Want to make creations as awesome as this one?

Презентација о техникама учења за ученике основне школе.

More creations to inspire you

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

Transcript

Како успешно учити?,Презентација за ученикеПрипремила психолошко-педагошка служба ОШ ''Десанка Максимовић'',Технике учења,Технике учења,Технике учења су начини и стратегије учења које нам олакшавају рад .Чине учење занимљивијим и помажу нам да нешто запамтимо не учећи то напамет.Њихово коришћење такође захтева труд и рад.Ефикасне су када познајемо принцип њиховог рада, доследно и правилно их примењујуемо.,Услови успешног учења,За успешно учење потребно је неколико услова:адекватно место за учење и услови за радспремност и мотивација за учењепознавање ефикасних метода и техника учења,Шта то беше школа?,Хајде да научимо да учимо!,Онај ко зна да учи, довољно зна!,Забележи у свеску најважније,Преслишавај се и дискутуј са другима,Примени научено,Подвлачи кључне појмове,Слушај и читај пажљиво,Степенице у учењу,П - Понављај научено током наредних неколико дана,П - преслишај се наглас или препричај некоме прочитано,Ч - читај концентисано и са разумевањем,П - питај се који део градива је важан,Ч - читај једном површно,Техника ЧПЧПП,Мнемотехнике,Ако ти је тешко да запамтиш неки појам, сети се речи која се римује са њим (кмет-свет).,Бележи појмове на разнобојне картице па их повезуј са одређеном бојом. Имена река пиши на плаве картице, градова на беле, нац. паркова на зелене...,Технике памћења,Ако ти је нешто тешко да научиш, пробај да га нацрташ или направиш. Можеш да направиш модел ветрењаче па да испробаш како ради.,A,Када учиш набрајање, запамти прва слова као подсетник. На пример, БРУМ-земље источне Европе: Белорусија, Русија, Украјина и Молдавија,B,C,D,Визуелни стил учења - најлакше учиш док читаш лекцију, гледаш фотографије, презентације...,Кинестетички стил учења - интересују те ствари које можеш да направиш, додирнеш, не можеш мирно да седиш и да учиш...,Стилови учења,Аудитивни стил учења - највише ти одговара да слушаш предавања, аудио лекције...,Да ли знаш који је твој стил учења?Кликни и сазнај.Познавање сопственог стила учења ти може олакшати проналажење одговарајуће технике за учење.,Савети за усшешно учење,Предмете који су ти најтежи, учи прве, када имаш највише енергијеДовољно се одмарај током учења, умор током учења је нормаланНека те на рад, мотивишу жеља за знањем и радозналост, тако ће ти учење бити уживањеНагради себе када достигнеш циљ у учењу или испуниш дневни план (награда може да буде и шетња, читање омиљене књиге...)Апликација која ти може помоћи у учењу Study Tips (Google play store),МУРДЕР систем учења,М (mood-расположење) Креирај позитивну атмосферу за учење, без стреса и притискаУ (understand-разумети) Учи са разумевањем. Битно је да означиш део градива који ти није јасан и да се касније вратиш на њега, тражи помоћ других ако не можеш сам-а да разумеш градиво.Р (recall-подсетити се) Након завршетка дела градива, застани са учењем и подсети се пређеног градива. Преслишај се наглас, како би открио-ла који делови ''шкрипе''.Д (digest-разложи) Уколико градива има доста, подели га на мање целине па учи део по део.Е (expand-прошири) Прошири градиво тако што ћеш сам-а смислити питања из дате лекције. Које питање би ти поставио-ла другима да си наставник?Р (review-преиспитај) Понови научено. Запитај се који од претходних корака ти је највише помогао да научиш и настави да га примењујеш.,Менталне мапе или мапе ума су технике учења које представљају визуелни приказ лекције.Од централног појма лекције, који се налази у средишњем делу гранају се други, са њим повезани појмови. Ако те занимају менталне мапе, постоји истоимена књига аутора Тонија Бузана у којој можеш да сазнаш доста тога о њима.,Технике учења,НТЦ технике учења,Менталне мапе,То су технике учења које се базирају на сликовно-асоцијативним приказима лекција. Подстичу развој маште и креативности код ученика и помажу им да лакше упамте неко градиво асоцирајући сликом на речи. Постоје још и загонентна питања и приче.Више можеш сазнати наhttps://ntcucenje.com/,Хвалана пажњи!,Знање је вредније од новца, оштрије од сабље!Грузијска пословица,Постави реалан и достижан циљ у свом учењу (или више мањих циљева, за сваки предмет нпр).Циљевии треба да буду конкретни: До 20:00 ћу знати колико има националних паркова у Србији и који су.,Савети за успешно учење,Пази на време док учиш. Направи кратку паузу ако се умориш. Пробај да примениш помодоро технику организовања времена ако не успеваш сам-а да се организујеш.,Савети за успешно учење,Направи план активности на дневном и недељном нивоу.Чекирај активности које си успешно завршио-ла и анализирај зашто су неке остале незавршене.Све што можеш данас, не остављај за сутра.