Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

PHOTOALBUM

O legendzie współczesnych rycerzy

Ewa Majka

Cel lekcji

1. Znam wiersz K.I. Gałczyńskiego.

2. Porównuję tekst literackiz rzeczywistością historyczną.

3. Charakteryzuję podmiot liryczny.

4. Wyodrębniam obrazy poetyckie.

5. Określam funkcję środków poetyckich.

6. Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi.

7. Korzystam z różnych źródeł wyszukując informację.

8. Rozróżniam prawdę historyczną od przekazu artystycznego.

9. Wzjađniam ynacenie utworu w budowaniu wyorcw patriotzcynzch.

Żołnierze Starachowic i obrońcy Westerplatte.

Wkrótce poznamy utwor poetycki,wcześniej zapraszam Was na wirtualny spacer poMuzeum II Wojny Światoweji Westerplatte

Tu znajduje się Westerplatte.

I.K. Gałczyński

Posłuchaj ...

Żeby dobrze odczytać wymowę wiersza, zobacz, co naprawdę działo się we wrześniu 1939 roku

Najważniejsze daty 1939-1945

Prosto do nieba czwórkami szliżołnierze z Westerplatte...

• 1 września 1939 r. – wkroczenie wojsk niemieckich na ziemie polskie,• 17 września 1939 r. – atak Związku Radzieckiego na Polskę,• 5 marca 1940 r. – zamordowanie oficerów polskich w Katyniu,• 19 kwietnia 1943 r. – wybuch powstania w getcie warszawskim,• 1 sierpnia 1944 r. – początek powstania warszawskiego,• 8 maja 1945 r. – kapitulacja Niemiec.

Przeczytaj

.Zapraszam na stronęe-podręcznika .

Wykonaj zad. 2 a ze str. 286 w podręczniku lib kliknij tu, by je odczytać.

Zadania dla Was do wykonania w zeszycie:- wskaż w omawianym wierszuobrazy poetyckie ,- wypisz środki poetycdkie i określ ich funkcję ( zwróć szczególną uwagę na przenośniei epitety),- scharakteryuj w tabelce 3 osoby w wierszu.-

Nawiązanie do legendy

Cechy legendy:- konkretne miejsce i określony czas,- ukazanie wydarzeń ważnych ze względów historyczno-patriotycznych ,- występowanie elementów realistycznych i fantastycznych,- określone słownictwo, typu: słyszano, słyszeli pono,

Wymień w zeszycie elementy prawdopodobne i nieprawdopodobne zawarte w tekście.

Dlaczego utwór Gałczyńskiego możemy nazwać legendą o żołnierzach?

Podpowiedź -1. Odszukaj informację o tym,ilu było w rzeczywistości obrońców na Westerplatte.2. Potem skonfrontuj tę liczbę ze słowami poety o czwórkach które szły do nieba.3. Czy wiesz , jak się nazywa zastosowany tu środek poetycki? To hiperbola.4. Jak myślisz, dlaczego poeta ją wprowadził? Czy jej zastosowanie wpływa na legendarny charakter postaci i wydarzeń?

Przypomnij sobie legendę o śpiących rycerzach. Poszukaj analogię między nią a wierszem K. I. Gałczyńskiego.

Co można powiedzieć o bohaterach wiersza? Jakie postawy reprezentują?

Co udało się uzyskać poecie dzięki kontrastowemu zestawieniu obrazów poetyckich?

Wskaż dwa kontrastujące ze sobą obrazy poetyckie

1

Który fragment wskazuje z na czas akcji?

2

3

4

5

Jak rozumiesz ostatnią strofę wiersza?

„A lato było piękne tego roku”, „A na ziemi tego roku tyle wrzosu na bukiety” (wskazu-je na wrzesień, kiedy to kwitną wrzosy).

Piękna słoneczna pogoda została skontrastowana z obrazem klęski :„Kiedy się wypełniły dni i przyszło zgiąć latem, prosto do nieba czwórkami szli ; żołnierze z Westerplatte", " gwiżdżąc na szwabską armatę", "teraz wznosimy się wśród chmur"

Dzięki zestawieniu obrazu pięknej pogody z obrazem śmierci podkreślona zostaje wymowa emocjonalna wiersza , dzięki której żołnierze stają się współczesnymi rycerzami. Tak Gałczyński uczy się postaw patriotycznych.

Żołnierze wykazali się bohaterstwem, niezłomna postawą, walecznością .

Ostatnia strofa wyraża przekonanie, że jeśli kiedyś trzeba będzie, to żołnierze z Westerplatte powrócą, by znów walczyć o wolną ojczyznę.

Pamiętaj, że i on był kiedyś młody...