Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Rozpocznij pracę. z zespołem klasowym. Microsoft Teams for Education. Logowanie do aplikacji teams. Na stronie głównej Office.com kliknij w aplikację Teams, aby otworzyć ją bezpośrednio w przeglądarce.. 2.. Office com. Logowanie do aplikacji teams. 1.. Zaloguj się do witryny Office.com za pomocą szkolnego adresu e-mail i hasła. Office com. Microsoftteams. "Zespoły". Wybierz Zespoły, aby sprawdzić, w jakich jesteś zespołach. Jeśli nauczyciel już założył zespół dla danego przedmiotu i dodał Cię do niego, zobaczysz kafelek dla każdego zespołu, w którym jesteś.Jeżeli nie widzisz żadnych kafelków, być może nauczyciel zaprosił Cię do zespołu poprzez:Kod (w zakładce Zespoły wybierz Dołącz lub utwórz zespół i wpisz kod),Link (sprawdź pocztę e - mail).. Logowanie do aplikacji teams. "Zespoły". Gdy zobaczysz kafelki zajęć, kliknij jeden z nich, aby zacząć komunikować się z nauczycielem i pozostałymi uczniami.. "Usługi Office 365 Education i Microsoft Teams dają natychmiastowy dostęp do klasy.Wystarczy urządzenie podłączone do Internetu i informacje logowania szkoły.". Author's name. Irena Panek. Dziękujęza uwagę. Obsługa z poziomu ucznia. Microsoft Teams. Logowanie do aplikacji teams. Pobierz aplikację Teams i łatwiej utrzymuj kontakty lub użyj aplikacji internetowej.. 3.. Office com. Microsoft teams. Klikając na ikonę swojej klasy lub przedmiotu wejdziesz na widok ogólny.. Microsoft teams. W poniższe okienko możesz wpisać zapytania, powitania i rozmowy.. Microsoft teams. Klikając na ogłoszenia zobaczysz konwersację w której nauczyciele będą zamieszczać polecenia do wykonania dla uczniów. Uczniowie mogą tam zamieszczać swoje pytania do nauczyciela lub rozmawiać w obrębie swojej klasy.. Microsoft teams. W sekcji zadania nauczyciel będzie zamieszczać zadania dla uczniów. Zadania te uczeń rozwiązuje i przesyła z powrotem nauczycielowi - wszystko w aplikacji M. Teams.. "Ogłoszenia". "Zadania". Microsoft teams. Wejdź do zakładki "Zadania" (zadane zadanie zobaczysz też w Ogłoszeniach).Zobaczysz wszystkie zadane zadania, z terminami i punktacją, którą otrzymaszza ich wykonanie.. Jak rozwiązać zadania i przesłać je nauczycielowi. Microsoft teams. Kliknij na wybrane zadanie - widzisz szczegóły zadania.Pod napisem "Moja praca" jest zadanie do pobrania - może to być plik w Word/Excel/Power Point - w zależności od wyboru nauczyciela.. Jak rozwiązać zadania i przesłać je nauczycielowi. Microsoft teams. Kliknij na plik pod napisem "Moja praca".Zadanie do wykonania otworzy się w aplikacji M. Teams. Zobaczysz tam również narzędzia z Word/Power Point czy Excel - w zależności w jakim programie zadanie zostało przez nauczyciela przygotowane.Wypełnij zadanie korzystając z dostępnych narzędzi.Po wykonaniu zadania kliknij na "Zamknij" - w prawym, górnym rogu - pod inicjałami.. Jak rozwiązać zadania i przesłać je nauczycielowi. Microsoft teams. Praca zostaje automatycznie zapisana i po kliknięciu "Zamknij" zobaczysz okno dialogowe w którym możesz dokonać wysłania pracy do nauczyciela.W tym celu kliknij "Prześlij".. Jak rozwiązać zadania i przesłać je nauczycielowi. Microsoft teams. Zadania, które nauczyciel sprawdził i odesłał z punktacją wyglądają następująco.. "Zadania". Microsoft teams. Praca zostanie dostarczona do nauczyciela. W zakładce "Oceny" zobaczysz przesłane zadania.. Jak rozwiązać zadania i przesłać je nauczycielowi. Microsoft teams. Wykonane i ocenione zadania zobaczysz w sekcji "Zadania" --> "Ukończone".Klikając na wybrane zadanie zobaczysz informację zwrotną od nauczyciela. A klikając na plik z pracą możesz zobaczyć ewentualne poprawki naniesione przez nauczyciela.. "Zadania". Microsoft teams. W sekcji "Ogłoszenia" możesz również otrzymać od nauczyciela link do testu lub sprawdzianu.Klikając na niego otworzy się test lub sprawdzian, który zgodnie z poleceniami należy rozwiązać.Po zakończeniu kliknij "Prześlij". Możesz sprawdzić od razu swoje wyniki, klikając "Wyświetl wyniki".. "Test"/"Sprawdzian". Microsoft teams. Aby wylogować się z platformy wystarczy kliknąć na ikonę w prawym, górnym rogu, a następnie"Wyloguj się".. Wylogowanie z platformy. "Ogłoszenia". "Zespoły". Autor: Irena Panek. INDEX. 02. Microsoft Teams - Zespoły. 03. Microsoft Teams - Ogłoszenia. 05. Microsoft Teams - Jak się wylogować?. 06. Microsoft Teams - z poziomu ucznia (film). 04. Microsoft Teams - Zadania. 01. Logowanie do aplikacji Teams