Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

1rtrim. 2020,4uatre dades d'activitat i ocupació,empreses,llocs de treball assalariat,contractes de treball,autònoms,persones residents ocupades,aturats,contractes indefinits,taxa d'atur,- Diputació de Barcelona. Promoció Econòmica i Ocupació. Programa Hermes- Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya.- Institut d’Estadística de Catalunya- OSOC de Barberà del Vallès- Ministerio de Trabajo y Economía Social- Instituto Nacional de la Seguridad Social,Realització:,Fonts consultades:,Consulteu aquí les dades ampliades:,1.975,14,8%,Consulteu aquí la sèrie història de butlletins:,1.249,4.480,17.023,14.117,1.808,63,2%,40,7%,mar '20,36,8%,59,3%,mar '20,1r trim. '20,1r trim. '20,mar '20,var. trimestral,mar '20,var. anual,var. anual,mar '20,mar '20,var. trimestral,-1,3%,var. trimestral,var. anual,-11,3%,-9,9%,-5,3%,-10,3%,-0,5%,-6,8%,-15,0%,6,2%,-3,1%,7,6%,8,3%,atur per edat i sexe,mar '20,Barberà del Vallès,Empreses i ocupació,11,4%,Contractació laboral,65 anys,16 anys,altres demandants d'ocupació,* % sobre el total de contractes indefinits,22,1%,Atur registrat,mar '20,-2,9%,-3,4%,508,28,6%,* % sobre el total d'aturats,Actualitzat a 27 d'abril de 2020,Per a consultes: observatori@barberapromocio.cat,1,1 p.p.,1,1 p.p.