Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

POČETAK

Na svako označeno mjesto klikni na brojku i saznaj kakvo je blago zakopano na tom mjestu. Na kraju klikni na sličicu djevojčice i saznaj što ona radi.

1.

Kuhinjski otpad i vrtni ili zeleni otpad se pravilnim odlaganjem mogu razgraditi za samo nekoliko mjeseci. Taj postupak zove sekompostiranje. Dobiveni kompost služi za prehranu biljaka. Kuhinjski i vrtni otpad nazivamobiootpad.

2.

Plastičnoj boci bačenoj na odlagalište ili zakopanoj u zemlju trebat će više od 400 godina da bi se razgradila. Zato oprezno s plastikom! Ne smijemo je bacati u okoliš. Plastiku prikupljamo i ponovo prerađujemo ili recikliramo.

3.

Aluminijska limenka bačena u okoliš ili zakopana u zemlju razgradit će se za 200 godina. Metal ne smijemo bacati u okoliš.Limenke od pića i konzerve prikupljamo i ponovo prerađujemo.

4.

Staklene čaše i staklenke u zemlji se razgrađuju stoljećima. Njih ne smijemo bacati u okoliš. Staklo u našim domovima odvajamo od ostalog otpada i odvozimo u reciklažno dvorište gdje se ponovno prerađuje.

5.

Papir je jako dragocjen. Za dobivanje papira potrebno je sasjeći brojno drveće. Zato iskorišteni papir trebamo prikupljati i reciklirati jer se od recikliranog papira mogu dobiti novi proizvodi.

Otpad koji sam razdvojila odnijet ću u reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno odvojenom sakupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada po vrstama: staklo, papir, plastika, metal, odjeća, stare baterije...Iz reciklažnog dvorišta svaka vrsta otpada se odvozi u posebne tvornice u kojima se taj otpad prerađuje i nastaju novi proizvodi. Na taj način sudjelujem u zaštiti okoliša.