wcześniej zapraszam Was na wirtualny spacer po
Muzeum II Wojny Światowej
i Westerplatte

Tu znajduje się Westerplatte.

I.K. Gałczyński

Posłuchaj ...

Żeby dobrze odczytać wymowę wiersza, zobacz, co naprawdę działo się we wrześniu 1939 roku

Najważniejsze daty 1939-1945

Prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte...

• 1 września 1939 r. – wkroczenie wojsk niemieckich na ziemie polskie,

• 17 września 1939 r. – atak Związku Radzieckiego na Polskę,
• 5 marca 1940 r. – zamordowanie oficerów polskich w Katyniu,
• 19 kwietnia 1943 r. – wybuch powstania w getcie warszawskim,
• 1 sierpnia 1944 r. – początek powstania warszawskiego,
• 8 maja 1945 r. – kapitulacja Niemiec.

Przeczytaj

.

Zapraszam na stronę
e-podręcznika .

Wykonaj zad. 2 a ze str. 286 w podręczniku lib kliknij tu, by je odczytać.

Zadania dla Was do wykonania w zeszycie:

- wskaż w omawianym wierszu obrazy poetyckie ,
- wypisz środki poetycdkie i określ ich funkcję ( zwróć szczególną uwagę na przenośniei epitety),
- scharakteryuj w tabelce 3 osoby w wierszu.
-

Nawiązanie do legendy

Cechy legendy:

- konkretne miejsce i określony czas,

- ukazanie wydarzeń ważnych ze względów historyczno-patriotycznych ,

- występowanie elementów realistycznych i fantastycznych,

- określone słownictwo, typu: słyszano, słyszeli pono,

Wymień w zeszycie elementy prawdopodobne i nieprawdopodobne zawarte w tekście.

Dlaczego utwór Gałczyńskiego możemy nazwać legendą o żołnierzach?

Podpowiedź -

1. Odszukaj informację o tym,ilu było w rzeczywistości obrońców na Westerplatte.

2. Potem skonfrontuj tę liczbę ze słowami poety o czwórkach które szły do nieba.

3. Czy wiesz , jak się nazywa zastosowany tu środek poetycki? To hiperbola.

4. Jak myślisz, dlaczego poeta ją wprowadził? Czy jej zastosowanie wpływa na legendarny charakter postaci i wydarzeń?

Przypomnij sobie legendę o śpiących rycerzach. Poszukaj analogię między nią a wierszem K. I. Gałczyńskiego.

Co można powiedzieć o bohaterach wiersza? Jakie postawy reprezentują?

Co udało się uzyskać poecie dzięki kontrastowemu zestawieniu obrazów poetyckich?

Wskaż dwa kontrastujące ze sobą obrazy poetyckie

1

Który fragment wskazuje z na czas akcji?

2

3

4

5

Jak rozumiesz ostatnią strofę wiersza?

„A lato było piękne tego roku”, „A na ziemi tego roku tyle wrzosu na bukiety” (wskazu-

je na wrzesień, kiedy to kwitną wrzosy).

Piękna słoneczna pogoda została skontrastowana z obrazem klęski :

„Kiedy się wypełniły dni i przyszło zgiąć latem, prosto do nieba czwórkami szli ; żołnierze z Westerplatte", " gwiżdżąc na szwabską armatę", "teraz wznosimy się wśród chmur"

Dzięki zestawieniu obrazu pięknej pogody z obrazem śmierci podkreślona zostaje wymowa emocjonalna wiersza , dzięki której żołnierze stają się współczesnymi rycerzami. Tak Gałczyński uczy się postaw patriotycznych.

Żołnierze wykazali się bohaterstwem, niezłomna postawą, walecznością .

Ostatnia strofa wyraża przekonanie, że jeśli kiedyś trzeba będzie, to żołnierze z Westerplatte powrócą, by znów walczyć o wolną ojczyznę.

Pamiętaj, że i on był kiedyś młody...