Want to make creations as awesome as this one?

Unhas preguntas do Tema 12

Transcript

PACMAN

QUIZ

Literatura medieval

PRESS START

En que cantigas era habitual a laudatio?

NIVEL 1 DE 6

1

CANTIGAS DE AMOR

2

CANTIGAS DE AMIGO

3

CANTIGAS DE ESCARNIO

NIVEL 1 DE 6

SEGUINTE

¡CORRECTO!

¡INCORRECTO!

NIVEL 1 DE 6

TRY AGAIN!

Que recurso retórico vai ligado á coita de amor?

NIVEL 2 DE 6

1

A METÁFORA

2

A METONIMIA

3

A HIPÉRBOLE

NIVEL 2 DE 6

SEGUINTE

¡CORRECTO!

¡INCORRECTO!

NIVEL 2 DE 6

TRY AGAIN!

Como se chamaba o recurso das cantigas de amor que deixaba unha estrofa final a modo de conclusión?

NIVEL 3 DE 6

1

DOBRE

2

COBRAS SINGULARS

3

FIINDA

NIVEL 3 DE 6

SEGUINTE

¡CORRECTO!

¡INCORRECTO!

NIVEL 3 DE 6

TRY AGAIN!

A equivocatio era un recurso propio das...

NIVEL 4 DE 6

1

CANTIGAS DE MALDICIR

2

CANTIGAS DE ESCARNIO

3

CANTIGAS DE SANTA MARÍA

NIVEL 4 DE 6

SEGUINTE

¡CORRECTO!

¡INCORRECTO!

NIVEL 4 DE 6

TRY AGAIN!

A demanda do Santo Graal pertence, dentro da prosa medieval, ao Ciclo

NIVEL 5 DE 6

1

DA MATERIA DE BRETAÑA

2

DA MATERIA DE TROIA

3

DOS TEXTOS HAXIOGRÁFICOS

NIVEL 5 DE 6

SEGUINTE

¡CORRECTO!

¡INCORRECTO!

NIVEL 5 DE 6

TRY AGAIN!

En que xénero menor se produce un enfrontamento entre dous trobadores que alternan as súas intervencións?

NIVEL 6 DE 6

1

PRANTO

2

CANTIGA DE SEGUIR

3

TENZÓN

PARABÉNS!

+ DE 2 REINICIOS,ES UN PAQUETE, HAI QUE REPASAR

1 OU 2 REINICIOS, PODE PASAR

SE TIVECHES QUE REINICIAR 0 VECES --> CRACK

¡INCORRECTO!XA ME FASTIDIARÍA FALLAR NA ÚLTIMA 🙈

NIVEL 6 DE 6

TRY AGAIN!