Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

3rtrim. 2020,4uatre dades d'activitat i ocupació,empreses,llocs de treball assalariat,contractes de treball,autònoms,persones residents ocupades,atur registrat,contractes indefinits,taxa d'atur,- Diputació de Barcelona. Promoció Econòmica i Ocupació. Programa Hermes- Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya.- Institut d’Estadística de Catalunya- OSOC de Barberà del Vallès- Ministerio de Trabajo y Economía Social- Instituto Nacional de la Seguridad Social,Realització:,Fonts consultades:,Consulteu aquí les dades ampliades:,1.946, 8,1%,Consulteu aquí la sèrie història de butlletins:,1.258,4.952,17.201,14.188,2.024,64,2%,39,8%,set '20,35,8%,60,2%,set '20,3r trim. '20,3r trim. '20,set'20,var. trimestral,set '20,var. anual,var. anual,set '20,set '20,var. trimestral,-1,1%,var. trimestral,var. anual,-9,0%,-0,1%, 1,1%,-33,4%,-1,0%,-3,8%,114,6%,22,3%, -7,4%,-1,3%,18,2%,atur per edat i sexe,set '20,Barberà del Vallès,Empreses i ocupació,12,6%,Contractació laboral,65 anys,16 anys,altres demandants d'ocupació,* % sobre el total de contractes indefinits,12,3%,Atur registrat,set '20,-2,3%, +1,6%,3.772,690,8%,* % sobre el total de persones aturades,Actualitzat a 23.oct.2020,Per a consultes: observatori@barberapromocio.cat,0,3 p.p.,2,0 p.p.