Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Mechanizmy ewolucji

Lekcja

2

1

4

Wszystkie organizmy na Ziemi podlegają ewolucji.

Trudno zaobserwować jednak przebieg ewolucji,
ponieważ trwa ona miliony lat.

W jaki sposób
z jednego gatunku
mogą powstawać inne?

Zagadkę tę rozwiązał KAROL DARWIN.

W 1831 roku wyruszył w podróż dookoła świata na okręcie Beagle.

Odwiedził wiele miejsc na kuli ziemskiej (np.: Wyspy Galapagos).

Zebrał dużo informacji, które pozwoliły mu sformułować TEORIĘ EWOLUCJI.

KAROL DARWIN I JEGO PODRÓŻE

Statek Beagle,
którym podróżował
Karol Darwin

Wyspy Galapagos

Mapa z trasą
podróży Karola Darwina

Karol Darwin w czasie pracy

Wyspy Galapagos - miejsce badań Darwina

Darwin przeprowadził na Wyspach Galapagos najważniejsze swoje obserwacje. Odkrył nieznane wtedy nauce i niespotykane w innych miejscach na świecie gatunki. Takie gatunki nazywa się ENDEMITAMI.

ŻÓŁW SŁONIOWY - to największy żółw żyjący na Ziemi

LEGWAN MORSKI

PINGWIN RÓWNIKOWY - jedyny żyjący na półkuli północnej

Jak powstaje nowy gatunek
wg Darwina

Nowy gatunek powstaje w wyniku izolacji pewnej grupy osobników
od pozostałych organizmów tego samego gatunku.

Przykładem są "Zięby Darwina". Mają one wspólnego przodka, ale osiedliły się na różnych wyspach i musiały przystosować do różnych warunków środowiska, np.: zmiana pokarmu miała wpływ na zmianę kształtu ich dziobów. W ten sposów powstało wiele nowych gatunków zięb.

Dobór sztuczny

Dobór naturalny

Działania prowadzone przez człowieka i mające na celu uzyskanie u organizmów takich cech, jakie chcemy.

Np.: powstają nowe rasy psów, kotów.

Mechanizm, który powoduje, że przeżywają osobniki najlepiej przystosowane do środowiska.

Prowadzi do powstania nowych gatunków.

VS

Na zakończenie bardzo krótki film dla Was :)

3

2

1

4

Do zobaczenia na następnej lekcji on-line

Dziękuję za uwagę