Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

A medida dos versos

O RITMO

MEDIRVERSOS

ACENTOS FINAIS

LICENZASMÉTRICAS

A SINALEFA

CLASIFICACIÓN DOS VERSOS SEGUNDO A MÉTRICA

CLASES DE VERSOS

A MÉTRICA

+

+

+

+

+

+

+

O RITMO

A MÉTRICA

A medida dos versos é un dos recursos empregados polos poetas para conseguir ritmonas súas poesías

CÓMPUTO SILÁBICO

A MÉTRICA

Medir un verso consiste en contar o número de sílabas métricas que o integran, pero débese de ter en conta que moitas veces estas non coinciden coas sílabas gramaticais. Elementos que condicionan as sílabas métricas -Os acentos finais ( da última palabra do verso) -As chamadas licenzas métricas

A LEI DOS ACENTOS FINAIS

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Esta lei, quesempre se aplica, consiste en sumar ou restar sílabas aos versos tendo en conta a última palabra de cada un deles- Se o verso remata en palabra aguda ( ou monosílabo), sumamos unha sílaba máis (+1).- Se o verso remata nunha palabra esdrúxula, restamos unha sílaba (-1)- Se o verso remata en palabra grave, o número de sílabas métricas e gramaticais é o mesmo ( non sumamos nin restamos).

Fíxate nesta estrofa de Helena Villar Janeiro¿Como será o seu cantar? ( 7+1=8)¿Onde buscará o xantar?( 7+1=8)

Fíxate na medida do seguinte verso de Pondal "E nas purpúreas clámides" (9-1)=8

Fíxate na medida desta estrofa de Amado CarballoBeiraO mar borracho de sol, ( 7+1)anda a tombos pola praia, (8)a montaña lavandeira (8)bota areales nas ágoas. (9-1)

AS LICENZAS MÉTRICAS

A MÉTRICA

Ademais hai outros elementos que poden condicionar o número de sílabas métricas. Son as chamadas licenzas métricas, que son voluntarias para o poeta. Son:SINALEFA: unión nunha soa sílaba métrica dúas ou máis vogais (a vogal final dunha palabra coa vogal inicial da palabra seguinte). Esta licenza métrica aparece con moita frecuencia.SINÉRESE: unión nunha única sílaba métrica de dúas vogais que forma hiato nunha palabra.DIÉRESE: división dun ditongo en dúas sílabas métricas.

El navegar, navegaba (8)unha dorna mariñeira; (8)nos ollos sempre un relanzo (8)de escumas cantaroleiras, ( 8)no corazón -¡Ai Dios Santo!- (8)no corazón unha arela. X.Mª Álvarez Blázquez, "Romance do pescador peleriño"

Pois estes inventos soio sirven (11)pra distraer a alma das súas contas, (11)tanto de amor e bágoas, dez por cento (11)de perdidos amores, e oitenta de soedade (7+7)) Álvaro Cunqueiro, Herba aquí e acolá.

Fíxate que no dous. Só pode ser octosílabo de facemos unha diérese en fi-es-tra e pasa a ser trisílabaEla gardaba un segredo (8)debruzada nafiestra, (8)co mar metido na alma, (8)que era moito mar para ela. (8)Os argazos do cabelo (8)enredábanlle na testa, (8)porque o vento enredador (7+1)tiña cobiza das rendas. (8)X.Mª Álvarez Blázquez, "Romance do pescador peleriño"

A SINALEFA

A MÉTRICA

A sinalefa é un recurso literario que consiste en pronunciar nun mesmo golpe de voz (un única sílaba) dúas ou tres vogais de diferentes palabras. Normas a ter en conta.As vogais acentuadas non acostuman facer sinalefa .Tampouco se acostuma facer sinalefa cando hai signos ortográficos que indican unha pausa ( comas, puntos, ...) porque estes impiden que as vogais se pronuncien nun mesmo golpe de voz.A H, como non soa, non impide a sinalefa

NOTA . Facer sinalefa ou non decídeo o poeta para conseguir unha determinada medida, polo tanto é importante ver o resto da métrica da composición e imaxinar cantas sílabas métricas querería facer o autor ou autora.

CLASES DE VERSOS

A MÉTRICA

Os versos segundo as sílabas métricas poden ser:VERSOS ARTE MAIOR/ARTE MENORSon versos de arte menor cando teñen oito sílabas ou menos. Son versos de arte maior cando teñen máis de oito sílabas.VERSOS SIMPLES/COMPOSTOSA partir de doce sílabas métricas, debido á súa gran lonxitude, os versos divídense en dúas partes denominadas hemistiquios, separadas por unha pausa ou cesura.

Fíxate nestes versos alexandrinos ( divididos en dús hemistequios e cunha cesura no medio,de Ramón Cabanillas"Ó romper novo día, a barca milagreira ( 7+7)atracou antre as laxes dunha nova ribeira." ( 7+7)

Fíxate nos seguintes versos de Ramón Cabanillas. Trátase de versos alexandrinos. compostos de dous hemistiquios cunha cesura no medio"Ó romper novo día, a barca milagreira ( 7+7)atracou antre as laxes dunha nova ribeira." ( 7+7)

TIPOS DE VERSOS

A MÉTRICA

VERSOS DE ARTE MENORdúas sílabas: bisílabo tres sílabas: trisílabo catro sílabas: tetrasílabo cinco sílabas: pentasílaboseis sílabas: hexasílabo sete sílabas: heptasílabooito sílabas: octosílaboVERSOS DE ARTE MAIORnove sílabas: eneasílabo dez sílabas: decasílaboonce sílabas: hendecasílabo doce sílabas: dodecasílabotrece sílabas:tridecasílabo catorce sílabas: alexandrino