Want to make creations as awesome as this one?

Alle informatie die je nodig hebt om een goede studie- en schoolkeuze te kunnen maken: een richting op Sint-Michiel Leopoldsburg, natuurlijk!

More creations to inspire you

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

Transcript

Deze interactieve presentatie maakt je wegwijs in de verschillende studiemogelijkheden op Sint-Michiel.Klik op de (bewegende) afbeeldingen of knoppen om je pad te kiezen en meer informatie te krijgen over onze verschillende richtingen.Daarnaast stellen we ook graag een aantal zaken voor waar we trots op zijn:,onze leerlingbegeleiding,de middagactiviteiten,onze mini's,de extra activiteiten en uitstappen op Sint-Michiel.,Vertel me meer!,Deze knop vertelt je waar je op kan klikken!,eerste graad,tweedederdegraad,Je wil graag informatie over,TROTSop!,Visie,1 en 2,3 tem 7,OKAN,Extra info en inschrijven,Informatie over OV4?Klik hier!,1e jaar A-stroom,De eerste graad,Het eerste jaar,1e jaar B-stroom,2e jaar B-stroom,2e jaar A-stroom,Het tweede jaar,Hier zijn weop!,wiezijnwij?,TROTS,Visie:,Extra info en inschrijven,Het eerste leerjaar A op Sint-Michiel,Latijn (A-stroom),Ligt jouw interesse bij klassieke talen en heb je talent voor het bestuderen van teksten, het leren over oude culturen?Dan is Latijn iets voor jou.Extra pittig: binnen deze optie krijg je ook voor Frans en wiskunde extra uitdaging.,Discovery is een brede richting.Binnen Discovery heb je twee Talent-uren waarin je kennis-maakt met 3 domeinen: Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn en STEM.Zo kan je jouw interesses en talenten ontdekken.,Discovery (A-stroom),Home,Het eerste jaar A staat open voor alle leerlingen met een getuigschrift van het basisonderwijs. Je kan kiezen uit twee richtingen.,Next,Lessentabel Latijn en Discovery,EngelsFransNederlandsNatuur, ruimte en techniekICTWiskundeGeschiedenisGodsdienstMens en samenlevingArtistieke vormingLichamelijke opvoedingLatijnTalentVerdieping/remediëring FransVerdieping/remediëring wiskunde,134614122220211,Wat na het 1e jaar?,1 Latijn,Home,1 Discovery,134614122224000,Wat na1 DISC?,De eerste graad op Sint-Michiel,1 Latijn (A-stroom),Home,2 Latijn,2 STEM-wetenschappen,2 Economie en organisatie,2 Moderne talen en wetenschappen,2 Maatschappij en Welzijn,1 Discovery(A-stroom),Mogelijke overgangen van het 1enaarhet 2e jaar,Het tweede leerjaar A op Sint-Michiel,Het tweede jaar A staat open voor alle leerlingen met een A-attest in het eerste jaar A.,Home,Basisoptie: 5 u,De leerlingen krijgen 5 uren die typisch zijn voor de basisoptie:Latijn (5u)STEM-wetenschappen (5u)Economie & organisatie (5u)Moderne talen (2u) &wetenschappen (3u)Maatschappij & welzijn (5u),Engels Frans Nederlands natuur, ruimte en techniek wiskundegeschiedenisgodsdienstartistieke vorminglichamelijke opvoeding,Algemene vorming: 25 u,2 3 4 442222,Jaartalent: 2 u,LatijnSTEM-wetenschappenEconomie & organisatieModerne talen &wetenschappenMaatschappij & welzijn,Economie, Maatschappij, STEM of TalenEconomie, Maatschappij of TalenMaatschappij, STEM of TalenEconomie, Maatschappij of TalenEconomie, STEM of Talen,De leerlingen maken kennis met een ander studiegebied:basisoptie: keuze uit:,(c) Disney,Het tweede jaar Basisoptie Latijn,Het tweede jaar Latijn staat open voor alle leerlingen met een A-attest in het eerste jaar Latijn.,Wat wordt verwacht?,Je slaagde voor het eerste jaar Latijn en je bent nog steeds gebeten door de Latijnse taal, geschiedenis, kunst, verhalen...Je beschikt over een flinke portie doorzettingsvermogen en vindt het niet erg om regelmatig te studeren.,Wat na ... ?,Na het tweede jaar Latijn kan je starten in alle richtingen in het derde jaar.Het 3e jaar Latijn binnen het domein Taal & Cultuur vormt natuurlijk een logisch vervolg op 2 Latijn.Op onze bovenbouw bieden wij daarnaast richtingen aan binnen de domeinenTaal & Cultuur, STEM, Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn.,Home,STEM,Je zet je ontdekkingstocht in de Romeinse cultuur voort en bouwt verder op wat je in het eerste jaar Latijn al leerde.Deze kennis wordt uitgebreid en je krijgt zo nog meer inzicht in Latijnse teksten en cultuur.Je krijgt extra uitdaging voor Frans, wiskunde en Natuur, Ruimte en Techniek.,Wat mag je verwachten?,Home 1e graad,Home 2e jaar,Het tweede jaar Basisoptie STEM-wetenschappen,Het tweede jaar STEM staat open voor alle leerlingen met een A-attest in het eerste jaar A.,Wat wordt verwacht?,Je hebt een brede algemene interesse en je bent verder vooral nieuwsgierig naar technische, wetenschappelijke en wiskundige systemen.Je hebt het eerste jaar A vlot doorlopen en bent bereid om je in te zetten.,Wat na ... ?,Na het tweede jaar STEM-wetenschappen kan je starten in alle richtingen in het derde jaar, behalve Latijn.Het 3e jaar STEM vormt natuurlijk een logisch vervolg op 2 STEM-wetenschappen.Op onze bovenbouw bieden wij verder richtingen aan binnen de domeinenTaal & Cultuur, Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn.,Science, Technology, Engineering en Mathematics, dat mag je verwachten!,Wat mag je verwachten?,Home,Eco & org,Ben je geïnteresseerd in exacte wetenschappen? Boeit de wereld van technologie en onderzoek jou? Ontwerp je graag zelf zaken en denk je graag na over hoe alles in elkaar zit?Dan is STEM-wetenschappen iets voor jou!Je krijgt extra uitdaging voor wiskunde en Natuur, Ruimte en Techniek.,Home 1e graad,Home 2e jaar,Het tweede jaar Basisoptie Economie & Organisatie,Het 2e jaar Economie & Organisatie staat open voor leerlingen met een A-attest in het 1e jaar A.,Wat wordt verwacht?,Je hebt een brede algemene interesse en je bent geïnteresseerd in economie. Je vraagt je af hoe bedrijven hun inkomsten en uitgaven organiseren en je bestudeert graag het gedrag van de consument en de producent.Je bent gedreven en hebt zin om zelf te ondernemen.,Wat na ... ?,Na het tweede jaar Economie & Organisatie kan je starten in alle richtingen in het derde jaar, behalve Latijn.Richtingen binnen het domein Economie & Organisatie in het derde jaar vormen natuurlijk een logisch vervolg.Op onze bovenbouw bieden wij daarnaast richtingen aan binnen de domeinenTaal & Cultuur, STEM en Maatschappij & Welzijn.,Wat mag je verwachten?,Hoe maken consumenten keuzes? Hoe dragen ze bij aan welvaart en welzijn? Welke invloed heeft de overheid op de economie? Wat is ondernemen en hoe word je een goede ondernemer?Als je graag het antwoord wil zoeken op deze vragen, dan zit je in Economie & Organisatie op de juiste plaats!,Home,Mod.Tal. & WET,Home 1e graad,Home 2e jaar,Het tweede jaar Basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen,Het 2e jaar Moderne Talen & Wetenschappen staat open voor leerlingen met een A-attest in het 1e jaar A.,Wat wordt verwacht?,Je hebt het eerste jaar A vlot doorlopen en je bent bereid je in te zetten.Naast een brede algemene interesse ben je vooral nieuwsgierig naar wetenschappelijke systemen. Verder ben je talig aangelegd en wil je je hierin verder ontwikkelen.,Wat na ... ?,Na het tweede jaar Moderne Talen & Wetenschappen kan je starten in alle richtingen in het derde jaar, behalve Latijn.Richtingen in het derde jaar binnen het domein STEM of Taal & Cultuur vormen natuurlijk een logisch vervolg.Op onze bovenbouw bieden wij verder richtingen aan binnen de domeinen Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn.,Wat mag je verwachten?,Ligt jouw interesse bij talen en heb je talent om creatief met taal aan de slag te gaan? Durf je daarnaast ook creatieve oplossingen te bedenken voor wetenschappelijke problemen?Dan is Moderne talen & wetenschappen dé richting voor jou!Je krijgt in deze optie extra uitdaging voor Frans en NRT.,Home,mtsch & welz,Home 1e graad,Home 2e jaar,Het tweede jaar Basisoptie Maatschappij & Welzijn,Het 2e jaar Maatschappij & Welzijn staat open voor leerlingen met een A-attest in het 1e jaar A.,Wat wordt verwacht?,Je bent sociaal aangelegd en je wil dit talent verder ontdekken. Thema’s zoals gedrag, wonen, hygiëne, voeding… zullen in deze richting aan bod komen. Je gaat zowel zelfstandig als in groep aan de slag om deze thema’s te bestuderen.,Wat na ... ?,Na het tweede jaar Maatschappij & Welzijn kan je starten in alle richtingen in het derde jaar, behalve Latijn.Richtingen in het derde jaar binnen het domein Maatschappij & Welzijn vormen natuurlijk een logisch vervolg.Op onze bovenbouw bieden wij daarnaast richtingen aan binnen de domeinenTaal & Cultuur, STEM en Economie & Organisatie.,Wat mag je verwachten?,Wil je graag weten hoe je een persoonlijke en gezonde levensstijl kan ontwikkelen met aandacht voor de leefomgeving? Wil je begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen in verschillende sociale groepen? Dan zit je in Maatschappij en welzijn op de juiste plaats!In deze richting voorzien we extra ondersteuning voor Frans en wiskunde.,Home 1e graad,Home 2e jaar,Next,Home,Het eerste leerjaar B op Sint-Michiel,GROW! (eerste jaar B) is er voor leerlingen die geen getuigschrift van het basisonderwijs hebben.,Home,In de algemene vakken werk je aan basiskennis en -vaardigheden. Hierbij staat je eigen leefwereld centraal.Een beperkte klasgroep bevordertje persoonlijke begeleiding en jeleerproces. Het tempo en demoeilijkheidsgraad zijn hiervooraangepast aan je persoonlijkesituatie.Tijdens de 2 Talent-uren maak jekennis met tweedomeinen:Economie & OrganisatieenMaatschappij & Welzijn.,GROW! (B-stroom),GROW!,In het lessenpakket hebben de leerlingen in GROW! zowel voor Nederlands als voor Frans een uur remediëring / verdieping.Op basis van de resultaten op dat moment krijgt de leerling een herhaling van de basisdoelen (remediëring) of worden de basisdoelen net verbreed en verdiept (verdieping).,Remediëring en verdieping,Wat na 1 GROW?,Als je het eerste jaar GROW! succesvol beëindigt, kan je opnieuw starten in het eerste jaar A of je kan doorstromen naar 2 Welzijn & Organisatie.,Next,Lessentabel GROW!,EngelsFransNederlandsNatuur, ruimte en techniekICTWiskundeMaatschappelijke vormingGodsdienstArtistieke vormingLichamelijke opvoedingTalentVerdieping/remediëring FransVerdieping/remediëring Nederlands,1247143222211,Wat na1 DISC?,Home,Wat na het 1e jaar?,Het tweede leerjaar B op Sint-Michiel,2 Welzijn & Organisatie is er voor leerlingen die slaagden voor het eerste jaar GROW! en voor leerlingen die vanuit het eerste leerjaar A naar Welzijn & Organisatie georiënteerd worden.,In de algemene vakken werk je aan basiskennis en -vaardigheden. Hierbij staat je eigen leefwereld centraal.Een beperkte klasgroep bevordertje persoonlijke begeleiding en jeleerproces. Het tempo en demoeilijkheidsgraad zijn hiervooraangepast aan je persoonlijkesituatie.Tijdens de 2 Talent-uren maak jekennis met tweedomeinen:Economie & OrganisatieenMaatschappij & Welzijn.,Welzijn & Organisatie,In het lessenpakket hebben de leerlingen in 2 Welzijn & Organisatie zowel voor Nederlands als voor Frans een uur remediëring / verdieping.Op basis van de resultaten op dat moment krijgt de leerling een herhaling van de basisdoelen (remediëring) of worden de basisdoelen net verbreed en verdiept (verdieping).,Remediëring en verdieping,Wat na 2 Welzijn & Organisatie?,Na 2 Welzijn & Organisatie kan je op onze bovenbouw doorstromen naar richtingen in 3BSO binnen de domeinen Organisatie & Logistiek of Zorg & Welzijn.,Home,Next,Lessentabel 2 Welzijn & Organisatie,EngelsFransNederlandsNatuur, ruimte en techniekWiskundeMaatschappelijke vormingGodsdienstArtistieke vormingLichamelijke opvoedingBasisoptie Maatschappij en WelzijnBasisoptie Economie en OrganisatieVerdieping/remediëring FransVerdieping/remediëring Nederlands,2133322225511,Wat na1 DISC?,Home,Wat na het 2e jaar?,Opendeurdag Sint-Michiel,1A,2A,1B,Wiskunde,2B,in de 1ste graad,1STE LEERJAAR A,1Discovery,1Latijn,Next,HOME wiskunde,Basispakket,Differentiatie,Inhoud,Home,wiskunde-FUN,Kennis en inzicht in de wiskunde verwerven door definities, begrippen, eigenschappen,... te onderzoeken.Wiskundige vaardigheden testen zoals verbanden leggen en computergebruik.Attitudes kweken zoals orde en nauwkeurigheid.,VS,Gelijkenissen,In Discovery is er een lesuur voorzien voor differentiatie waar extra uitdaging wordt gegeven of aan remediëring wordt gedaan.De leerinhouden zijn hetzelfde, maar een snellere beheersing wordt verwacht bij Latijn zodat ook zij ruimte hebben voor verdieping en remediëring in het basispakket van4 lesuren.,Verschillen,Back,Home,wiskunde-FUN,1STE LEERJAAR B,1Grow,Basispakket,Inhoud,Home,HOME wiskunde,wiskunde-FUN,2STEM Wetenschappen,2Economie & Organisatie,2DE LEERJAAR A,2Moderne Talen-Wetenschappen,2Latijn,2Maatschappij & Welzijn,Inhoud,Basispakket,Home,HOME wiskunde,wiskunde-FUN,2DE LEERJAAR B,2Welzijn & Organisatie,Basispakket,Inhoud,Home,wiskunde-FUN,HOME wiskunde,Wiskunde leuk?Reken maar!,Maths song,Denkvraag,Rijtjes,Pi-droedels,Home,Vernieuwing secundair onderwijs:veel vraagtekens,De vernieuwing van het secundair onderwijs start volgend schooljaar in het 2de jaar met de richtingen uit de presentatie.Voor de volgende jaren is nog heel weinig bekend. We weten dus nog niet welke studierichtingen we precies kunnen aanbieden.We sommen even op wat we wel weten op dit moment:,Wat weten we?,We bieden richtingen aan binnen volgende domeinen:,Domeinen,Finaliteit,Economie & OrganisatieMaatschappij & WelzijnSTEMTaal & Cultuur,Finaliteit Doorstroom: voorbereiding hoger onderwijsDubbele finaliteit: voorbereiding op hoger onderwijs en/of jobFinaliteit Arbeidsmarkt: voorbereiding op job,ASO, BSO, TSO verdwijnen en maken plaats voor:,Bovenbouw,Home,MEER Info,De tweede en derde graad op Sint-Michiel,Domein Economie,Domein Latijn,Domein STEM,DomeinSociale Wetenschappen,Binnen het domein Economie leer je nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit.In dit domein vind je richtingen in ASO (voorbereiding hoger onderwijs), TSO (voorbereiden op hoger onderwijs of job) en BSO (voorbereiden op job).,Binnen het domein Latijn breid je je kennis van de Latijnse taal en cultuur verder uit.Deze ASO-richting is gericht op doorstroom naar hoger onderwijs,,Binnen het domein STEM - wetenschappen ligt de klemtoon op de wetenschappen. Een van de belangrijkste doelen is probleem-oplossend denken, zodat je zelf wiskundige en wetenschappelijke problemen leert op te lossen.De richtingen binnen dit domein zijn gericht op doorstroom naar hoger onderwijs,,Het domein Sociale wetenschappen is er voor sociaal voelende leerlingen met een interesse in mens en maatschappij.In dit domein vind je richtingen in TSO (voorbereiden op hoger onderwijs of job) en in BSO (voorbereiden op job).,Home,lessentabel 2e graad,lessentabel 3e graad,LatijnEconomieSTEM-projectDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingPlastische opvoeding,-4-035/4411114/522121,3e jaar - 4e jaar,-4-225/4411114/522120,Lessentabel 2e graad - ASO,Economie,4--035/4411114/522121,4--225/4411114/522120,3e jaar - 4e jaar,3e jaar - 4e jaar,Wetenschappen-STEM,Latijn,--803441000522021,--822441000522020,Next,Terug naar 2e GR,3e jaar - 4e jaar,Lessentabel 2e graad - TSO,Sociale en Technische Wetenschappen,3e jaar - 4e jaar,Marketing & Ondernemen,BedrijfsconomieSociale wetenschappenIntegrale opdrachtenDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoeding,6--03441241232,6--12441241232,-36-2341431212,-36-2341431212,Next,Terug naar 2e GR,3e jaar - 4e jaar,Lessentabel 2e graad - BSO,Voeding - Verzorging,3e jaar - 4e jaar,Office & Retail,Administratie & retailVoeding-verzorgingEngels FransNederlandsProject Algemene VakkenGodsdienst(Toegepaste) informaticaLichamelijke OpvoedingMuzikale OpvoedingPlastische Opvoeding,12-34362-2--,12-34362-2--,-16-2-621212,-16-2-621212,Terug naar 2e GR,Lessentabel 3e graad - ASO,EconomieLatijnDuitsEngelsFransAardrijkskundeBiologieChemieFysicaNatuurwetenschappenWiskundeInformaticaWetensch. tekenen,5e 6e,---232122-611,La-MT La-Wi,Ec-MT Ec-Wi,MT-We We-Wi,NederlandsEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie,5e 6e,5e 6e,5e 6e,5e 6e,5e 6e,alle opties,412221,5e 6e,402222,Afhankelijk van optie,---231222-611,--2342122-4--,--2341222-4--,-4-231112-6--,-4-231121-6--,-43/2341---23/4--,4--231112-6--,4--231121-6--,4-3/2341---23/4--,Terug naar 3e GR,Next,Lessentabel3e graad - TSO,BedrijfseconomieOffice managementRechtSociale WetenschappenIntegrale opdrachtenDuitsEngelsFransNederlandsSpaansAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding,-52--33451112122,-52--33442112122,5e 6e,9----2344-113122,9----2344-113122,5e 6e,---46-234-143122,---46-234-143122,5e 6e,Marketing & Ondernemen,Office Management & Communicatie,Sociale en Technische Wetenschappen,Terug naar 3e GR,Next,,Administratief medewerkerLogistiek medewerkerStageThuis -en bejaardenzorgVerzorgingEngels FransNederlandsProject Algemene VakkenGodsdienstLichamelijke OpvoedingSeminarie (koken)Seminarie (expressie),--10-10-2-422-2,944--232422--,--10-10-2-422-2,6212--22-422--,Office:Logistiek Assistent,Thuis -en bejaardenzorg,5e 6e 5e 6e 7e,--144--2-422-2,Lessentabel 3e graad - BSO,Verzorging,Terug naar 3e GR,DomeinEconomie,Binnen het domein economie bieden wij richtingen aan in ASO, TSO en BSO.De richtingen Economie (2de graad) en Economie-moderne talen / Economie-wiskunde (3de graad) bereiden de leerling voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele en academische bachelor). Deze richtingen zijn vrij theoretisch.Voor wie het iets praktischer wil, is er Marketing & Ondernemen. Als je graag talen doet, kan je in de derde graad ook kiezen voor Office Management & Communicatie. Beide richtingen bereiden ook voor op hogere studies (professionele bachelor, graduaat).Heel veel oog voor de praktijk is er in Office & Retail (2de graad) en Office: logistiek assistent (3de graad).,Next,Home,ASOTSOBSO,ASOVoorbereiding op verder studeren in hoger onderwijs,Domein Economie,VS,VS,,2e graadMarketing en ondernemen3e graad Marketing en ondernemenOffice management & communicatie,2e graadEconomie,BSOVoorbereiding op werken,TSOVoorbereiding op hoger onderwijsen / ofwerken,2e graadOffice en Retail3e graad Office: Logistiek assistent,HomePAGE,2e graadMarketing & ondernemen,2e graadOffice & Retail,3e graadEconomie - moderne talenEconomie - wiskunde,3e graadMarketing & OndernemenOffice management & Communicatie,3e graadOffice: Logistiek assistent,Wat brengt de toekomst?,Economie,Wat kan je verwachten?,Klemtonen binnen de richting Economie(2de graad),Nadenken over economische verschijnselen (vb. waarom werken mensen?), bewust worden van maatschappelijke problemen, werken aan inzicht en vaardigheden,Wat wordt van je verwacht?,Back,Home,interesse in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingenopen staan voor vrij theoretische aanpak,Domein Economie: Economie-Moderne talen of Economie-Wiskunde (ASO), Marketing & Ondernemen of Office Management & Communicatie (TSO)Andere : Moderne talen-Wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde (ASO), Sociale en Technische Wetenschappen (TSO),Next,4035/4411114/522121,EconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingPlastische opvoeding,Lessentabel Economie 2e graad,4225/4411114/522120,3e jaar - 4e jaar,Home,Back,3e gr,Economie,Professionele en academische bachelors zoals bedrijfs-, communicatie- of office management, handelswetenschappen...Vanuit Economie-wiskunde daarnaast ook naar richtingen met een sterkere wiskundige component, vb. handelsingenieur, (toegepaste) economische wetenschappen...,Nadenken over macro-economische vraagstukken (vb. de rol van de overheid), bewust worden van maatschappelijke problemen, werken aan inzicht en vaardigheden door sterke focus op actualiteit,Klemtonen binnen de richtingenEconomie-Moderne talen enEconomie-Wiskunde(3de graad),interesse in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingen,open staan voor vrij theoretische aanpakvoor EcWi: goede voorkennis wiskunde (W5 sterk aangeraden)voor EcMT: interesse in en aanleg voor vreemde talen,Home,Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Wat brengt de toekomst?,Back,Next,EconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie,43/2344123/412221,Lessentabel Economie - moderne talen,5e jaar - 6e jaar,43/2344123/402222,vergelijking EM en EW,Lestabel Eco-Wiskunde,Home,Back,5e jaar - 6e jaar,EconomieEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie,42341112602222,Lessentabel Economie - wiskunde,42341121612221,Home,Lestabel Eco-Mod.talen,vergelijking EM en EW,Back,Economie - Wiskunde / Moderne Talen,4023411210612221,Lessentabel Economie-Wiskunde vs. Economie-Moderne talen,EconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaNatuurwetenschappenWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie,Back,Next,Home,5 6 5 6,4023411120602222,43/2344100023/412221,43/2344100023/402222,Marketing & Ondernemen,voortzetting in Marketing & Ondernemen (3de graad TSO)bij interesse in talen: Office Management & Communicatie (TSO)of overstap naar Office: Logistiek Assistent (BSO),focus op ondernemerschap, werking van een bedrijfdubbel boekhouden (aankoop, verkoop, personeelskosten...)marketing: verkopen moet je lerenconcrete ICT-toepassingen,Klemtonen binnen de richtingMarketing & Ondernemen (Handel)(2de graad),interesse in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingen en in hoe bedrijven werkenopen staan voor theorie, naast praktische toepassingen,Home,Wat wordt van je verwacht?,Wat kan je verwachten?,Wat brengt de toekomst?,Back,Next,BedrijfsconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoeding,603441241232,3e jaar - 4e jaar,Lessentabel Marketing & Ondernemen,Home,3e gr,612441241232,Back,Office & Retail,Voortzetting in Office: Logistiek assistent (3de graad BSO),focus op praktijkgericht onderwijsje leert administratieve taken verrichten, werken met documenten en formulieren, een klantgerichte houding ontwikkelen bij externe en interne contacten,Klemtonen binnen de richting Office & Retail(Kantoor)(2de graad),interesse in hoe bedrijven praktisch georganiseerd zijnnauwgezet, stipt en ordelijk werkenopen staan voor veel praktijk, naast was theoriezowel individueel als in groep kunnen werken,Back,Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Wat brengt de toekomst?,Home,Next,Administratie & retailEngels FransNederlandsProject Algemene VakkenGodsdienstLichamelijke Opvoeding,12343622,3e jaar - 4e jaar,Lessentabel Office & Retail,12343622,Home,Next,Back,Marketing & Ondernemen,Professionele bachelors in het hoger onderwijs: bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management, lerarenopleiding...,focus op ondernemerschap, werking van een bedrijf:prijsbeleid, marketing, recht, boekhouden... in de praktijk gebracht via mini-ondernemingconcrete ICT-toepassingen,Klemtonen binnen de richting Marketing & Ondernemen (Handel)(3de graad),interesse in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingen en in hoe bedrijven werkenopen staan voor theorie, naast praktische toepassingen,Home,Wat wordt van je verwacht?,Wat kan je verwachten?,Wat brengt de toekomst?,Back,Next,92344113122,BedrijfsconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding,5e jaar - 6e jaar,92344123122,Lessentabel Marketing & Ondernemen,Home,Next,Back,Office Management & Communicatie,Professionele bachelors in het hoger onderwijs: veel van onze leerlingen stromen door naar richtingen als office management, communicatiemanagement, lerarenopleiding en de minder economisch gerichte afstudeerrichtingen binnen bedrijfs-management,focus op een vlotte taalvaardigheid, ook in een bedrijfscontext (zakelijke communicatie)ICT als hulpmiddel in een bedrijfpraktijk via fictief reisbureau,Klemtonen binnen de richting Office Management & Communicatie (Secretariaat-Talen)(3de graad),interesse in hoe bedrijven praktisch georganiseerd zijninteresse in en aanleg voor talennauwgezet, stipt en ordelijk werkenopen staan voor theorie, naast praktische toepassingen,Home,Wat wordt van je verwacht?,Back,Wat brengt de toekomst?,Wat kan je verwachten?,Next,Office managementRechtDuitsEngelsFransNederlandsSpaansAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding,5233451112122,5e jaar - 6e jaar,5233442112122,OMC vs MO,Lessentabel Office Management & Communicatie,Home,Back,BedrijfseconomieOffice managementRechtDuitsEngelsFransNederlandsSpaansAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding,05233451112122,Lessentabel MO vs OMC,05233442112122,Home,5e - 6e,90023440113122,90023440113122,5e - 6e,Back,Office: Logistiek Assistent,Na Office: Logistiek assistent kan je meteen aan de slag in de administratieve of logistieke sector.Je kan je ook specialiseren in een 7e jaar BSO zodat je het diploma secundair onderwijs behaalt. Daarna kan je eventueel starten aan een graduaat of professionele bachelor.,,Klemtonen binnen de richting Office: Logistiek Assistent(Kantoor)(3de graad),graag leren vanuit de praktijk: handen uit de mouwen!je legt makkelijk contact met collega's en klantenje leert gaandeweg zelf plannen en organiseren,Back,Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Wat brengt de toekomst?,Home,focus op praktijkgericht onderwijs via stagesde basismodule 'administratief medewerker' uit de 2e graad wordt verder uitgediept en versterkt met het pakket 'logistiek medewerker',Next,Administratief medewerkerLogistiek medewerkerStageEngels FransNederlands (Zakelijke comm.)Project Algemene VakkenGodsdienstLichamelijke Opvoeding,944232422,5e jaar - 6e jaar,Lessentabel Office: Logistiek Assistent,6212220422,Home,Back,DomeinLatijn,ASO,De richtingen Latijn(2de graad) en Latijn-moderne talen / Latijn-wiskunde (3de graad) bereiden de leerling voor op verder studeren in hoger onderwijs. Deze richtingen zijn vrij theoretisch.,ASOVoorbereiding op verder studeren in hoger onderwijs,Home,2e graadLatijn,3e graadLatijn - moderne talenLatijn - wiskunde,Klemtonen binnen de richting Latijn(2de graad),Verder bouwen op kennis van de eerste graad.Gelijkenissen en verschillen tussen de Latijnse taal en de moderne talen onderzoeken, antieke cultuur bestuderen.Inzicht krijgen in de denkwereld van de Romeinen via Latijnse schrijvers zoals Caeser en Ovidius.,Latijn,Wie Latijn studeert, is geboeid door taal, zowel door de klassieke literatuur als door de moderne talen. Je beschikt over voldoende inzicht om de ingewikkelde taalstructuren van het Latijn te verwerken. .,Domein Latijn: Latijn-Moderne talen of Latijn-Wiskunde (ASO), afhankelijk van je interesse en aanleg.Andere : Economie of Wetenschappen (steeds gecombineerd met moderne talen of wiskunde) zijn allemaal mogelijk.,Home,Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Back,Wat brengt de toekomst?,Next,3e jaar - 4e jaar,4035/4411114/522121,LatijnDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingPlastische opvoeding,Lessentabel Latijn 2e graad,4225/4411114/522120,Home,Next,Back,Klemtonen binnen de richtingenLatijn-Moderne talen enLatijn-Wiskunde(3de graad),geboeid door taal, zowel de klassieke literatuur als moderne talen, voldoende inzicht om ingewikkelde taalstructuren te verwerken.interesse in kunst en cultuur, aanleg voor talenvoor LaWi: sterk in wetenschappen en wiskunde (W5 aangeraden)voor LaMT: aanleg voor en interesse in moderne vreemde talen,Nadenken over macro-economische vraagstukken (vb. de rol van de overheid), bewust worden van maatschappelijke problemen, werken aan inzicht en vaardigheden door sterke focus op actualiteit,Professionele en academische bachelors zoals rechten, psychologie, geschiedenis, taal- en letterkunde...Vanuit Latijn-wiskunde daarnaast ook naar richtingen met een sterkere wiskundige component, vb. geneeskunde, biomedische en farmaceutische wetenschappen, ingenieurswetenschappen...,Latijn,Wat brengt de toekomst?,Home,Wat kan je verwachten?,Back,Wat wordt van je verwacht?,Next,LatijnDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie,5e jaar - 6e jaar,43/2344123/402222,Lessentabel Latijn - moderne talen,43/2344123/412221,Lestabel LW,Home,Next,Back,42341112602222,42341121612221,LatijnEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie,5e jaar - 6e jaar,Lessentabel Latijn - wiskunde,Lestabel LM,LM vs LW,Home,Back,Lessentabel Latijn-Wiskunde vs. Latijn-Moderne talen,5 6 5 6,Latijn - Wiskunde / Moderne Talen,4023411210612221,4023411120602222,43/2344100023/412221,43/2344100023/402222,LatijnDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaNatuurwetenschappenWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie,Home,Back,DomeinSTEM - Wetenschappen,ASO,Binnen het domein wetenschappen bieden wij richtingen aan in ASO.De richtingen Wetenschappen - STEM(2de graad) en Moderne talen - Wetenschappen en Wetenschappen - Wiskunde(3de graad) bereiden de leerling voor op verder studeren in hoger onderwijs. Deze richtingen zijn vrij theoretisch.,Home,Next,Klemtonen binnen de richting Wetenschappen(2de graad),Nadenken over wetenschappelijke vraagstukken en probleemoplossend denken staan hier centraal. Binnen STEM groepeerden we de wetenschapsvakken, informatica en wetenschappelijk tekenen tot één vak waarin we vooral projectmatig werken aan wetenschappelijke competenties.,Wetenschappen,Je hebt een duidelijke interesse voor exacte wetenschappen en wiskunde. Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaringen.,Domein Wetenschappen: Moderne talen-Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde (ASO)Andere : Economie-Moderne talen of Economie-Wiskunde (ASO) of Marketing en Ondernemen (Handel) ofOffice Management en Communicatie (Secretariaat – Talen) Sociale en Technische Wetenschappen (TSO),Home,Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Back,Wat brengt de toekomst?,Next,3e jaar - 4e jaar,85034412221,STEM-projectWiskunde Duits EngelsFransNederlandsAardrijkskunde GeschiedenisGodsdienstLichamelijke OpvoedingPlastische opvoeding ,Lessentabel 2e graad: Wetenschappen-STEM,85224412220,Home,Next,Back,Klemtonen binnen de richtingenModerne talen-Wetenschappen enWetenschappen-Wiskunde(3de graad),MtWe: aanleg voor en interesse in talen, ook geboeid door wetenschappelijke vakkenWeWi: sterk in wiskunde (5u in 2e gr sterk aanbevolen) en sterke interesse in wetenschappen.,Binnen de wetenschapsvakken vertrek je van proefondervindelijke waarneming en kom je via interpreteren en redeneren tot algemene regels en wetmatigheden.,Voorbereiding op professionele -en academische bachelors met klemtonen op talen/wiskunde en wetenschappenMtWe: communicatiewetenschappen, toegepaste taalkunde, biomedische laboratoriumtechnologie,WeWi: geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen...,Wetenschappen,Wat brengt de toekomst?,Home,Wat kan je verwachten?,Back,Wat wordt van je verwacht?,Next,5e jaar - 6e jaar,Lessentabel 3e graad:Moderne talen - Wetenschappen,Lestabel WEWI,AardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeDuitsEngelsFransNederlandsEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie,12224234412221,21224234402222,Home,Back,5e jaar - 6e jaar,Lessentabel 3e graad:Wetenschappen-Wiskunde,AardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeEngelsFransNederlandsEstheticaGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingSeminarieWetensch. tekenen ,122262341221212,212262340221221,Lestabel mtwe,Lestabel EM,MW vs WW,Home,Back,Lessentabel 3e graad: Moderne talen-Wetenschappen vs. Wetenschappen-Wiskunde,5e jaar 6e jaar 5e jaar 6e jaar,MT-Wet. vs Wet.-Wisk,AardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeDuitsEngelsFransNederlandsEstheticaGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingSeminarieWetensch. tekenen ,1222423441220210,2122423440220220,1222602341221211,2122602340221221,Home,Back,DomeinSociale Wetenschappen,TSOBSO,Binnen het domein Sociale Wetenschappen bieden wij richtingen aan in TSO en BSO.De richting Sociale en Technische Wetenschappen (2e + 3e graad) biedt een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Je leert hoe de mens functioneert in de samenleving. De wetenschappen worden theoretisch benaderd en praktisch toegepast.Ben je nog meer praktisch dan theoretisch aangelegd, dan kan je terecht in de richtingVerzorging-Voeding (2e graad) en Verzorging (3e graad). Deze richting bereid je voor op een taak in de sector van kinder-, thuis- of bejaardenzorg. Onze school biedt een 7e jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige aan.,Next,Home,Klemtonen binnen de richting Sociale en Technische Wetenschappen(2de graad),Je vergaart veel kennis enerzijds en werkt aan sociale, technische, creatieve en expressieve vaardigheden anderzijds.,Sociale Wetenschappen,Je bent sociaal voelend en creatief, hebt een brede interesse in mens en maatschappij en hebt aanleg voor wetenschappen.,3e graad: Domein Sociale Wetenschappen:Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)3e graad: Domein Economie:Taalsterke leerlingen kunnen ook naar de richting Office Management en Communicatie, maar moeten dan wel Duits bijwerken,Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Back,Wat brengt de toekomst?,Next,Home,3e jaar - 4e jaar,436132341212,NatuurwetenschappenSociale wetenschappenIntegrale opdrachtenAardrijkskundeWiskundeEngelsFransNederlandsGeschiedenisGodsdienst(Toegepaste) informaticaLichamelijke opvoeding,Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen,436132341212,Next,Back,Home,Klemtonen binnen de richting Sociale en Technische Wetenschappen(3de graad),Je ontwikkelt sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden. Je leert natuur- en sociaalwetenschappelijke thema's onderzoeken en persoonsgebonden activiteiten organiseren.,Sociale Wetenschappen,Je bent sociaal voelend en creatief, hebt een brede interesse in mens en maatschappij en hebt aanleg voor wetenschappen.,Je kan verder studeren in een 7e jaar Se-n-Se TSO of in een professionele bachelor in het hoger onderwijs zoals vroedkunde, orthopedagogie, lerarenopleiding, verpleegkunde, ergotherapie, voedings- en dieetkunde, farmaceutische en biologische technieken, ...,Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Back,Wat brengt de toekomst?,Next,Home,5e jaar - 6e jaar,44613234122,NatuurwetenschappenSociale wetenschappenIntegrale opdrachtenAardrijkskundeWiskundeEngelsFransNederlandsGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding,Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen,44613234122,Back,Home,Klemtonen binnen de richting Verzorging-Voeding(2de graad),Je maakt in eenvoudige leersituaties en onder directe begeleiding kennis met de wereld van de zorg en diensten. Gaandeweg ontdek je je eigen kwaliteiten, mogelijkheden en interesses.,Sociale Wetenschappen,Je bent sociaal voelend en wilt je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen. Je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid.,3e graad: Domein Sociale Wetenschappen:Verzorging (BSO),Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Back,Wat brengt de toekomst?,Wat wordt van je verwacht?,Wat kan je verwachten?,Next,Home,3e jaar - 4e jaar,162621212,Voeding-VerzorgingFransProject algemene vakkenGodsdienst(Toegepaste) informaticaLichamelijke opvoedingMuzikale opvoedingPlastische opvoeding,Lessentabel Verzorging-Voeding,162621212,Next,Back,Home,Klemtonen binnen de richting Verzorging(3de graad),Je leert zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen. Er is veel praktijk op school en er zijn uitgebreide stages, zowel in de woonzorg als in de kinderopvang.,Sociale Wetenschappen,Je bent sociaal voelend en wilt je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen. Je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid.,Je kan op onze school doorstromen naar het 7e jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige en daarna eventueel naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs. Ook andere specialisatiejaren zoals kinderzorg zijn mogelijk, net als verpleegkunde in HBO5. Je kan ook meteen aan de slag op de arbeidsmarkt.,Wat kan je verwachten?,Wat wordt van je verwacht?,Back,Wat brengt de toekomst?,Wat wordt van je verwacht?,Wat kan je verwachten?,Next,Home,5e jaar - 6e jaar - 7e jaar,10-1024222-,StagesThuis- en bejaardenzorgVerzorgingFransProject algemene vakkenGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie (expressie)Seminarie (koken),Lessentabel Verzorging-Voeding,10-1024222-,144-242222,Back,Home,Leef- en leerzorg,Hier zijn wij TROTS op!,Middag-activiteiten,In goed gezelschap,Uitstappen en activiteiten,De leerlingcentraal,Talent in actie,Mini-ondernemingen,Al jarenmet voorsprongde beste van Limburg!,Home,Oudercomité,Ouders in actie,Leerloopbaan,In de eerste plaats staan vakleerkrachten en coaches paraat voor een goede begeleiding van al onze leerlingen.Daarnaast zorgen de pedagogisch directeur en 7 leerlingbegeleiders voor extra ondersteuning.Het welbevinden van onze leerlingen staat immers centraal op Sint-Michiel.Elke dag opnieuw werken we met zijn allen aan een positief schoolklimaat. Daardoor zijn we een zorgzame, gemoedelijke school waar elke leerling zich verbonden voelt.De 7 leerlingbegeleiders van het begeleidingsteam hebben elk hun eigen expertise en ze staan in voor de leef- en leerzorg voor al onze leerlingen.Ze werken op 4 domeinen:,Fysiek welzijn,Leerlingbegeleiding opSint - Michiel,Socio-emotionele ontwikkeling,Leerzorg,Back,naar middag-activiteiten,Home,Meer info,Talenten staan centraal in onze visie.We vinden het dan ook belangrijk dat we onze leerlingen de kans geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.Eén manier om dit te doen is via onze middagactiviteiten.Sport je graag, of ben je eerder een knutselaar? Wil je meeschrijven aan de schoolkrant, of schitter je liever als acteur? Zoek je de spotlights als danser of achter een microfoon, of speel je liever een potje schaak? Maak je de school nog leuker door je inbreng in het leerlingenparlement Chill(MS) of bij de JOSsen (BB)?,Samen sporten, acteren, schrijven, zingen, spelen...,Middagactiviteiten opSint - Michiel,Talent ontdekken en ontwikkelen,Foto's!,Back,Er is vast ook een activiteit voor jou!,en,naar mini's,(Je hebt de foto's toch bekeken?),Home,JOS is het inspraakorgaan voor de leerlingen van de Bovenbouw.De Jossenraad is een vaste groep leerlingen uit de verschillende jaren die als een echt team op regelmatige basis vergaderen, activiteiten organiseren en de inspraak van de leerlingen garanderen. Een rode loper en een ontbijt op de eerste schooldag, een actie voor het goed doel, de acties rond welbevinden van rodeneuzendag, maar ook opleiding voor deze leerlingen rond participatie en vergadertechnieken, discussies over onderwijshervormingen en organisaties... Maar één van de hoogtepunten is toch steeds de organisatie van het onvergetelijke jaarlijkse galabal. Het Jossenparlement is een open inspraakmoment voor alle leerlingen van de school. Hier worden de agendapunten besproken die de Jossenraad voorstelt. Telkens opnieuw proberen onze Jossen op een leuke, interactieve, losse manier de mening van zoveel mogelijk leerlingen te verzamelen om hiermee gewapend naar de directie te trekken. Jos in actiezijn dan weer leerlingen die rond bepaalde acties de krachten bundelen om zo leuke activiteiten te organiseren voor de andere leerlingen. Ook hier is de organisatie en planning in handen van de Jossenraad.,JOS!,Jongerenopschool,Next,HOME,JOSinactie,Acties vandeJOSSEN,terug naar middagactiviteiten,naar middagsport,Zowel op de middenschool als op de bovenbouw kunnen de leerlingen 's middags sporten.Naast recreatief voetballen, basketten of volleyballen op het voetbalveld en op de speelplaats, kunnen de leerlingen ook deelnemen aan de klascompetities.De sportleerkrachten organiseren deze wedstrijden doorheen het hele schooljaar in de meest uiteenlopende sporten. Naast het traditionele voetbal, basketbal en volleybal, halen leerlingen het competitiegevoel naar boven bij tafeltennis, hockey, dodgeball en badminton.Daarnaast neemt onze school ook regelmatig deel aan interscholenwedstrijden.,Middagsport,terug naar middagactiviteiten,naar foto-presentatie,naar miniondernemingen,terug naar middagactiviteiten,Vers van de pers!,Next,Brainstormen naar een succesvol product of dienst, naar het gat in de markt. En dan met echt geld van echte aandeelhouders aan de slag!Maar het draait niet enkel om geld. Elk talent, elk karakter, echt iedereen kan zijn talent laten groeien in de mini.Creatieve honderdpoten voor de reclamecampagne, ICT-wizards voor de website of die knappe presentatie, cijferbijters als financieel directeur, handige Harry / Harriet om het product piekfijn uit te werken of de aantrekkelijke verkoopstand te bouwen? Wordt de natuurlijke leider de geknipte CEO en het podiumbeest onze topverkoper…. ? En dan met trots proberen de consumenten te overtuigen, zowel in een echt shoppingcenter als digitaal. Daarnaast gaan we ook op bedrijfsbezoeken en we nemen deel aan seminaries en evenementen. Tijdens verschillende wedstrijden gaan we ook de concurrentie aan met andere Limburgse en Vlaamse scholen. En we zijn daar niet vals bescheiden over: wij zijn al jaren de besten van Limburg! (Check ons palmares door op de beker te klikken!) Zowel de leerlingen van 6ASO als de leerlingen van 6 Marketing & Ondernemen krijgen de kans om zich te ontplooien binnen dit project.,Beste Limburgse mini's,Mini-ondernemen: maxi-presteren!,Talent ontwikkelen in diverse functies,Mini's in actie,Back,Next,naar activiteiten,(Je hebt palmares en foto's toch bekeken?),Home,terug naar middagactiviteiten,naar activiteiten en uitstappen,,Presenteren voor aandeelhouders,Verkoopstechnieken om klanten te overtuigen,Teamwork makes the dream work!,Externen overtuigen op Vlajo Kick-Off,Een verkoopstand bouwen,Marketing:zorg dat je opvalt!,Beste mini van Vlaanderen!,Een creatief product of dienst bedenken,Door samen op uitstap te gaan leren leerlingen samenwerken en samen leven. Bovendien leren onze leerlingen zo leerkrachten en andere leerlingen op een andere manier kennen. Ook al hebben de activiteiten en uitstappen steeds ook een didactische invulling, ze bieden een leuke afwisseling in het schoolse leven.De vele activiteiten en uitstappen op Sint-Michiel hebben dus zeker een meerwaarde!Een greep uit het aanbod:sportkriebeldag en sportdagen, Terril Beringen, milieuboot, actie voor Rodeneuzendag, Zwin en zee, tweedaagse Hoge Rielen, vriendschapsweek, olympiades voor wiskunde, aardrijkskunde, chemie, Frans... , driedaagse Ardennen, tweedaagse vierdes (organisatie door seminarie De Stad), vierdaagse Parijs, uitstappen OMC, excursie Doode Bemde,zesdejaarsreis... en uiteindelijk:de feestelijke proclamatie!,Meerwaarde,Activiteiten en uitstappen opSint - Michiel,Elkaar leren kennen, samen werken en leven,Leuke afwisseling,Foto's,naar oudercomité,(Je hebt de foto's toch bekeken?),Back,Home,Activiteiten en uitstappen: presentatie,,,Activiteiten filmpje,naar oudercomité,Sint-Michiel heeft één oudercomité voor Middenschool en Bovenbouw samen. Ouders van leerlingen uit verschillende klassen vergaderen 8 keer per schooljaar samen met de directie en een aantal leerkrachten. In een gemoedelijke sfeer bespreken zij tal van verschillende thema’s:gezonde voeding en houding, gelukkige leerlingen op school, optimale communicatie tussen school, leerlingen en ouders...De agendapunten en voorstellen voor activiteiten kunnen komen van de leden zelf, of van de school. De rode draad is: het komt onze leerlingen ten goede.We zijn dus erg blij met de toewijding van ons oudercomité tijdens de vergaderingen en bij de organisatie van verschillende activiteiten. De opbrengst van hun jaarlijkse kienavond werd vorig jaar gebruikt voor de vergroening van de speelplaatsen van onze school. Deinfo-avonden EHBO voor leerlingen, ouders en leerkrachten, “Leren leren”, Hoe werkt Smartschool?en de “Safety First”-dagrond veilig internetgebruik voor de leerlingen van de Middenschool werden ook erg gewaardeerd. Daarnaast dragen de mensen van het oudercomité ook steeds hun gezellige steentje bij aanhet “Oudercafé” tijdens oudercontacten en aan de opendeurdag.,Het oudercomité van Sint - Michiel,trots!,Home,Nog vragen of bedenkingen?,Home,Klaar om in te schrijven?,Klik dan op de afbeelding hieronder en vul het formulier in.Wij contacteren u zo snel mogelijk!,Klik dan op de afbeelding hieronder en vul het formulier in.,Eerste graad:,Tweede en derde graad:,1. Hoeveelheid,4u vs 5u,3. Aanpak,2. Complexiteit,,Keuze wiskunde in 2de graad Economie / Latijn,eerstegraadsfuncties, vectoren, statistiek,meer reproductie,meer diepgang, meer inzicht,3 hoofdstukken extra,meer geleide aanpak,zelfontdekkend =,Verschillen,meer aandacht voor probleemoplossend denken, creatiever in bedenken oplossingen,HOME,Home,terug naar latijn,terug naar economie,2e graad,Home,3 hoofdstukken minder,Seminarie,,Wiskunde,Wetenschappen,Moderne Talen,gecombineerd met,EconomieLatijnWetenschappen,Moderne TalenofWiskunde,In de derde graad ASO,Verschillen op het vlak van...,Duits 2 / 3 uurEngels 3 uurFrans 4 uur,EconomieLatijnWetenschappen,Lorem ipsum,Photo by Ravi Kant for Pexels,Verschillen in Moderne Vreemde Talen,Richtingen met Moderne Talen,,Meer aandacht voor vaardigheden, zeker spreekvaardigheidMeer zelfstandigheid in taalgebruikOnderzoekscompetentie: literair en/of taalkundig onderzoek,Richtingen met Wiskunde,Duits 0 uurEngels 2 uurFrans 3 uur,Next,Economie / LatijnWetenschappen,EconomieLatijnWetenschappen,Verschillen in wiskunde,Richtingen met Moderne Talen,,Meer abstractieMeer vrijheid in oplossen van nieuwe oefeningen/problemenMeer zelfstandigheid, vb. BZL (competentiegericht)Onderzoekscompetentie: wiskundig onderzoek,Richtingen met Wiskunde,wiskunde 6 uur,Next, + evt. seminariewiskunde 1 / 2 uur,wiskunde 3 / 4 uurwiskunde 4 uur,Economie / Latijn natuurwetenschappen 2 uur Wetenschappen wetenschapsvakken zoals in WeWi,EconomieLatijnWetenschappen,Verschillen in wetenschappen,Richtingen met Moderne Talen,,vakken scherper afgebakendongeveer zelfde thema's, maar meer diepganglabo's: onderzoekend leren,Richtingen met Wiskunde,biologie 1 / 2 uurchemie 1 / 2 uurfysica 1 / 2 uur,terug naar latijn,terug naar eco,terug naar wet,OKAN,OKAN is er voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die nog niet eerder onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. Over het algemeen gaat het over leerlingen die zich pas recent in Vlaanderen gevestigd hebben.Je volgt in deze klas een intensief taalbad om je zo snel mogelijk klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Hiervoor wordt voor elke leerling een individueel leertraject uitgestippeld,OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers,Home,Wanneer mag je starten in OKAN?,Wat wordt van je verwacht?,Wat brengt de toekomst?,OKAN,Je bent een nieuwkomer, dat wil zeggen dat je maximaal één jaar ononderbroken in België verblijft; Je bent op 31 december van het schooljaar minstens 12 en nog geen 18 jaar; Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige onderwijsinstelling Je hebt niet het Nederlands als thuis- of moedertaal; Je beheerst onvoldoende de onderwijstaal om de lessen goed te volgen. ,Wanneer mag je starten in OKAN?,Wat wordt van je verwacht?,Wat brengt de toekomst?,Wat is OKAN?,Home,OKAN,Je bent bereid om de Nederlandse taal te leren en je wil inzicht krijgen in de westerse cultuur. Het is immers belangrijk om te weten hoe onze maatschappij werkt, want vele van onze gewoonten zijn wellicht anders dan wat je zelf gewoon bent. We verwachten ook dat je de regelmatig bijwoont. Enkel dan kan je een attest van regelmatige lesbijwoning krijgen, waarmee je kan doorstromen naar het gewoon onderwijs. ,Wat wordt van je verwacht?,lessen,Wat brengt de toekomst?,Wat is OKAN?,Wanneer mag je starten in OKAN?,Home,NederlandsSeminarieGodsdienstICTMens & SamenlevingLeren LerenWiskunde,OKAN 1 - OKAN 2 - OKAN 3,Lessentabel OKAN,2242111-,22421--2,2242111-,Home,Back,OKAN,Wat brengt de toekomst?,Je volgt in het gewoon onderwijs. ; Je neemt deel aan projecten, studiereizen, examens; Je gaat samen met je op zoek naar een gepaste studierichting.Je zet je schoolcarrière verder in het gewoon onderwijs. ,Proef- en Oriëntatietijd,vervolgcoach,Wanneer mag je starten in OKAN?,Wat wordt van je verwacht?,Wat is OKAN?,Home