Want to make creations as awesome as this one?

lektury ze szkoły podstawowej

More creations to inspire you

FIT AND HEALTHY

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

Transcript

"Latarnik" Henryk Sienkiewicz,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.,"Mały Książę" A. de Saint-Exupery,"Zemsta" Aleksander Fredro,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim!,A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił, Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił,"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz,"Żona modna" Ignacy Krasicki,"Treny" Jan Kochanowski,"Lew i mysz" Ignacy Krasicki,"Artysta" Sławomir Mrożek,Powiedz mi, jak ziemia może pomieścić razem takich ludzi, jak Piotr Apostoł, jak Paweł z Tarsu i cezar?,"Świtezianka" Adam Mickiewicz,Ona mu z kosza daje maliny, A on jej kwiatki do wianka,"Balladyna" Juliusz Słowacki,– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?,"Reduta Ordona" Adam Mickiewicz,"Quo vadis" Henryk Sienkiewicz,"Lew i mysz" Ignacy Krasicki,Niestety!,"Reduta Ordona"Adam Mickiewicz,O tak!,"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski,Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo,"Treny" Jan Kochanowski,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim!,O tak!,Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu...,"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński,"Świtezianka" Adam Mickiewicz,Z czego to cytat?,START,wybierz jeden z wariantów,"Dziady" cz. IIAdam Mickiewicz,Zygier tylko cytował Mickiewicza,"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski,"Zemsta" Aleksander Fredro,"Quo vadis" Henryk Sienkiewicz,O tak!,Niestety!,O tak!,"Żona modna" Ignacy Krasicki,Niestety!,"Artysta" Sławomir Mrożek,Niestety!,O tak!,"Mały Książę" A. de Saint-Exupery,"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.,O tak!,"Latarnik" Henryk Sienkiewicz,Niestety!,"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński,Niestety!,"Reduta Ordona" Adam Mickiewicz,"Reduta Ordona" Adam Mickiewicz,O tak!,Nie wszystkie maliny są z "Balladyny","Balladyna" Juliusz Słowacki,O tak!,"Dziady" cz. II Adam Mickiewicz,Katarzyna Polak,powtarzamy lektury SP,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim!,A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił, Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił,A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił, Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił,Ona mu z kosza daje maliny, A on jej kwiatki do wianka,Ona mu z kosza daje maliny, A on jej kwiatki do wianka,– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?,– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?,Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo,Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo,Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu...,Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu...,"Hymn" Jan Kochanowski,"Zemsta" Aleksander Fredro,Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze zgadzać trzeba,O tak!,"Zemsta" Aleksander Fredro,Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze zgadzać trzeba,"Hymn" Jan Kochanowski,Niestety!,Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze zgadzać trzeba,- Coście robili dotąd?- Tułałem się.,"Dziady" cz.IIAdam Mickiewicz,"Latarnik" Henryk Sienkiewicz,"Latarnik" Henryk Sienkiewicz,O tak!,Niestety!,"Dziady" cz.II Adam Mickiewicz,"Pan Tadeusz"Adam Mickiewicz,"Balladyna" Juliusz Słowacki,Matko, w lesie są maliny, Niechaj idą w las dziewczyny,"Balladyna" Juliusz Słowacki,O tak!,Matko, w lesie są maliny, Niechaj idą w las dziewczyny,Niestety!,"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz,Matko, w lesie są maliny, Niechaj idą w las dziewczyny,Tadeusz, jak boli, jak strasznie boli... Już nie mogę,"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński,"Pan Tadeusz"Adam Mickiewicz,O tak!,"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński,Tadeusz, jak boli, jak strasznie boli... Już nie mogę,Chodzi o Tadeusza Zawadzkiego - Zośkę,"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz,Tadeusz, jak boli, jak strasznie boli... Już nie mogę,- Coście robili dotąd?- Tułałem się.,- Coście robili dotąd?- Tułałem się.,Powiedz mi, jak ziemia może pomieścić razem takich ludzi, jak Piotr Apostoł, jak Paweł z Tarsu i cezar?,Powiedz mi, jak ziemia może pomieścić razem takich ludzi, jak Piotr Apostoł, jak Paweł z Tarsu i cezar?,Czy udało ci się?,dziękuję za grę,Katarzyna Polak