Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Израчунај 1/2 броја 90.

Израчунај 1/4 броја 500.

Одреди број чија је 1/7 број 40.

Одреди број чија је 1/10 број 35.

Осмини броја 888 додај десетину броја 1000.

Брат има 500 динара. Када сестри да 1/4, колико ће њему остати?