Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Alenka Oreščanin

Uskršnje priče

Tekstualni zadaci sa operacijom množenja i deljenja

Pitanje 1 od 5

Uskršnji zeka dobio je zadatak da dnevno ofarba 9 jaja.Koliko jaja je ukupno ofarbao za 8 dana?

56

64

72

Dalje

Tačno!

Pitanje 2 od 5

Baka je za nedelju dana sakupila 56 jaja. Koliko je imala kokošaka ako je svaka kokoška dnevno snela jedno jaje?

8

6

7

Dalje

Tačno!

Pitanje 3 od 5

Mami su za jednu tortu bile potrebne dve čokolade. Potrošla je 6. Baka je napravila 4 puta više torti. Koliko je baka napravila torti?

12

10

7

Dalje

Tačno!

Pitanje 4 od 5

Tetka je imala 8 sestrića. Rešila je da svakom napravi čokoladnog zeku. Svakog zeku je pravila 3 sata.Koliko dana je pravila zečeve ako je dnevno radila 6 sati?

10 dana

6 dana

4 dana

Dalje

Tačno!

Pitanje 5 od 5

Lukijan je kupio 4 paketa jaja. U svakom paketu je bilo 10 jaja. Nikola je kupio dva paketa jaja sa po 15 komada. Milan je kupio 6 paketa jaja u kojima je bilo po 5 jaja. Koliko su zajedno kupili jaja?

90 jaja

100 jaja

80 jaja

Rezultat

Tačno!

Rezultat

0 tačnih

1-2 tačnih

3-4 tačna

5 tačnih

Nisi dobro savladao tablicu množenja i deljenja i ne razumeš tekstualne zadatke!

Proveri svoje znanje iz množenja i deljenja. Ako je problem u razumevanju pročitanog moraćeš više vremena da posvetiš čitanju naglas.

Proveri u čemu je tvoj problem. Možda si brzoplet/brzopleta. Skoncentriši se na čitanje i razmisli pre nego klikneš odgovor.

Odlično si savladao/savladala množenje i deljenje kao i izradu tekstualnih zadataka.Bravo!