Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2. 1. Lekcja. 4. Mechanizmy ewolucji. 3. Wszystkie organizmy na Ziemi podlegają ewolucji.Trudno zaobserwować jednak przebieg ewolucji, ponieważ trwa ona miliony lat.. Zagadkę tę rozwiązał KAROL DARWIN.W 1831 roku wyruszył w podróż dookoła świata na okręcie Beagle.Odwiedził wiele miejsc na kuli ziemskiej (np.: Wyspy Galapagos).Zebrał dużo informacji, które pozwoliły mu sformułować TEORIĘ EWOLUCJI.. W jaki sposób z jednego gatunku mogą powstawać inne?. KAROL DARWIN I JEGO PODRÓŻE. Wyspy Galapagos. Statek Beagle, którym podróżował Karol Darwin. Mapa z trasąpodróżyKarola Darwina. Karol Darwin w czasie pracy. Wyspy Galapagos - miejsce badań Darwina. Darwin przeprowadził na Wyspach Galapagos najważniejsze swoje obserwacje. Odkrył nieznane wtedy nauce i niespotykane w innych miejscach na świecie gatunki. Takie gatunki nazywa się ENDEMITAMI.. ŻÓŁW SŁONIOWY - to największy żółw żyjący na Ziemi. LEGWAN MORSKI. PINGWIN RÓWNIKOWY - jedyny żyjący na półkuli północnej. Jak powstaje nowy gatunek wg Darwina. Nowy gatunek powstaje w wyniku izolacji pewnej grupy osobników od pozostałych organizmów tego samego gatunku.. Przykładem są "Zięby Darwina". Mają one wspólnego przodka, ale osiedliły się na różnych wyspach i musiały przystosować do różnych warunków środowiska, np.: zmiana pokarmu miała wpływ na zmianę kształtu ich dziobów. W ten sposów powstało wiele nowych gatunków zięb.. Działania prowadzone przez człowieka i mające na celu uzyskanie u organizmów takich cech, jakie chcemy.Np.: powstają nowe rasy psów, kotów.. Dobór sztuczny. Mechanizm, który powoduje, że przeżywają osobniki najlepiej przystosowane do środowiska.Prowadzi do powstania nowych gatunków.. Dobór naturalny. VS. Na zakończenie bardzo krótki film dla Was :). 1. 4. 2. 3. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na następnej lekcji on-line