Want to make creations as awesome as this one?

lektury ze szkoły podstawowej

More creations to inspire you

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

Transcript

"Latarnik" Henryk Sienkiewicz,"Mały Książę" A. de Saint-Exupery,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.,A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił, Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim!,"Zemsta" Aleksander Fredro,"Żona modna" Ignacy Krasicki,"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz,"Treny" Jan Kochanowski,"Artysta" Sławomir Mrożek,"Lew i mysz" Ignacy Krasicki,– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?,"Świtezianka" Adam Mickiewicz,Ona mu z kosza daje maliny, A on jej kwiatki do wianka,Powiedz mi, jak ziemia może pomieścić razem takich ludzi, jak Piotr Apostoł, jak Paweł z Tarsu i cezar?,"Balladyna" Juliusz Słowacki,"Quo vadis" Henryk Sienkiewicz,"Reduta Ordona" Adam Mickiewicz,"Lew i mysz" Ignacy Krasicki,Niestety!,"Reduta Ordona"Adam Mickiewicz,O tak!,Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo,"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim!,"Treny" Jan Kochanowski,O tak!,"Świtezianka" Adam Mickiewicz,"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński,Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu...,Z czego to cytat?,Zygier tylko cytował Mickiewicza,"Dziady" cz. IIAdam Mickiewicz,START,wybierz jeden z wariantów,"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski,"Zemsta" Aleksander Fredro,O tak!,O tak!,Niestety!,"Quo vadis" Henryk Sienkiewicz,Niestety!,"Artysta" Sławomir Mrożek,"Żona modna" Ignacy Krasicki,Niestety!,"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz,"Mały Książę" A. de Saint-Exupery,O tak!,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.,"Latarnik" Henryk Sienkiewicz,O tak!,"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński,Niestety!,"Reduta Ordona" Adam Mickiewicz,"Reduta Ordona" Adam Mickiewicz,O tak!,Niestety!,Nie wszystkie maliny są z "Balladyny","Balladyna" Juliusz Słowacki,O tak!,"Dziady" cz. II Adam Mickiewicz,Katarzyna Polak,powtarzamy lektury SP,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim!,A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił, Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił,A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił, Winszuję, panie Pietrze, żeś się już ożenił,Ona mu z kosza daje maliny, A on jej kwiatki do wianka,Ona mu z kosza daje maliny, A on jej kwiatki do wianka,– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?,– Lew? – zdziwił się dyrektor. – Czy jest pan tego pewny?,Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo,Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo,Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu...,Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu...,"Zemsta" Aleksander Fredro,Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze zgadzać trzeba,"Hymn" Jan Kochanowski,O tak!,Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze zgadzać trzeba,"Zemsta" Aleksander Fredro,"Hymn" Jan Kochanowski,Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze zgadzać trzeba,Niestety!,"Dziady" cz.IIAdam Mickiewicz,"Latarnik" Henryk Sienkiewicz,- Coście robili dotąd?- Tułałem się.,"Latarnik" Henryk Sienkiewicz,O tak!,Niestety!,"Dziady" cz.II Adam Mickiewicz,"Pan Tadeusz"Adam Mickiewicz,Matko, w lesie są maliny, Niechaj idą w las dziewczyny,"Balladyna" Juliusz Słowacki,O tak!,"Balladyna" Juliusz Słowacki,Matko, w lesie są maliny, Niechaj idą w las dziewczyny,Niestety!,Matko, w lesie są maliny, Niechaj idą w las dziewczyny,"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz,"Pan Tadeusz"Adam Mickiewicz,"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński,Tadeusz, jak boli, jak strasznie boli... Już nie mogę,"Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński,Tadeusz, jak boli, jak strasznie boli... Już nie mogę,O tak!,Chodzi o Tadeusza Zawadzkiego - Zośkę,"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz,Tadeusz, jak boli, jak strasznie boli... Już nie mogę,- Coście robili dotąd?- Tułałem się.,- Coście robili dotąd?- Tułałem się.,Powiedz mi, jak ziemia może pomieścić razem takich ludzi, jak Piotr Apostoł, jak Paweł z Tarsu i cezar?,Powiedz mi, jak ziemia może pomieścić razem takich ludzi, jak Piotr Apostoł, jak Paweł z Tarsu i cezar?,dziękuję za grę,Czy udało ci się?,Katarzyna Polak