Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Прочитај приповетку из читанке.

„Ветар и Сунце“ - народна приповетка

1.

2.

3.

4.

5.

Издвој речи које су теби непознате.Напиши тему приповетке.

Опиши противнике из приповетке.Шта ти мислиш о њиховом сукобу?

Како се успешно решава сукоб?

Поруку приповетке пронађи у тексту и запиши је.

Чиме је у тексту обележен управни говор? Пронађи 3. модел управног говора и запиши га у свеску помоћу наводника.

6.

Илуструј приповетку или одигај осмосмерку

7.