Want to make creations as awesome as this one?

Alle informatie die je nodig hebt om een goede studie- en schoolkeuze te kunnen maken: een richting op Sint-Michiel Leopoldsburg, natuurlijk!

Transcript

Deze interactieve presentatie maakt je wegwijs in de verschillende studiemogelijkheden op Sint-Michiel.Klik op de (bewegende) afbeeldingen of knoppen om je pad te kiezen en meer informatie te krijgen over onze verschillende richtingen.Daarnaast stellen we ook graag een aantal zaken voor waar we trots op zijn:

onze leerlingbegeleiding,de middagactiviteiten,onze mini's,de extra activiteiten en uitstappen op Sint-Michiel.

Vertel me meer!

Deze knop vertelt je waar je op kan klikken!

Je wil graag informatie over

eerste graad

tweedederdegraad

TROTSop!

Visie

1 en 2

3 tem 7

OKAN

Extra info en inschrijven

Informatie over OV4?Klik hier!

De eerste graad

Het eerste jaar

1e jaar B-stroom

2e jaar B-stroom

2e jaar A-stroom

Het tweede jaar

Hier zijn weop!

1e jaar A-stroom

wiezijnwij?

TROTS

Visie:

Extra info en inschrijven

Het eerste leerjaar A op Sint-Michiel

Het eerste jaar A staat open voor alle leerlingen met een getuigschrift van het basisonderwijs. Je kan kiezen uit twee richtingen.

Home

Discovery (A-stroom)

Discovery is een brede richting.Binnen Discovery heb je twee Talent-uren waarin je kennis-maakt met 3 domeinen: Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn en STEM.Zo kan je jouw interesses en talenten ontdekken.

Latijn (A-stroom)

Ligt jouw interesse bij klassieke talen en heb je talent voor het bestuderen van teksten, het leren over oude culturen?Dan is Latijn iets voor jou.Extra pittig: binnen deze optie krijg je ook voor Frans en wiskunde extra uitdaging.

Next

EngelsFransNederlandsNatuur, ruimte en techniekICTWiskundeGeschiedenisGodsdienstMens en samenlevingArtistieke vormingLichamelijke opvoedingLatijnTalentVerdieping/remediëring FransVerdieping/remediëring wiskunde

Lessentabel Latijn en Discovery

1 Latijn

134614122220211

Home

1 Discovery

134614122224000

Wat na1 DISC?

Wat na het 1e jaar?

Natuur, Ruimte en Techniek combineert 3 vakken: natuurwetenschappen, aardrijkskundeen techniek. Door de vakken te clusteren ontdekken de leerlingen hoe alles met alles samenhangt.De leerlingen werken aan verschillende korte projecten via begeleid zelfstandig werken.Meer info vind je deze link.

In het vak mens en samenleving is er aandacht voor verschillende aspecten van onze maatschappij.Aan de hand van 6 verschillende thema's verdiepen we ons in gezonde voeding, hygiëne, beweging, waarden en normen, geldzaken, schermtijd, duurzame ontwikkeling, zelfbeeld, ... kortom alle hedendaagse en actuele onderwerpen waar jongeren mee te maken krijgen.Onze leerlingen maakten een filmpje!

Home

2 Moderne talen en wetenschappen

2 Latijn

2 STEM-wetenschappen

2 Economie en organisatie

2 Maatschappij en Welzijn

1 Latijn (A-stroom)

1 Discovery(A-stroom)

Mogelijke overgangen van het 1enaarhet 2e jaar

De eerste graad op Sint-Michiel

Home

Het tweede leerjaar A op Sint-Michiel

Het tweede jaar A staat open voor alle leerlingen met een A-attest in het eerste jaar A.

Bij een B-attest kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Algemene vorming: 25 u

Engels Frans Nederlands natuur, ruimte en techniek wiskundegeschiedenisgodsdienstartistieke vorminglichamelijke opvoeding

2 3 4 442222

Basisoptie: 5 u

De leerlingen krijgen 5 uren die typisch zijn voor de basisoptie:Latijn (5u)STEM-wetenschappen (5u)Economie & organisatie (5u)Moderne talen (2u) &wetenschappen (3u)Maatschappij & welzijn (5u)

LatijnSTEM-wetenschappenEconomie & organisatieModerne talen &wetenschappenMaatschappij & welzijn

Jaartalent: 2 u

De leerlingen maken kennis met een ander studiegebied:basisoptie: keuze uit:

Economie, Maatschappij, STEM of TalenEconomie, Maatschappij of TalenMaatschappij, STEM of TalenEconomie, Maatschappij of TalenEconomie, STEM of Talen

(c) Disney

Natuur, Ruimte en Techniek combineert 3 vakken: natuurwetenschappen, aardrijkskundeen techniek. Door de vakken te clusteren ontdekken de leerlingen hoe alles met alles samenhangt.De leerlingen werken aan verschillende korte projecten via begeleid zelfstandig werken.Meer info vind je deze link.

Bij een B-attest kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Home

Het tweede jaar Basisoptie Latijn

Het tweede jaar Latijn staat open voor alle leerlingen met een A-attest in het eerste jaar Latijn.

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Wat mag je verwachten?

Je zet je ontdekkingstocht in de Romeinse cultuur voort en bouwt verder op wat je in het eerste jaar Latijn al leerde.Deze kennis wordt uitgebreid en je krijgt zo nog meer inzicht in Latijnse teksten en cultuur.Je krijgt extra uitdaging voor Frans, wiskunde en Natuur, Ruimte en Techniek.

Wat wordt verwacht?

Je slaagde voor het eerste jaar Latijn en je bent nog steeds gebeten door de Latijnse taal, geschiedenis, kunst, verhalen...Je beschikt over een flinke portie doorzettingsvermogen en vindt het niet erg om regelmatig te studeren.

Na het tweede jaar Latijn kan je starten in alle richtingen in het derde jaar.Het 3e jaar Latijn binnen het domein Taal & Cultuur vormt natuurlijk een logisch vervolg op 2 Latijn.Op onze bovenbouw bieden wij daarnaast richtingen aan binnen de domeinenTaal & Cultuur, STEM, Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn.

Wat na ... ?

STEM

Home 1e graad

Home 2e jaar

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Home

Het tweede jaar Basisoptie STEM-wetenschappen

Het tweede jaar STEM staat open voor alle leerlingen met een A-attest in het eerste jaar A.

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Wat mag je verwachten?

Science, Technology, Engineering en Mathematics, dat mag je verwachten!

Wat wordt verwacht?

Je hebt een brede algemene interesse en je bent verder vooral nieuwsgierig naar technische, wetenschappelijke en wiskundige systemen.Je hebt het eerste jaar A vlot doorlopen en bent bereid om je in te zetten.

Na het tweede jaar STEM-wetenschappen kan je starten in alle richtingen in het derde jaar, behalve Latijn.Het 3e jaar STEM vormt natuurlijk een logisch vervolg op 2 STEM-wetenschappen.Op onze bovenbouw bieden wij verder richtingen aan binnen de domeinenTaal & Cultuur, Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn.

Wat na ... ?

Ben je geïnteresseerd in exacte wetenschappen? Boeit de wereld van technologie en onderzoek jou? Ontwerp je graag zelf zaken en denk je graag na over hoe alles in elkaar zit?Dan is STEM-wetenschappen iets voor jou!Je krijgt extra uitdaging voor wiskunde en Natuur, Ruimte en Techniek.

Home 1e graad

Eco & org

Home 2e jaar

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Home

Het tweede jaar Basisoptie Economie & Organisatie

Het 2e jaar Economie & Organisatie staat open voor leerlingen met een A-attest in het 1e jaar A.

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Wat mag je verwachten?

Wat wordt verwacht?

Je hebt een brede algemene interesse en je bent geïnteresseerd in economie. Je vraagt je af hoe bedrijven hun inkomsten en uitgaven organiseren en je bestudeert graag het gedrag van de consument en de producent.Je bent gedreven en hebt zin om zelf te ondernemen.

Na het tweede jaar Economie & Organisatie kan je starten in alle richtingen in het derde jaar, behalve Latijn.Richtingen binnen het domein Economie & Organisatie in het derde jaar vormen natuurlijk een logisch vervolg.Op onze bovenbouw bieden wij daarnaast richtingen aan binnen de domeinenTaal & Cultuur, STEM en Maatschappij & Welzijn.

Wat na ... ?

Hoe maken consumenten keuzes? Hoe dragen ze bij aan welvaart en welzijn? Welke invloed heeft de overheid op de economie? Wat is ondernemen en hoe word je een goede ondernemer?Als je graag het antwoord wil zoeken op deze vragen, dan zit je in Economie & Organisatie op de juiste plaats!

Mod.Tal. & WET

Home 1e graad

Home 2e jaar

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Home

Wat mag je verwachten?

Wat wordt verwacht?

Je hebt het eerste jaar A vlot doorlopen en je bent bereid je in te zetten.Naast een brede algemene interesse ben je vooral nieuwsgierig naar wetenschappelijke systemen. Verder ben je talig aangelegd en wil je je hierin verder ontwikkelen.

Na het tweede jaar Moderne Talen & Wetenschappen kan je starten in alle richtingen in het derde jaar, behalve Latijn.Richtingen in het derde jaar binnen het domein STEM of Taal & Cultuur vormen natuurlijk een logisch vervolg.Op onze bovenbouw bieden wij verder richtingen aan binnen de domeinen Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn.

Wat na ... ?

Ligt jouw interesse bij talen en heb je talent om creatief met taal aan de slag te gaan? Durf je daarnaast ook creatieve oplossingen te bedenken voor wetenschappelijke problemen?Dan is Moderne talen & wetenschappen dé richting voor jou!Je krijgt in deze optie extra uitdaging voor Frans en NRT.

mtsch & welz

Home 1e graad

Het tweede jaar Basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen

Het 2e jaar Moderne Talen & Wetenschappen staat open voor leerlingen met een A-attest in het 1e jaar A.

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Home 2e jaar

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Home

Next

Wat mag je verwachten?

Wat wordt verwacht?

Je bent sociaal aangelegd en je wil dit talent verder ontdekken. Thema’s zoals gedrag, wonen, hygiëne, voeding… zullen in deze richting aan bod komen. Je gaat zowel zelfstandig als in groep aan de slag om deze thema’s te bestuderen.

Na het tweede jaar Maatschappij & Welzijn kan je starten in alle richtingen in het derde jaar, behalve Latijn.Richtingen in het derde jaar binnen het domein Maatschappij & Welzijn vormen natuurlijk een logisch vervolg.Op onze bovenbouw bieden wij daarnaast richtingen aan binnen de domeinenTaal & Cultuur, STEM en Economie & Organisatie.

Home 1e graad

Wat na ... ?

Home 2e jaar

Wil je graag weten hoe je een persoonlijke en gezonde levensstijl kan ontwikkelen met aandacht voor de leefomgeving? Wil je begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen in verschillende sociale groepen? Dan zit je in Maatschappij en welzijn op de juiste plaats!In deze richting voorzien we extra ondersteuning voor Frans en wiskunde.

Het tweede jaar Basisoptie Maatschappij & Welzijn

Het 2e jaar Maatschappij & Welzijn staat open voor leerlingen met een A-attest in het 1e jaar A.

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Bij een A-attest met afsluiting van een basisoptie kan de leerling naar alle richtingen die niet uitgesloten zijn door de klassenraad.Belangrijk!!Wanneer de leerling een advies krijgt van de klassenraad om een bepaalde studierichting niet aan te vangen, dan kan je dit advies best opvolgen, ook al mag je in principe wel starten in die richting!

Het eerste leerjaar B op Sint-Michiel

Home

GROW! (eerste jaar B) is er voor leerlingen die geen getuigschrift van het basisonderwijs hebben.

GROW!

Next

GROW! (B-stroom)

In de algemene vakken werk je aan basiskennis en -vaardigheden. Hierbij staat je eigen leefwereld centraal.Een beperkte klasgroep bevordertje persoonlijke begeleiding en jeleerproces. Het tempo en demoeilijkheidsgraad zijn hiervooraangepast aan je persoonlijkesituatie.Tijdens de 2 Talent-uren maak jekennis met tweedomeinen:Economie & OrganisatieenMaatschappij & Welzijn.

Remediëring en verdieping

In het lessenpakket hebben de leerlingen in GROW! zowel voor Nederlands als voor Frans een uur remediëring / verdieping.Op basis van de resultaten op dat moment krijgt de leerling een herhaling van de basisdoelen (remediëring) of worden de basisdoelen net verbreed en verdiept (verdieping).

Wat na 1 GROW?

Als je het eerste jaar GROW! succesvol beëindigt, kan je opnieuw starten in het eerste jaar A of je kan doorstromen naar 2 Welzijn & Organisatie.

EngelsFransNederlandsNatuur, ruimte en techniekICTWiskundeMaatschappelijke vormingGodsdienstArtistieke vormingLichamelijke opvoedingTalentVerdieping/remediëring FransVerdieping/remediëring Nederlands

Lessentabel GROW!

1247143222211

Home

Wat na1 DISC?

Wat na het 1e jaar?

Natuur, Ruimte en Techniek combineert 3 vakken: natuurwetenschappen, aardrijkskundeen techniek. Door de vakken te clusteren ontdekken de leerlingen hoe alles met alles samenhangt.De leerlingen werken aan verschillende korte projecten via begeleid zelfstandig werken.

Het tweede leerjaar B op Sint-Michiel

Home

Next

2 Welzijn & Organisatie is er voor leerlingen die slaagden voor het eerste jaar GROW! en voor leerlingen die vanuit het eerste leerjaar A naar Welzijn & Organisatie georiënteerd worden.

Welzijn & Organisatie

In de algemene vakken werk je aan basiskennis en -vaardigheden. Hierbij staat je eigen leefwereld centraal.Een beperkte klasgroep bevordertje persoonlijke begeleiding en jeleerproces. Het tempo en demoeilijkheidsgraad zijn hiervooraangepast aan je persoonlijkesituatie.Tijdens de 2 Talent-uren maak jekennis met tweedomeinen:Economie & OrganisatieenMaatschappij & Welzijn.

Remediëring en verdieping

In het lessenpakket hebben de leerlingen in 2 Welzijn & Organisatie zowel voor Nederlands als voor Frans een uur remediëring / verdieping.Op basis van de resultaten op dat moment krijgt de leerling een herhaling van de basisdoelen (remediëring) of worden de basisdoelen net verbreed en verdiept (verdieping).

Wat na 2 Welzijn & Organisatie?

Na 2 Welzijn & Organisatie kan je op onze bovenbouw doorstromen naar richtingen in 3BSO binnen de domeinen Organisatie & Logistiek of Zorg & Welzijn.

EngelsFransNederlandsNatuur, ruimte en techniekWiskundeMaatschappelijke vormingGodsdienstArtistieke vormingLichamelijke opvoedingBasisoptie Maatschappij en WelzijnBasisoptie Economie en OrganisatieVerdieping/remediëring FransVerdieping/remediëring Nederlands

Lessentabel 2 Welzijn & Organisatie

2133322225511

Home

Wat na1 DISC?

Wat na het 2e jaar?

Natuur, Ruimte en Techniek combineert 3 vakken: natuurwetenschappen, aardrijkskundeen techniek. Door de vakken te clusteren ontdekken de leerlingen hoe alles met alles samenhangt.De leerlingen werken aan verschillende korte projecten via begeleid zelfstandig werken.

2A

Wiskunde

in de 1ste graad

Opendeurdag Sint-Michiel

1A

2B

1B

Home

1Latijn

1STE LEERJAAR A

1Discovery

Basispakket

Differentiatie

Next

Inhoud

HOME wiskunde

wiskunde-FUN

De basisdoelstellingen van het vak wiskunde worden gezien in 4 lesuren.

In de richting Discovery krijgen de leerlingen 1 uur per week differentiatie. In dit lesuur kunnen ze extra uitleg krijgen over een moeilijker deel (remediëring) of krijgen ze extra uitdaging bij een beheerst onderdeel (verdieping).In de richting Latijn wordt de differentiatie aangepakt in het basispakket. Zij hebben geen extra uur differentiatie. In deze studierichting is vooral sprake van verdieping, want een goede en snelle beheersing van het basispakket is hier gewenst.

GetallenMeetkunde en Metend rekenenGetallen rondom onsGehele getallenOplossingsmethodes voor vraagstukkenRationale getallenData en onzekerheidOplossingsmethodes voor vraagstukkenDe wereld van 3D naar 2DRechten en hoekenVlakke figurenRuimtefigurenOmtrek en oppervlakte van vlakke figurenOppervlakte en volume van ruimtefiguren

Home

Verschillen

Gelijkenissen

In Discovery is er een lesuur voorzien voor differentiatie waar extra uitdaging wordt gegeven of aan remediëring wordt gedaan.De leerinhouden zijn hetzelfde, maar een snellere beheersing wordt verwacht bij Latijn zodat ook zij ruimte hebben voor verdieping en remediëring in het basispakket van4 lesuren.

Kennis en inzicht in de wiskunde verwerven door definities, begrippen, eigenschappen,... te onderzoeken.Wiskundige vaardigheden testen zoals verbanden leggen en computergebruik.Attitudes kweken zoals orde en nauwkeurigheid.

VS

Back

wiskunde-FUN

Home

1STE LEERJAAR B

1Grow

Basispakket

Inhoud

HOME wiskunde

wiskunde-FUN

De basisdoelstellingen van het vak wiskunde worden gezien in 4 lesuren.

InhoudstabelGetallenOptellingAftrekkingVermenigvuldigingDelingLijnen en hoekenVlakke figuren en ruimtefigurenLengtematenInhoudsmatenMassamatenTijdsmatenBreuken

Home

2DE LEERJAAR A

2Economie & Organisatie

2Latijn

2Maatschappij & Welzijn

2Moderne Talen-Wetenschappen

2STEM Wetenschappen

Basispakket

Inhoud

HOME wiskunde

wiskunde-FUN

GetallenMeetkunde en Metend rekenenRekenen met rationale getallenMachtenRekenen met algebraïsche vormenData en onzekerheidOplossingsmethodes voor vraagstukkenEvenredighedenTransformatiesHoekenCongruentieDriehoekenRuimtefigurenVierhoeken

De basisdoelstellingen van het vak wiskunde worden gezien in 4 lesuren.In de richting Latijn en Stem Wetenschappen wordt een snellere beheersing van de basisdoelen verwacht zodat er nog voldoende aandacht is voor de verdieping.In de richting Moderne talen - Wetenschappen en Economie & Organisatie wordt een goede beheersing van de basisdoelen verwacht. Er is ruimte voor verdieping, maar in beperkte mate.In de richting Maatschappij & Welzijn worden enkel basisdoelen behandeld.

Home

2DE LEERJAAR B

2Welzijn & Organisatie

Basispakket

Inhoud

HOME wiskunde

wiskunde-FUN

De basisdoelstellingen van het vak wiskunde worden gezien in 3 lesuren.

InhoudstabelRegel van driePercentrekenenOppervlaktematenVlakke figurenCirkelsDriehoekenVierhoekenBreukenSchaalVolumematenMeetkundige lichamen

Home

Wiskunde leuk?Reken maar!

Pi-droedels

Rijtjes

Denkvraag

Maths song

Je hebt een balansweegschaal en zes biljartballen. Alle ballen hebben dezelfde kleur.Eén biljartbal is echter zwaarder.Hoe kan je door tweemaal te wegen, weten welke bal het zwaarste is?

Bekijk de onderstaande rijen met getallen en probeer te achterhalen welk getal er op de volgende rij komt.11121121111122131221113112221 ...

Los de volgende rebussen op.

De vernieuwing van het secundair onderwijs start volgend schooljaar in het 2de jaar met de richtingen uit de presentatie.Voor de volgende jaren is nog heel weinig bekend. We weten dus nog niet welke studierichtingen we precies kunnen aanbieden.We sommen even op wat we wel weten op dit moment:

Vernieuwing secundair onderwijs:veel vraagtekens

Wat weten we?

We bieden richtingen aan binnen volgende domeinen:

Domeinen

Finaliteit

Economie & OrganisatieMaatschappij & WelzijnSTEMTaal & Cultuur

Finaliteit Doorstroom: voorbereiding hoger onderwijsDubbele finaliteit: voorbereiding op hoger onderwijs en/of jobFinaliteit Arbeidsmarkt: voorbereiding op job

ASO, BSO, TSO verdwijnen en maken plaats voor:

Home

MEER Info

Bovenbouw

De tweede en derde graad op Sint-Michiel

Domein Latijn

Domein Economie

Domein STEM

DomeinSociale Wetenschappen

Binnen het domein Economie leer je nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit.In dit domein vind je richtingen in ASO (voorbereiding hoger onderwijs), TSO (voorbereiden op hoger onderwijs of job) en BSO (voorbereiden op job).

Binnen het domein Latijn breid je je kennis van de Latijnse taal en cultuur verder uit.Deze ASO-richting is gericht op doorstroom naar hoger onderwijs,

Binnen het domein STEM - wetenschappen ligt de klemtoon op de wetenschappen. Een van de belangrijkste doelen is probleem-oplossend denken, zodat je zelf wiskundige en wetenschappelijke problemen leert op te lossen.De richtingen binnen dit domein zijn gericht op doorstroom naar hoger onderwijs,

Het domein Sociale wetenschappen is er voor sociaal voelende leerlingen met een interesse in mens en maatschappij.In dit domein vind je richtingen in TSO (voorbereiden op hoger onderwijs of job) en in BSO (voorbereiden op job).

Home

lessentabel 2e graad

lessentabel 3e graad

LatijnEconomieSTEM-projectDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingPlastische opvoeding

3e jaar - 4e jaar

Lessentabel 2e graad - ASO

Next

3e jaar - 4e jaar

Terug naar 2e GR

3e jaar - 4e jaar

-4-035/4411114/522121

-4-225/4411114/522120

4--035/4411114/522121

4--225/4411114/522120

--803441000522021

--822441000522020

Economie

Wetenschappen-STEM

Latijn

3e jaar - 4e jaar

Lessentabel 2e graad - TSO

Sociale en Technische Wetenschappen

3e jaar - 4e jaar

Marketing & Ondernemen

BedrijfsconomieSociale wetenschappenIntegrale opdrachtenDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoeding

6--03441241232

Next

6--12441241232

-36-2341431212

-36-2341431212

Terug naar 2e GR

12-34362-2--

3e jaar - 4e jaar

12-34362-2--

Lessentabel 2e graad - BSO

Voeding - Verzorging

3e jaar - 4e jaar

Office & Retail

-16-2-621212

-16-2-621212

Administratie & retailVoeding-verzorgingEngels FransNederlandsProject Algemene VakkenGodsdienst(Toegepaste) informaticaLichamelijke OpvoedingMuzikale OpvoedingPlastische Opvoeding

Terug naar 2e GR

Lessentabel 3e graad - ASO

EconomieLatijnDuitsEngelsFransAardrijkskundeBiologieChemieFysicaNatuurwetenschappenWiskundeInformaticaWetensch. tekenen

5e 6e

---232122-611

La-MT La-Wi

Next

Ec-MT Ec-Wi

MT-We We-Wi

NederlandsEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie

5e 6e

5e 6e

5e 6e

5e 6e

5e 6e

Terug naar 3e GR

alle opties

412221

5e 6e

402222

Afhankelijk van optie

---231222-611

--2342122-4--

--2341222-4--

-4-231112-6--

-4-231121-6--

-43/2341---23/4--

4--231112-6--

4--231121-6--

4-3/2341---23/4--

Lessentabel3e graad - TSO

BedrijfseconomieOffice managementRechtSociale WetenschappenIntegrale opdrachtenDuitsEngelsFransNederlandsSpaansAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding

-52--33451112122

-52--33442112122

5e 6e

Next

9----2344-113122

9----2344-113122

5e 6e

---46-234-143122

---46-234-143122

5e 6e

Marketing & Ondernemen

Office Management & Communicatie

Sociale en Technische Wetenschappen

Terug naar 3e GR

Administratief medewerkerLogistiek medewerkerStageThuis -en bejaardenzorgVerzorgingEngels FransNederlandsProject Algemene VakkenGodsdienstLichamelijke OpvoedingSeminarie (koken)Seminarie (expressie)

--10-10-2-422-2

944--232422--

--10-10-2-422-2

6212--22-422--

Office:Logistiek Assistent

Thuis -en bejaardenzorg

5e 6e 5e 6e 7e

--144--2-422-2

Lessentabel 3e graad - BSO

Verzorging

Terug naar 3e GR

Binnen het domein economie bieden wij richtingen aan in ASO, TSO en BSO.De richtingen Economie (2de graad) en Economie-moderne talen / Economie-wiskunde (3de graad) bereiden de leerling voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele en academische bachelor). Deze richtingen zijn vrij theoretisch.Voor wie het iets praktischer wil, is er Marketing & Ondernemen. Als je graag talen doet, kan je in de derde graad ook kiezen voor Office Management & Communicatie. Beide richtingen bereiden ook voor op hogere studies (professionele bachelor, graduaat).Heel veel oog voor de praktijk is er in Office & Retail (2de graad) en Office: logistiek assistent (3de graad).

DomeinEconomie

Home

ASOTSOBSO

Next

HomePAGE

VS

Domein Economie

ASOVoorbereiding op verder studeren in hoger onderwijs

VS

TSOVoorbereiding op hoger onderwijsen / ofwerken

BSOVoorbereiding op werken

2e graadMarketing en ondernemen3e graad Marketing en ondernemenOffice management & communicatie

2e graadOffice en Retail3e graad Office: Logistiek assistent

2e graadEconomie

2e graadMarketing & ondernemen

2e graadOffice & Retail

3e graadEconomie - moderne talenEconomie - wiskunde

3e graadMarketing & OndernemenOffice management & Communicatie

3e graadOffice: Logistiek assistent

Home

Wat kan je verwachten?

Economie

Klemtonen binnen de richting Economie(2de graad)

Nadenken over economische verschijnselen (vb. waarom werken mensen?), bewust worden van maatschappelijke problemen, werken aan inzicht en vaardigheden

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

interesse in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingenopen staan voor vrij theoretische aanpak

Domein Economie: Economie-Moderne talen of Economie-Wiskunde (ASO), Marketing & Ondernemen of Office Management & Communicatie (TSO)Andere : Moderne talen-Wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde (ASO), Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)

Next

EconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingPlastische opvoeding

Lessentabel Economie 2e graad

4035/4411114/522121

3e jaar - 4e jaar

4225/4411114/522120

Home

3e gr

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Economie

Klemtonen binnen de richtingenEconomie-Moderne talen enEconomie-Wiskunde(3de graad)

Nadenken over macro-economische vraagstukken (vb. de rol van de overheid), bewust worden van maatschappelijke problemen, werken aan inzicht en vaardigheden door sterke focus op actualiteit

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

interesse in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingen,open staan voor vrij theoretische aanpakvoor EcWi: goede voorkennis wiskunde (W5 sterk aangeraden)voor EcMT: interesse in en aanleg voor vreemde talen

Professionele en academische bachelors zoals bedrijfs-, communicatie- of office management, handelswetenschappen...Vanuit Economie-wiskunde daarnaast ook naar richtingen met een sterkere wiskundige component, vb. handelsingenieur, (toegepaste) economische wetenschappen...

Next

EconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie

Lessentabel Economie - moderne talen

43/2344123/412221

5e jaar - 6e jaar

43/2344123/402222

Home

Lestabel Eco-Wiskunde

vergelijking EM en EW

Back

EconomieEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie

Lessentabel Economie - wiskunde

42341121612221

5e jaar - 6e jaar

42341112602222

Home

Lestabel Eco-Mod.talen

vergelijking EM en EW

Back

EconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaNatuurwetenschappenWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie

Lessentabel Economie-Wiskunde vs. Economie-Moderne talen

4023411210612221

Economie - Wiskunde / Moderne Talen

Home

5 6 5 6

Back

4023411120602222

43/2344100023/412221

43/2344100023/402222

Next

Home

Wat kan je verwachten?

Marketing & Ondernemen

Klemtonen binnen de richtingMarketing & Ondernemen (Handel)(2de graad)

focus op ondernemerschap, werking van een bedrijfdubbel boekhouden (aankoop, verkoop, personeelskosten...)marketing: verkopen moet je lerenconcrete ICT-toepassingen

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

interesse in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingen en in hoe bedrijven werkenopen staan voor theorie, naast praktische toepassingen

voortzetting in Marketing & Ondernemen (3de graad TSO)bij interesse in talen: Office Management & Communicatie (TSO)of overstap naar Office: Logistiek Assistent (BSO)

Next

BedrijfsconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoeding

Lessentabel Marketing & Ondernemen

603441241232

3e jaar - 4e jaar

Home

3e gr

612441241232

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Office & Retail

Klemtonen binnen de richting Office & Retail(Kantoor)(2de graad)

focus op praktijkgericht onderwijsje leert administratieve taken verrichten, werken met documenten en formulieren, een klantgerichte houding ontwikkelen bij externe en interne contacten

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

interesse in hoe bedrijven praktisch georganiseerd zijnnauwgezet, stipt en ordelijk werkenopen staan voor veel praktijk, naast was theoriezowel individueel als in groep kunnen werken

Voortzetting in Office: Logistiek assistent (3de graad BSO)

Next

Administratie & retailEngels FransNederlandsProject Algemene VakkenGodsdienstLichamelijke Opvoeding

Lessentabel Office & Retail

12343622

3e jaar - 4e jaar

Home

Next

12343622

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Marketing & Ondernemen

Klemtonen binnen de richting Marketing & Ondernemen (Handel)(3de graad)

focus op ondernemerschap, werking van een bedrijf:prijsbeleid, marketing, recht, boekhouden... in de praktijk gebracht via mini-ondernemingconcrete ICT-toepassingen

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

interesse in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingen en in hoe bedrijven werkenopen staan voor theorie, naast praktische toepassingen

Professionele bachelors in het hoger onderwijs: bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management, lerarenopleiding...

Next

BedrijfsconomieDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding

Lessentabel Marketing & Ondernemen

92344113122

5e jaar - 6e jaar

Home

Next

92344123122

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Office Management & Communicatie

Klemtonen binnen de richting Office Management & Communicatie (Secretariaat-Talen)(3de graad)

focus op een vlotte taalvaardigheid, ook in een bedrijfscontext (zakelijke communicatie)ICT als hulpmiddel in een bedrijfpraktijk via fictief reisbureau

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

interesse in hoe bedrijven praktisch georganiseerd zijninteresse in en aanleg voor talennauwgezet, stipt en ordelijk werkenopen staan voor theorie, naast praktische toepassingen

Professionele bachelors in het hoger onderwijs: veel van onze leerlingen stromen door naar richtingen als office management, communicatiemanagement, lerarenopleiding en de minder economisch gerichte afstudeerrichtingen binnen bedrijfs-management

Next

Office managementRechtDuitsEngelsFransNederlandsSpaansAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding

Lessentabel Office Management & Communicatie

5233451112122

5e jaar - 6e jaar

Home

OMC vs MO

5233442112122

Back

BedrijfseconomieOffice managementRechtDuitsEngelsFransNederlandsSpaansAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding

Lessentabel MO vs OMC

05233451112122

05233442112122

5e - 6e

90023440113122

90023440113122

5e - 6e

Home

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Office: Logistiek Assistent

Klemtonen binnen de richting Office: Logistiek Assistent(Kantoor)(3de graad)

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

graag leren vanuit de praktijk: handen uit de mouwen!je legt makkelijk contact met collega's en klantenje leert gaandeweg zelf plannen en organiseren

Na Office: Logistiek assistent kan je meteen aan de slag in de administratieve of logistieke sector.Je kan je ook specialiseren in een 7e jaar BSO zodat je het diploma secundair onderwijs behaalt. Daarna kan je eventueel starten aan een graduaat of professionele bachelor.

focus op praktijkgericht onderwijs via stagesde basismodule 'administratief medewerker' uit de 2e graad wordt verder uitgediept en versterkt met het pakket 'logistiek medewerker'

Next

Administratief medewerkerLogistiek medewerkerStageEngels FransNederlands (Zakelijke comm.)Project Algemene VakkenGodsdienstLichamelijke Opvoeding

Lessentabel Office: Logistiek Assistent

944232422

5e jaar - 6e jaar

Home

6212220422

Back

Visie en aanpakVia deze bedrijfsgerichte opleiding verwerft de leerling inzicht in de structuur van de moderne onderneming.De leerling wordt gestimuleerd door de praktijkervaring.Hij/zij traint attitudes zoals :- stiptheid, juistheid, klantgerichtheid, ordelijk en systematisch werken;- contacten leggen en gesprekken voeren;- zin voor initiatief;- stressbestendigheid.De stage, in het zesde jaar 12u per week, is een essentiële component van de geïntegreerde proef.intern werkpleklerenkennis, vaardigheid, attitude in de kantoorklas oefenen, …. uitbreidenLEERSITUATIE = KANTOORKLASextern werkpleklerenkennis, vaardigheid, attitude op de stageplaats oefenen, …. uitbreidenLEERSITUATIE = REËLE ARBEIDSSITUATIE, STAGEPLAATS

De richtingen Latijn(2de graad) en Latijn-moderne talen / Latijn-wiskunde (3de graad) bereiden de leerling voor op verder studeren in hoger onderwijs. Deze richtingen zijn vrij theoretisch.

DomeinLatijn

ASO

ASOVoorbereiding op verder studeren in hoger onderwijs

Home

2e graadLatijn

3e graadLatijn - moderne talenLatijn - wiskunde

Home

Wat kan je verwachten?

Latijn

Klemtonen binnen de richting Latijn(2de graad)

Verder bouwen op kennis van de eerste graad.Gelijkenissen en verschillen tussen de Latijnse taal en de moderne talen onderzoeken, antieke cultuur bestuderen.Inzicht krijgen in de denkwereld van de Romeinen via Latijnse schrijvers zoals Caeser en Ovidius.

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal, zowel door de klassieke literatuur als door de moderne talen. Je beschikt over voldoende inzicht om de ingewikkelde taalstructuren van het Latijn te verwerken. .

Domein Latijn: Latijn-Moderne talen of Latijn-Wiskunde (ASO), afhankelijk van je interesse en aanleg.Andere : Economie of Wetenschappen (steeds gecombineerd met moderne talen of wiskunde) zijn allemaal mogelijk.

Next

LatijnDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingPlastische opvoeding

Lessentabel Latijn 2e graad

4035/4411114/522121

3e jaar - 4e jaar

4225/4411114/522120

Home

Next

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Latijn

Klemtonen binnen de richtingenLatijn-Moderne talen enLatijn-Wiskunde(3de graad)

Nadenken over macro-economische vraagstukken (vb. de rol van de overheid), bewust worden van maatschappelijke problemen, werken aan inzicht en vaardigheden door sterke focus op actualiteit

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

geboeid door taal, zowel de klassieke literatuur als moderne talen, voldoende inzicht om ingewikkelde taalstructuren te verwerken.interesse in kunst en cultuur, aanleg voor talenvoor LaWi: sterk in wetenschappen en wiskunde (W5 aangeraden)voor LaMT: aanleg voor en interesse in moderne vreemde talen

Professionele en academische bachelors zoals rechten, psychologie, geschiedenis, taal- en letterkunde...Vanuit Latijn-wiskunde daarnaast ook naar richtingen met een sterkere wiskundige component, vb. geneeskunde, biomedische en farmaceutische wetenschappen, ingenieurswetenschappen...

Next

LatijnDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeNatuurwetenschappenWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie

Lessentabel Latijn - moderne talen

43/2344123/412221

5e jaar - 6e jaar

43/2344123/402222

Home

Back

Next

Lestabel LW

LatijnEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie

Lessentabel Latijn - wiskunde

42341121612221

5e jaar - 6e jaar

42341112602222

Home

LM vs LW

Lestabel LM

Back

LatijnDuitsEngelsFransNederlandsAardrijkskundeBiologieChemieFysicaNatuurwetenschappenWiskundeEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie

Lessentabel Latijn-Wiskunde vs. Latijn-Moderne talen

4023411210612221

Latijn - Wiskunde / Moderne Talen

Home

5 6 5 6

4023411120602222

43/2344100023/412221

43/2344100023/402222

Back

Binnen het domein wetenschappen bieden wij richtingen aan in ASO.De richtingen Wetenschappen - STEM(2de graad) en Moderne talen - Wetenschappen en Wetenschappen - Wiskunde(3de graad) bereiden de leerling voor op verder studeren in hoger onderwijs. Deze richtingen zijn vrij theoretisch.

DomeinSTEM - Wetenschappen

Home

ASO

Next

Home

Wat kan je verwachten?

Wetenschappen

Klemtonen binnen de richting Wetenschappen(2de graad)

Nadenken over wetenschappelijke vraagstukken en probleemoplossend denken staan hier centraal. Binnen STEM groepeerden we de wetenschapsvakken, informatica en wetenschappelijk tekenen tot één vak waarin we vooral projectmatig werken aan wetenschappelijke competenties.

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

Je hebt een duidelijke interesse voor exacte wetenschappen en wiskunde. Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaringen.

Domein Wetenschappen: Moderne talen-Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde (ASO)Andere : Economie-Moderne talen of Economie-Wiskunde (ASO) of Marketing en Ondernemen (Handel) ofOffice Management en Communicatie (Secretariaat – Talen) Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)

Next

STEM-projectWiskunde Duits EngelsFransNederlandsAardrijkskunde GeschiedenisGodsdienstLichamelijke OpvoedingPlastische opvoeding

Lessentabel 2e graad: Wetenschappen-STEM

85034412221

3e jaar - 4e jaar

85224412220

Home

Next

Back

Binnen dit vak worden de wetenschapsvakken, informatica en wetenschappelijk tekenen tot één vak gegroepeerd. Hier gaan we vooral projectmatig werken aan wetenschappelijke competenties.

Home

Wat kan je verwachten?

Wetenschappen

Klemtonen binnen de richtingenModerne talen-Wetenschappen enWetenschappen-Wiskunde(3de graad)

Binnen de wetenschapsvakken vertrek je van proefondervindelijke waarneming en kom je via interpreteren en redeneren tot algemene regels en wetmatigheden.

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

MtWe: aanleg voor en interesse in talen, ook geboeid door wetenschappelijke vakkenWeWi: sterk in wiskunde (5u in 2e gr sterk aanbevolen) en sterke interesse in wetenschappen.

Voorbereiding op professionele -en academische bachelors met klemtonen op talen/wiskunde en wetenschappenMtWe: communicatiewetenschappen, toegepaste taalkunde, biomedische laboratoriumtechnologie,WeWi: geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen...

Next

Lessentabel 3e graad:Moderne talen - Wetenschappen

5e jaar - 6e jaar

Home

AardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeDuitsEngelsFransNederlandsEstheticaGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie

12224234412221

21224234402222

Lestabel WEWI

Back

Lessentabel 3e graad:Wetenschappen-Wiskunde

5e jaar - 6e jaar

Home

AardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeEngelsFransNederlandsEstheticaGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingSeminarieWetensch. tekenen

122262341221212

212262340221221

Lestabel mtwe

Lestabel EM

MW vs WW

Back

Lessentabel 3e graad: Moderne talen-Wetenschappen vs. Wetenschappen-Wiskunde

MT-Wet. vs Wet.-Wisk

Home

5e jaar 6e jaar 5e jaar 6e jaar

AardrijkskundeBiologieChemieFysicaWiskundeDuitsEngelsFransNederlandsEstheticaGeschiedenisGodsdienstInformaticaLichamelijke opvoedingSeminarieWetensch. tekenen

1222423441220210

2122423440220220

1222602341221211

2122602340221221

Back

Binnen het domein Sociale Wetenschappen bieden wij richtingen aan in TSO en BSO.De richting Sociale en Technische Wetenschappen (2e + 3e graad) biedt een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Je leert hoe de mens functioneert in de samenleving. De wetenschappen worden theoretisch benaderd en praktisch toegepast.Ben je nog meer praktisch dan theoretisch aangelegd, dan kan je terecht in de richtingVerzorging-Voeding (2e graad) en Verzorging (3e graad). Deze richting bereid je voor op een taak in de sector van kinder-, thuis- of bejaardenzorg. Onze school biedt een 7e jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige aan.

DomeinSociale Wetenschappen

Home

TSOBSO

Next

Home

Next

Wat kan je verwachten?

Sociale Wetenschappen

Klemtonen binnen de richting Sociale en Technische Wetenschappen(2de graad)

Je vergaart veel kennis enerzijds en werkt aan sociale, technische, creatieve en expressieve vaardigheden anderzijds.

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

Je bent sociaal voelend en creatief, hebt een brede interesse in mens en maatschappij en hebt aanleg voor wetenschappen.

3e graad: Domein Sociale Wetenschappen:Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)3e graad: Domein Economie:Taalsterke leerlingen kunnen ook naar de richting Office Management en Communicatie, maar moeten dan wel Duits bijwerken

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief.Je beantwoordt aan volgend profiel:· je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen;· je interesseert je in relationele en sociale leerprocessen en je kan je inleven in de gevoelswereld van anderen;· je hebt interesse voor de concrete benadering van natuurwetenschappen, specifiek op het brede domein van de voeding;· je bent creatief en je werkt graag met je handen.

NatuurwetenschappenSociale wetenschappenIntegrale opdrachtenAardrijkskundeWiskundeEngelsFransNederlandsGeschiedenisGodsdienst(Toegepaste) informaticaLichamelijke opvoeding

Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen

436132341212

3e jaar - 4e jaar

436132341212

Home

Next

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Sociale Wetenschappen

Klemtonen binnen de richting Sociale en Technische Wetenschappen(3de graad)

Je ontwikkelt sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden. Je leert natuur- en sociaalwetenschappelijke thema's onderzoeken en persoonsgebonden activiteiten organiseren.

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

Je bent sociaal voelend en creatief, hebt een brede interesse in mens en maatschappij en hebt aanleg voor wetenschappen.

Je kan verder studeren in een 7e jaar Se-n-Se TSO of in een professionele bachelor in het hoger onderwijs zoals vroedkunde, orthopedagogie, lerarenopleiding, verpleegkunde, ergotherapie, voedings- en dieetkunde, farmaceutische en biologische technieken, ...

Next

NatuurwetenschappenSociale wetenschappenIntegrale opdrachtenAardrijkskundeWiskundeEngelsFransNederlandsGeschiedenisGodsdienstLichamelijke opvoeding

Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen

44613234122

5e jaar - 6e jaar

44613234122

Home

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Wat kan je verwachten?

Sociale Wetenschappen

Klemtonen binnen de richting Verzorging-Voeding(2de graad)

Je maakt in eenvoudige leersituaties en onder directe begeleiding kennis met de wereld van de zorg en diensten. Gaandeweg ontdek je je eigen kwaliteiten, mogelijkheden en interesses.

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

Je bent sociaal voelend en wilt je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen. Je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid.

3e graad: Domein Sociale Wetenschappen:Verzorging (BSO)

Next

Er is voor deze studierichting geen specifieke voorkennis vereist.Deze beroepsopleiding is bedoeld voor handige jongeren met veel verantwoordelijkheidsgevoel die bovendien belangstelling hebben voor het dagelijks leven van gezonde én zieke mensen.Graag werken met en/of voor mensen is noodzakelijk.Je moet bereid zijn mensen te verzorgen of ze nu jong of oud zijn, man of vrouw… . Het accent ligt hierbij op zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving.

Voeding-VerzorgingFransProject algemene vakkenGodsdienst(Toegepaste) informaticaLichamelijke opvoedingMuzikale opvoedingPlastische opvoeding

Lessentabel Verzorging-Voeding

162621212

3e jaar - 4e jaar

162621212

Home

Next

Back

Home

Wat kan je verwachten?

Wat kan je verwachten?

Sociale Wetenschappen

Klemtonen binnen de richting Verzorging(3de graad)

Je leert zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen. Er is veel praktijk op school en er zijn uitgebreide stages, zowel in de woonzorg als in de kinderopvang.

Back

Wat wordt van je verwacht?

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

Je bent sociaal voelend en wilt je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen. Je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid.

Je kan op onze school doorstromen naar het 7e jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige en daarna eventueel naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs. Ook andere specialisatiejaren zoals kinderzorg zijn mogelijk, net als verpleegkunde in HBO5. Je kan ook meteen aan de slag op de arbeidsmarkt.

Next

Deze studierichting (beroepsopleiding) is bedoeld voor personen die in de kinder-, bejaarden- of thuiszorg aan de slag willen (of zich willen voorbereiden op hogere studies zoals verpleegkunde).Je bent bereid om mensen te verzorgen (jong-oud, man-vrouw, personen met beperking …) en dit startend vanaf de eerste stage. Enkel zo kan men het diploma verwerven, omdat de klemtoon binnen Verzorging op praktijk ligt.Enkele vereiste attitudes:-Je bent sociaal voelend;-Je bent empathisch ingesteld;-Je kan de nodige flexibiliteit aan de dag leggen;-Je kan zonder problemen samenwerken in teamverband;-Je weet het beroepsgeheim steeds te bewaken;-Je bent verantwoordelijk;-Je wil blijven bijleren en openstaan voor feedback;-…

StagesThuis- en bejaardenzorgVerzorgingFransProject algemene vakkenGodsdienstLichamelijke opvoedingSeminarie (expressie)Seminarie (koken)

Lessentabel Verzorging-Voeding

10-1024222-

5e jaar - 6e jaar - 7e jaar

10-1024222-

Home

Back

144-242222

In goed gezelschap

Uitstappen en activiteiten

Al jarenmet voorsprongde beste van Limburg!

Middag-activiteiten

Talent in actie

Mini-ondernemingen

De leerlingcentraal

Leef- en leerzorg

Hier zijn wij TROTS op!

Home

Oudercomité

Ouders in actie

Socio-emotionele ontwikkeling

Leerloopbaan

Leerzorg

Fysiek welzijn

Home

In de eerste plaats staan vakleerkrachten en coaches paraat voor een goede begeleiding van al onze leerlingen.Daarnaast zorgen de pedagogisch directeur en 7 leerlingbegeleiders voor extra ondersteuning.Het welbevinden van onze leerlingen staat immers centraal op Sint-Michiel.Elke dag opnieuw werken we met zijn allen aan een positief schoolklimaat. Daardoor zijn we een zorgzame, gemoedelijke school waar elke leerling zich verbonden voelt.De 7 leerlingbegeleiders van het begeleidingsteam hebben elk hun eigen expertise en ze staan in voor de leef- en leerzorg voor al onze leerlingen.Ze werken op 4 domeinen:

Leerlingbegeleiding opSint - Michiel

naar middag-activiteiten

Back

Wij begeleidenonze leerlingen intensief tijdens hun hele schoolcarrière en besteden extra aandacht aan de studiekeuzedie leerlingen maken op het eindevan het 1e, 2e en 4e jaar.We helpen onze leerlingen het antwoord te zoeken op de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Daarnaast geven we hen een goed beeld van wat de verschillende richtingen precies inhouden en waarin ze van mekaar verschillen. We leren hen ook waar ze extra informatie kunnen vinden.Daarnaast hebben we ook een heel traject om leerlingen bij te staan bij hun studiekeuze hoger onderwijs op het einde van het 6e jaar. Naast de inhoudelijke aanpak die we ook in de andere keuzejaren hebben, voorzien we hier ook extra initiatieven: Columbus exploratietool, bezoek aan SID-in, gespreksavond hoger onderwijs met oud-leerlingen, inleefdagen... Een overzicht vind je via deze link.

We kunnen als school mooie resultaten voorleggen wat betreft slaagcijfers in hoger onderwijs. Een van de redenen hiervoor is onze goed uitgebouwde leerzorg.Als school vinden we het erg belangrijk om gedurende de hele schoolloopbaan van onze leerlingen aandacht te besteden aan “leren leren”.We willen niet enkel leerstof aanbieden, we willen onze leerlingen ook leren hoeze hun leer- en studieomgeving kunnen organiserenenhoeze de leerstof op een actieve manier kunnen verwerken.Om dit doel te bereiken bieden we onze leerlingen eerst en vooral een aantal algemene strategieën aan om beter te leren. Welke studiemethodes werken en welke niet? Daarnaast leggen de vakleerkrachten uit hoe ze hun vak het best aanpakken en leren we onze leerlingen hoe ze een studieplanning moeten maken.Niet enkel de begeleidingsdienst maar ook de vakleerkrachten en de coaches zullen de leerlingen gedurende hun volledige schoolloopbaan zo goed mogelijk proberen te begeleiden in dit proces van “leren leren”.Ook met specifieke leerproblemen ( dyslexie, dyscalculie, ADHD, … ) kan uw kind steeds terecht bij de begeleidingsdienst. Samen bekijken we met behulp van welke maatregelen uw kind zijn leerproces in eigen handen kan nemen.Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen met één van onze begeleiders.

Wij zetten in op een goed uitgewerkt preventiebeleid voor alle leerlingen. Zo werken wij aan samenwerking en verbondenheid. Daarvoor organiseren wij - vaak samen met de leerlingen - vormingsdagen, leerlingenraden, middagactiviteiten, studiereizen, klasmomenten, voorlichtingscampagnes, vrijwilligersprojecten....Daarnaast zorgen wij ook voor een individuele aanpak voor leerlingen die dit nodig hebben. Leerlingbegeleiders gaan in gesprek met met leerlingen met een zorgvraag. Dit kan op vraag van de leerling zelf, maar ook op vraag van ouders, coach of leerkrachten. Samen met de leerling zoeken we naar de nodige ondersteuning. Indien nodig kunnen wij ook terugvallen op externe ondersteuning, zoals het CLB of andere organisaties.

Talent ontdekken en ontwikkelen

Meer info

Samen sporten, acteren, schrijven, zingen, spelen...

Home

Talenten staan centraal in onze visie.We vinden het dan ook belangrijk dat we onze leerlingen de kans geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.Eén manier om dit te doen is via onze middagactiviteiten.Sport je graag, of ben je eerder een knutselaar? Wil je meeschrijven aan de schoolkrant, of schitter je liever als acteur? Zoek je de spotlights als danser of achter een microfoon, of speel je liever een potje schaak? Maak je de school nog leuker door je inbreng in het leerlingenparlement Chill(MS) of bij de JOSsen (BB)?

Middagactiviteiten opSint - Michiel

Er is vast ook een activiteit voor jou!

Foto's!

en

naar mini's

(Je hebt de foto's toch bekeken?)

Back

Wij zetten in op een goed uitgewerkt preventiebeleid voor alle leerlingen. Zo werken wij aan samenwerking en verbondenheid. Daarvoor organiseren wij - vaak samen met de leerlingen - vormingsdagen, leerlingenraden, middagactiviteiten, studiereizen, klasmomenten, voorlichtingscampagnes, vrijwilligersprojecten....Daarnaast zorgen wij ook voor een individuele aanpak voor leerlingen die dit nodig hebben. Leerlingbegeleiders gaan in gesprek met met leerlingen met een zorgvraag. Dit kan op vraag van de leerling zelf, maar ook op vraag van ouders, coach of leerkrachten. Samen met de leerling zoeken we naar de nodige ondersteuning. Indien nodig kunnen wij ook terugvallen op externe ondersteuning, zoals het CLB of andere organisaties.

JOS!

JOS is het inspraakorgaan voor de leerlingen van de Bovenbouw.De Jossenraad is een vaste groep leerlingen uit de verschillende jaren die als een echt team op regelmatige basis vergaderen, activiteiten organiseren en de inspraak van de leerlingen garanderen. Een rode loper en een ontbijt op de eerste schooldag, een actie voor het goed doel, de acties rond welbevinden van rodeneuzendag, maar ook opleiding voor deze leerlingen rond participatie en vergadertechnieken, discussies over onderwijshervormingen en organisaties... Maar één van de hoogtepunten is toch steeds de organisatie van het onvergetelijke jaarlijkse galabal. Het Jossenparlement is een open inspraakmoment voor alle leerlingen van de school. Hier worden de agendapunten besproken die de Jossenraad voorstelt. Telkens opnieuw proberen onze Jossen op een leuke, interactieve, losse manier de mening van zoveel mogelijk leerlingen te verzamelen om hiermee gewapend naar de directie te trekken. Jos in actiezijn dan weer leerlingen die rond bepaalde acties de krachten bundelen om zo leuke activiteiten te organiseren voor de andere leerlingen. Ook hier is de organisatie en planning in handen van de Jossenraad.

Jongerenopschool

Next

HOME

JOSinactie

Acties vandeJOSSEN

terug naar middagactiviteiten

naar middagsport

Zowel op de middenschool als op de bovenbouw kunnen de leerlingen 's middags sporten.Naast recreatief voetballen, basketten of volleyballen op het voetbalveld en op de speelplaats, kunnen de leerlingen ook deelnemen aan de klascompetities.De sportleerkrachten organiseren deze wedstrijden doorheen het hele schooljaar in de meest uiteenlopende sporten. Naast het traditionele voetbal, basketbal en volleybal, halen leerlingen het competitiegevoel naar boven bij tafeltennis, hockey, dodgeball en badminton.Daarnaast neemt onze school ook regelmatig deel aan interscholenwedstrijden.

Middagsport

naar foto-presentatie

terug naar middagactiviteiten

naar miniondernemingen

terug naar middagactiviteiten

Vers van de pers!

Next

Talent ontwikkelen in diverse functies

Mini's in actie

Beste Limburgse mini's

Home

Brainstormen naar een succesvol product of dienst, naar het gat in de markt. En dan met echt geld van echte aandeelhouders aan de slag!Maar het draait niet enkel om geld. Elk talent, elk karakter, echt iedereen kan zijn talent laten groeien in de mini.Creatieve honderdpoten voor de reclamecampagne, ICT-wizards voor de website of die knappe presentatie, cijferbijters als financieel directeur, handige Harry / Harriet om het product piekfijn uit te werken of de aantrekkelijke verkoopstand te bouwen? Wordt de natuurlijke leider de geknipte CEO en het podiumbeest onze topverkoper…. ? En dan met trots proberen de consumenten te overtuigen, zowel in een echt shoppingcenter als digitaal. Daarnaast gaan we ook op bedrijfsbezoeken en we nemen deel aan seminaries en evenementen. Tijdens verschillende wedstrijden gaan we ook de concurrentie aan met andere Limburgse en Vlaamse scholen. En we zijn daar niet vals bescheiden over: wij zijn al jaren de besten van Limburg! (Check ons palmares door op de beker te klikken!) Zowel de leerlingen van 6ASO als de leerlingen van 6 Marketing & Ondernemen krijgen de kans om zich te ontplooien binnen dit project.

Mini-ondernemen: maxi-presteren!

Back

Next

naar activiteiten

(Je hebt palmares en foto's toch bekeken?)

We kunnen met enige fierheid zeggen dat onze leerlingen de laatste vier jaar opnieuw tot beste Limburgse mini-onderneming gekroond zijn en dus telkens tot de top 5 van Vlaanderen behoorden.Met Area 19 werden we in 2017 ook voor de tweede keer de beste Mini van Vlaanderen. We verdedigden de Vlaamse eer tijdens de Europese finale in Brussel.De jaren daarvoor schopte steeds minstens één van de mini's van Sint-Michiel het tot in de Limburgse finale.Het palmares van de laatste jaren:2019-2020Kazak (ASO): beste mini van Limburg + update 15/05: beste mini van Vlaanderen!!Mespaccino (MO): finalist Limburgse finale2018-2019Artisjiek (ASO): beste mini van LimburgSentimiënto (MO): finalist Limburgse finale2017-2018Qwest (ASO): beste mini van LimburgVita Sanita (MO): finalist Limburgse finale en beste SEP van Vlaanderen(Sociaal-Economisch Project)2016-2017Area19 (ASO): beste mini van VlaanderenOptic Sounds (MO): finalist Limburgse finale2015-2016Cube-X (MO): finalist Vlaams SEP (sociaal-economisch project)2014-2015Le Boo Sjatoo (MO): finalist Limburgse finale2013-2014Ecoustic (ASO): beste mini van LimburgCosy Cooking: finalist Limburgse finale2012-2013Link-up: finalist Limburgse finaleTroubadour on tour (MO):beste mini van Limburg2011-2012Memoraid (ASO) finalist Limburgse finaleCinémagique (MO):beste mini van Limburg2010-2011Barrowise (ASO): finalist Limburgse finaleChapique (MO): finalist Limburgse finale

We kunnen met enige fierheid zeggen dat onze leerlingen de laatste vier jaar opnieuw tot beste Limburgse mini-onderneming gekroond zijn en dus telkens tot de top 5 van Vlaanderen behoorden.Met Area 19 werden we in 2017 ook voor de tweede keer de beste Mini van Vlaanderen. We verdedigden de Vlaamse eer tijdens de Europese finale in Brussel.De jaren daarvoor schopte steeds minstens één van de mini's van Sint-Michiel het tot in de Limburgse finale.Het palmares van de laatste jaren:2019-2020Kazak (ASO): beste mini van LimburgMespaccino (MO): finalist Limburgse finale2018-2019Artisjiek (ASO): beste mini van LimburgSentimiënto (MO): finalist Limburgse finale2017-2018Qwest (ASO): beste mini van LimburgVita Sanita (MO): finalist Limburgse finale en beste SEPvan Vlaanderen(Sociaal-Economisch Project)2016-2017Area19 (ASO): beste mini van VlaanderenOptic Sounds (MO): finalist Limburgse finale2015-2016Cube-X (MO): finalist Vlaams SEP (sociaal-economisch project)2014-2015Le Boo Sjatoo (MO): finalist Limburgse finale2013-2014Ecoustic (ASO): beste mini van LimburgCosy Cooking: finalist Limburgse finale2012-2013Link-up: finalist Limburgse finaleTroubadour on tour (MO):beste mini van Limburg2011-2012Memoraid (ASO) finalist Limburgse finaleCinémagique (MO):beste mini van Limburg2010-2011Barrowise (ASO): finalist Limburgse finaleChapique (MO): finalist Limburgse finale

naar activiteiten en uitstappen

Presenteren voor aandeelhouders

Verkoopstechnieken om klanten te overtuigen

Teamwork makes the dream work!

Externen overtuigen op Vlajo Kick-Off

Een verkoopstand bouwen

Marketing:zorg dat je opvalt!

Beste mini van Vlaanderen!

Een creatief product of dienst bedenken

terug naar middagactiviteiten

Elkaar leren kennen, samen werken en leven

Meerwaarde

Home

Door samen op uitstap te gaan leren leerlingen samenwerken en samen leven. Bovendien leren onze leerlingen zo leerkrachten en andere leerlingen op een andere manier kennen. Ook al hebben de activiteiten en uitstappen steeds ook een didactische invulling, ze bieden een leuke afwisseling in het schoolse leven.De vele activiteiten en uitstappen op Sint-Michiel hebben dus zeker een meerwaarde!Een greep uit het aanbod:sportkriebeldag en sportdagen, Terril Beringen, milieuboot, actie voor Rodeneuzendag, Zwin en zee, tweedaagse Hoge Rielen, vriendschapsweek, olympiades voor wiskunde, aardrijkskunde, chemie, Frans... , driedaagse Ardennen, tweedaagse vierdes (organisatie door seminarie De Stad), vierdaagse Parijs, uitstappen OMC, excursie Doode Bemde,zesdejaarsreis... en uiteindelijk:de feestelijke proclamatie!

Activiteiten en uitstappen opSint - Michiel

Leuke afwisseling

Foto's

naar oudercomité

(Je hebt de foto's toch bekeken?)

Back

naar oudercomité

Activiteiten en uitstappen: presentatie

Activiteiten filmpje

Home

Het oudercomité van Sint - Michiel

trots!

Sint-Michiel heeft één oudercomité voor Middenschool en Bovenbouw samen. Ouders van leerlingen uit verschillende klassen vergaderen 8 keer per schooljaar samen met de directie en een aantal leerkrachten. In een gemoedelijke sfeer bespreken zij tal van verschillende thema’s:gezonde voeding en houding, gelukkige leerlingen op school, optimale communicatie tussen school, leerlingen en ouders...De agendapunten en voorstellen voor activiteiten kunnen komen van de leden zelf, of van de school. De rode draad is: het komt onze leerlingen ten goede.We zijn dus erg blij met de toewijding van ons oudercomité tijdens de vergaderingen en bij de organisatie van verschillende activiteiten. De opbrengst van hun jaarlijkse kienavond werd vorig jaar gebruikt voor de vergroening van de speelplaatsen van onze school. Deinfo-avonden EHBO voor leerlingen, ouders en leerkrachten, “Leren leren”, Hoe werkt Smartschool?en de “Safety First”-dagrond veilig internetgebruik voor de leerlingen van de Middenschool werden ook erg gewaardeerd. Daarnaast dragen de mensen van het oudercomité ook steeds hun gezellige steentje bij aanhet “Oudercafé” tijdens oudercontacten en aan de opendeurdag.

Nog vragen of bedenkingen?

Klaar om in te schrijven?

Klik dan op de afbeelding hieronder en vul het formulier in.Wij contacteren u zo snel mogelijk!

Klik dan op de afbeelding hieronder en vul het formulier in.

Eerste graad:

Tweede en derde graad:

Home

Keuze wiskunde in 2de graad Economie / Latijn

4u vs 5u

meer reproductie

meer geleide aanpak

Verschillen

1. Hoeveelheid

2. Complexiteit

3. Aanpak

eerstegraadsfuncties, vectoren, statistiek

3 hoofdstukken extra

meer diepgang, meer inzicht

zelfontdekkend =

meer aandacht voor probleemoplossend denken, creatiever in bedenken oplossingen

HOME

Home

2e graad

Home

3 hoofdstukken minder

terug naar latijn

terug naar economie

Moderne Talen

gecombineerd met

Wetenschappen

Wiskunde

Seminarie

EconomieLatijnWetenschappen

Moderne TalenofWiskunde

In de derde graad ASO

Verschillen op het vlak van...

Seminarie is een keuzevak in het 5e en 6e jaar ASO.In het vijfde jaar voorzien we 1 uur seminarie en er is keuze uit: Cultuur, Wetenschappen of Wiskunde7. Dit laatste seminarie is enkel toegankelijk voor de leerlingen uit de optie Wiskunde en niet voor de leerlingen uit Moderne Talen.Enkel wanneer je kiest voor seminarie wiskunde, vragen we je om deze keuze door te geven bij inschrijving. De keuze voor de andere seminaries (Cultuur of Wetenschappen) gebeurt in de eerste week van september.In het zesde jaar heeft het keuzevak 2 lesuren per week. Je kan kiezen uit De Stad, Mini-Onderneming (zie ook de pagina: Trots op!) of wiskunde8. Ook hier is het seminarie wiskunde enkel toegankelijk voor leerlingen uit de optie Wiskunde.De keuze voor het seminarie in het zesde jaar wordt gemaakt op het einde van het vijfde jaar.

Lorem ipsum

Photo by Ravi Kant for Pexels

Duits 2 / 3 uurEngels 3 uurFrans 4 uur

Richtingen met Moderne Talen

Meer aandacht voor vaardigheden, zeker spreekvaardigheidMeer zelfstandigheid in taalgebruikOnderzoekscompetentie: literair en/of taalkundig onderzoek

Verschillen in Moderne Vreemde Talen

Richtingen met Wiskunde

Duits 0 uurEngels 2 uurFrans 3 uur

EconomieLatijnWetenschappen

Next

Economie / LatijnWetenschappen

Richtingen met Moderne Talen

Meer abstractieMeer vrijheid in oplossen van nieuwe oefeningen/problemenMeer zelfstandigheid, vb. BZL (competentiegericht)Onderzoekscompetentie: wiskundig onderzoek

Verschillen in wiskunde

Richtingen met Wiskunde

wiskunde 6 uur

+ evt. seminariewiskunde 1 / 2 uur

wiskunde 3 / 4 uurwiskunde 4 uur

EconomieLatijnWetenschappen

Next

Economie / Latijn natuurwetenschappen 2 uur Wetenschappen wetenschapsvakken zoals in WeWi

Richtingen met Moderne Talen

vakken scherper afgebakendongeveer zelfde thema's, maar meer diepganglabo's: onderzoekend leren

Verschillen in wetenschappen

Richtingen met Wiskunde

biologie 1 / 2 uurchemie 1 / 2 uurfysica 1 / 2 uur

terug naar latijn

terug naar eco

terug naar wet

EconomieLatijnWetenschappen

OKAN is er voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die nog niet eerder onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. Over het algemeen gaat het over leerlingen die zich pas recent in Vlaanderen gevestigd hebben.Je volgt in deze klas een intensief taalbad om je zo snel mogelijk klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Hiervoor wordt voor elke leerling een individueel leertraject uitgestippeld

OKAN

Home

OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers

Wanneer mag je starten in OKAN?

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

Je bent een nieuwkomer, dat wil zeggen dat je maximaal één jaar ononderbroken in België verblijft; Je bent op 31 december van het schooljaar minstens 12 en nog geen 18 jaar; Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige onderwijsinstelling Je hebt niet het Nederlands als thuis- of moedertaal; Je beheerst onvoldoende de onderwijstaal om de lessen goed te volgen.

OKAN

Home

Wanneer mag je starten in OKAN?

Wat is OKAN?

Wat wordt van je verwacht?

Wat brengt de toekomst?

Je bent bereid om de Nederlandse taal te leren en je wil inzicht krijgen in de westerse cultuur. Het is immers belangrijk om te weten hoe onze maatschappij werkt, want vele van onze gewoonten zijn wellicht anders dan wat je zelf gewoon bent. We verwachten ook dat je de regelmatig bijwoont. Enkel dan kan je een attest van regelmatige lesbijwoning krijgen, waarmee je kan doorstromen naar het gewoon onderwijs.

OKAN

Home

Wat wordt van je verwacht?

Wanneer mag je starten in OKAN?

Wat is OKAN?

lessen

Wat brengt de toekomst?

NederlandsSeminarieGodsdienstICTMens & SamenlevingLeren LerenWiskunde

Lessentabel OKAN

OKAN 1 - OKAN 2 - OKAN 3

Home

2242111-

Back

22421--2

2242111-

OKAN

Home

Wat brengt de toekomst?

Wanneer mag je starten in OKAN?

Je volgt in het gewoon onderwijs. ; Je neemt deel aan projecten, studiereizen, examens; Je gaat samen met je op zoek naar een gepaste studierichting.Je zet je schoolcarrière verder in het gewoon onderwijs.

Zodra je de basiskennis en –vaardigheden van de Nederlandse taal beheerst, worden voor jou snuffelstages georganiseerd. Dan kan je al eens ervaren hoe het er in het gewone onderwijs aan toe gaat. Je volgt dan enkele weken les in een studierichting die jou interesseert.

Wat is OKAN?

Proef- en Oriëntatietijd

Zodra je de basiskennis en –vaardigheden van de Nederlandse taal beheerst, wordt voor jou een Proef- en Oriëntatietijd (P&OT) in het gewoon onderwijs georganiseerd. Dan kan je al eens ervaren hoe het er daar aan toe gaat. Je volgt dan enkele weken voltijds les in een studierichting die jou interesseert.

vervolgcoach

De vervolgcoaches bekijken samen met jou wat je interesses zijn en welke studierichting het best bij je past. Op die manier kan je zelf mee bouwen aan je schoolloopbaan. Ze helpen je met de Proef- en Oriëntatietijd en ondersteunen je waar nodig is.Zodra je kan doorstromen naar het gewone onderwijs, zal je nog een hele tijd opgevolgd worden door je vervolgcoach. Op die manier heb je steeds een vertrouwenspersoon, ook al zet je je schoolcarrière verder in een andere school.

Wat wordt van je verwacht?